Структура седиментних стена — разлика између измена

нема резимеа измене
'''Под [[Структура стена|структуром]] [[седиментне стене]]''' подразумева се физичка грађа, условљена међусобним односима, величином и формом зрна, односно минерала[[минерал]]а који изграђују [[стена|стену]]. Структура је, дакле, последица свих процеса који су претходили стварању једне седиментне стене.
{{сређивање}}
Под структуром седиментне стене подразумева се физичка грађа, условљена међусобним односима, величином и формом зрна, односно минерала који изграђују стену. Структура је, дакле, последица свих процеса који су претходили стварању једне седиментне стене.
 
Структуре седиментних стена деле се на: '''кластичне''', '''кристаласте''', '''аморфне''' и '''органогене'''.
#добро заобљена (округла или овална).
 
Класификација на бази величине зрна код [[Кластичне седиментне стене|кластичних седиментних стена]] нису стандардизована. Према величини фрагмената ([[гранулометрија|гранулометријском]] саставу), кластичне структуре делимо на:
#'''[[Кластичне седиментне стене|псефитске]]''' (грубозрне кластичне структуре), са величином зрна преко 2mm2 -{mm}-
#'''[[Кластичне седиментне стене|псамитске]]''' (средњезрне кластичне структуре), са величином класта између 0.05 и 2mm2 -{mm}-
#'''[[Кластичне седиментне стене|алевритске]]''' (ситнозрне кластичне структуре), са величином зрна од 0.005 до 0.05mm05 -{mm}-
#'''[[Кластичне седиментне стене|пелитске]]''' (финозрне кластичне структуре), са величином зрна испод 0.005mm005 -{mm}-.
 
Поред кластичних структура које показују уједначену крупноћу фрагмената и припадају једној класи (''добро сортирани''), постоје случајеви када су фрагменти у стени различите крупноће и припадају двема (''слабо сортирани'') или трима класама (''несортирани'').
#'''Кластичне структуре са базалним цементом''' – фрагменти се налазе у цементној маси, која чини 30 – 50% стене, а међусобно се не додирују („пливају у цементу“);
#'''Кластичне структуре са цементом у порама''' или '''са просторним цементом''', када цемент испуњава све међупросторе, али се зрна делимично додирују (цемента је мање него у претходном случају, 10 – 30%);
#'''Кластичне структуре са цементом који облаже фрагменте''', али не испуњава сав простор између зрна. Количина цемента, који се јавља као филм око фрагмената, чини до 10% укупне масе стене. При томе се може радити о два случаја: о ''[[крустификација|крустификацији]]'' (обавијању) – цемент је принесен, и обично је различит од фрагмената, и '''регенерацији''' – материјал фрагмената и цемента је исти.
#'''Кластичне структуре са контактним цементом''' – цемент се јавља само на додиру фрагмената и количина везивног материјала код оваквих структура је мала. Последња два случаја су обично само фазе у формирању потпуно очврсле [[стена|стене]], па су карактеристични за [[полувезане седиментне стене|полувезане седименте]].
 
Цементни материјал у једној [[везане седиментне стене|везаној седиментној стени]] може бити распоређен равномерно или неравномерно. У другом случају могу се разликовати различити типови цементације (везаности).
 
Треба напоменути да степен порозности цементоване [[кластичне седиментне стене]] директно зависи од начина цементовања. Најслабија порозност је, у принципу, код базалног цемента, а највећа у случају контактног.
 
== Кристаласте структуре ==
Величина зрна може бити уједначена или неуједначена. Према димензијама зрна, разликују се:
#'''макрокристаласте структуре''', зрна видљива голим оком;
#'''микрокристаласте структуре''', поједина зрна разликују се тек под [[поларизациони микроскоп|микроскопом]];
#'''криптокристаласте структуре''', поједина зрна се не виде ни под микроскопом.