Теорија информације — разлика између измена

: <math> I(mn)=I(m)+I(n)</math>.
 
Дакле Хартлијева информација производа једнака је збиру хартлијевихХартлијевих информација. Сада постављамо питање да ли је тачно и обрнуто.
 
; Теорем : Нека је ''f''(''x'') непрекидна функција дефинисана на скупу реалних бројева ''x'' > 1. Ако је ''f''(''x''):
 
: тада је <math>f(x)=C \cdot log_bx</math>, где су ''C'' > 0, ''b'' > 1 произвољни реални бројеви.
 
'''Доказ'''. За свако ''x'' > 1 и за свако ''r'' > 0 постоји број ''k'' = 0, 1, 2, ... такав да је <math>x^k \le 2^r < x^{k+1}</math>. На основу овога и особине (ii) је <math>f(x^k) \le f(2^r) < f(x^{k+1})</math>
 
== Спољашњи линкови ==
1.479

измена