Qw3c0N

Придружио/ла се на датум 2. јун 2017.
нема резимеа измене
м (Spomenica za 25 izmena)
Рођен сам у Београду, 1997. године.
 
Области интересовања: право, економија, филозофија, социологија
Посебно изучавам следеће теме:
 
Право: Привредно право (компанијско, стечајно, берзанско и банкарско право), Грађанско право (општи део, стварно, облигационо, породично и наследно право).
 
Економија: економски системи, макроекономија (фискална и монетарна политика, инфлација, економски раст, запосленост / незапосленост), микроекономија (теорија понашања потрошача, теорија понашања произвођача, понуда и тражња, анализа тржишта)
 
Филозофија: епистемологија, логика, метафизика, политичка филозофија, етика, естетика
 
Социологија: социјална акција, социјална интеракција, друштвени системи, друштвене групе
== Споменице и захвалнице ==
{{СП100|25}}
29

измена