Теорија информације — разлика између измена

Дакле, Хартлијеву информацију је могуће само толико поопштити да уместо логаритамске базе 2 узмемо неки други број, дозвољен за базу логаритма.
 
На пример, ако за јединицу информације узмемо децит, један од 10 једнако вероватних догађаја, тада радимо са декадним логаритмима па је <math>-I_{10}(x)=log_{10}x=log_{10}2 \cdot log_2x</math>, те добијамо 1 децит = 0,30103... бита.
 
На пример, природна јединица информације, скраћено "нат" или "нит" користи базу природног логаритма ''е'' = 2,71828... . Тада је <math>ln N = ln 2 \cdot log_2 N</math>, па је 1 нат = 0,69315... бита.
1.479

измена