Теорија информације — разлика између измена

м
:: <math>= log_2 16 + log_2 64 = 4 + 6 </math> бита.
 
Приметите да је количина неодређености ненегативанпозитиван број. Када нема неизвесности, неодређеност је нула, паи ћекажемо произведенада информацијанема бити нулаинформације. Када расте неизвесност, расте и неодређеност, односнотачније расте реципрочна вредност вероватноће.
 
2. '''Пример''':
 
: Када имамо ''n'' = 1, 2, 3, ... једнако вероватних елемената тада је вероватноћа избора једног од њих <math>p=P(n)=\frac{1}{n}</math>, а информација према Хартлију је <math>I(p)=-log_2P(n)=log_2 n</math>. Са само једним елементом ''n'' = 1 имамо случај без неизвесности избора, па је и информација нула (логаритам јединице је нула).
 
Са само једним елементом ''n'' = 1 имамо случај без неизвесности избора, па је и информација нула (логаритам јединице је нула), тј. нема информације. Опет видимо да је информација позитивна, ратућа функција броја ''n'' могућих исхода. Такође видимо да је адитивна функција:
 
: логаритам производа једнак је збиру логаритама, тј.
 
: <math> log_2 mn=log_2 m + log_2 n </math>.
 
== Спољашњи линкови ==
1.479

измена