Структура седиментних стена — разлика између измена

 
Класификација на бази величине зрна код [[Кластичне седиментне стене|кластичних седиментних стена]] нису стандардизована. Према величини фрагмената ([[гранулометрија|гранулометријском]] саставу), кластичне структуре делимо на:
#'''[[Кластичне седиментне стенепсефити|псефитске]]''' (грубозрне кластичне структуре), са величином зрна преко 2 -{mm}-
#'''[[Кластичне седиментне стенепсамити|псамитске]]''' (средњезрне кластичне структуре), са величином класта између 0.05 и 2 -{mm}-
#'''[[Кластичне седиментне стенеалеврити|алевритске]]''' (ситнозрне кластичне структуре), са величином зрна од 0.005 до 0.05 -{mm}-
#'''[[Кластичне седиментне стенепелити|пелитске]]''' (финозрне кластичне структуре), са величином зрна испод 0.005 -{mm}-.
 
Поред кластичних структура које показују уједначену крупноћу фрагмената и припадају једној класи (''добро сортирани''), постоје случајеви када су фрагменти у стени различите крупноће и припадају двема (''слабо сортирани'') или трима класама (''несортирани'').