Qw3c0N

Придружио/ла се на датум 2. јун 2017.
нема резимеа измене
 
Области интересовања: право, економија, филозофија, социологија
 
Посебно изучавам следеће теме:
 
Право:
Право: Привредно право (компанијско, стечајно, берзанско и банкарско право), Грађанско право (општи део, стварно, облигационо, породично и наследно право).
Привредно право (компанијско, стечајно, берзанско и банкарско право),
Право: Привредно право (компанијско, стечајно, берзанско и банкарско право), Грађанско право (општи део, стварно, облигационо, породично и наследно право).
 
Економија:
Економија: економски системи, макроекономија (фискална и монетарна политика, инфлација, економски раст, запосленост / незапосленост), микроекономија (теорија понашања потрошача, теорија понашања произвођача, понуда и тражња, анализа тржишта)
економски системи,
макроекономија (фискална и монетарна политика, инфлација, економски раст, запосленост / незапосленост),
Економија: економски системи, макроекономија (фискална и монетарна политика, инфлација, економски раст, запосленост / незапосленост), микроекономија (теорија понашања потрошача, теорија понашања произвођача, понуда и тражња, анализа тржишта)
 
Филозофија: епистемологија, логика, метафизика, политичка филозофија, етика, естетика
29

измена