Теорија информације — разлика између измена

м
: Када имамо ''n'' = 1, 2, 3, ... једнако вероватних елемената тада је вероватноћа избора једног од њих <math>p=P(n)=\frac{1}{n}</math>, а информација према Хартлију је <math>I(p)=-log_2P(n)=log_2 n</math>.
 
Са само једним елементом ''n'' = 1 имамо случај без неизвесности избора, па је и информација нула (логаритам јединице је нула), тј. нема информације. Опет видимо да је информација позитивна, ратућа функција броја ''n'' могућих исхода. Такође видимо да је адитивна функција, у смислу:
 
: логаритам производа једнак је збиру логаритама, тј.
 
: <math> log_2 mn=log_2 m + log_2 n </math>., па је
 
: <math> I(mn)=I(m)+I(n)</math>.
 
Дакле Хартлијева информација производа једнака је збиру хартлијевих информација. Сада постављамо питање да ли је тачно и обрнуто.
1.479

измена