Историја Војводине — разлика између измена

м
Разне исправке
м (Разне исправке)
* {{Cite book |ref= harv|last=Банашевић|first=Никола|year=1971|title= Летопис Попа Дукљанина и народна предања|location= Београд}}
* {{cite conference|ref = harv |last= Биљна|first= Владимир|year= 1993|booktitle= Присаједињење Војводине Краљевини Србији 1918|title= Русини Војводине између хустског Руског народног савета и Велике народне скупштине у Новом Саду 1918.}}
* {{Cite journal | ref = harv | last= Бјелица|first=Слободан|year=2008|title= Држање војвођанских политичких првака у току Другог светског рата и непосредно након рата (у светлу једног поверљивог документа)|journal= Истраживања|volume= 19|ref = harv}}
* {{Cite journal | ref = harv | last= Бјелица|first=Слободан|year=2010|title= Салцбуршка изјава Војвођанског покрета из 1958 године|journal= Култура полиса|volume= 13—14|ref = harv|pages=571—577}}
* {{Cite journal | ref = harv | last=Бјелица|first=Слободан|year=2011|title= Трансформација идеје о аутономији Војводине|journal= Зборник Матице српске за друштвене науке|volume= 137|ref = harv|pages=509—520}}
* {{Cite journal | ref = harv | last=Бјелица|first=Слободан|year=2015|title= [http://www.maticasrpska.org.rs/stariSajt/casopisi/ZMSDN_153.pdf Војводина и Устав из 1974. године: Од аутономије унутар Републике Србије до конституенса југословенске федерације]|journal= Зборник Матице српске за друштвене науке|volume= 153|ref = harv|pages=725—738}}
* {{Cite book|ref=harv|last1=Благојевић|first1=Милош|authorlink1=Милош Благојевић|last2=Медаковић|first2=Дејан|authorlink2=Дејан Медаковић|title=Историја српске државности|volume=1|year=2000|url=https://books.google.com/books?id=O2M_AQAAIAAJ|location=Нови Сад|publisher=Огранак САНУ}}
* {{Cite book |ref= harv|last=Благојевић|first=Милош|title=Немањићи и Лазаревићи и српска средњовековна државности|year=2004|location=Београд}}
* {{Cite book |ref= harv|last=Boarov|first=Dimitrije|year=2001|title= Politička istorija Vojvodine |location= Novi Sad}}
* {{Cite book |ref= harv|last=Брусин|first=Милојко|year=1998|title= Наша разграничења са суседима 1919—1920|location= Нови Сад}}
* {{Cite journal | ref = harv | last=Васин|first=Горан|year=2010|title= Национално-политичка борба Срба у Угарској 1848–1884|journal= Истраживања|volume= 21|ref = harv|pages=311—336}}
* {{Cite journal | ref = harv | last= Вег|first=Шандор|year=1963|title= Систем немачке окупационе власти у Банату 1941—1944. године|journal= Зборник за друштвене науке|volume= 35|ref = harv|pages=63—104}}
* {{Cite book |ref= harv|last=Вељић|first=Александар|year=2007|title= Рација — заборављен геноцид|location= Београд}}
* {{cite conference|ref = harv |last= Божић|first= Никола|year=1993|booktitle= Присаједињење Војводине Краљевини Србији 1918|title= Војни разлози за продужење савезничке офанзиве преко Дрине, Саве и Дунава у новембру 1918}}
* {{Cite book |ref= harv|last=Vinaver|first=Vuk|year=1971|title= Jugoslavija i Mađarska 1918—1933|location= Beograd}}
* {{Cite book |ref= harv|last=Vinaver|first=Vuk|year=1976|title= Jugoslavija i Mađarska 1933—1941|location= Beograd}}
* {{Cite journal | ref = harv | last= Вукелић|first= Петар|year=1963|title= Окупациона власт и систем националне дискриминације у Срему за време „Независне Државе Хрватске“|journal= Зборник Матице српске за друштвене науке|volume= 35|ref = harv|pages=105—138}}
* {{cite conference|ref = harv |last= Вулетић|first= Душан|year=1993|booktitle= Присаједињење Војводине Краљевини Србији 1918|title= Народни збор у Руми}}
* {{Cite journal | ref = harv | last= Гавриловић|first=Владан|year=2002|title= Пописи бачке епископије 1823—1844|journal= Зборник Матице српске за историју|volume= 65—66|ref = harv|pages=211—231}}
* {{Cite book|ref=harv|last=Гавриловић|first=Славко|authorlink=Славко Гавриловић|chapter=Срби у Угарској и Славонији од Карловачког мира до аустро-турског рата 1716-1718|title=Историја српског народа|url=https://books.google.com/books?id=g-oJAQAAIAAJ|volume=књ. 4, св. 1|year=1986|location=Београд|publisher=Српска књижевна задруга|pages=55-61}}
* {{Cite book|ref=harv|last=Гавриловић|first=Славко|authorlink=Славко Гавриловић|chapter=Срби у Угарској и Славонији од Пожаревачког мира до аустро-турског рата 1737-1739|title=Историја српског народа|url=https://books.google.com/books?id=g-oJAQAAIAAJ|volume=књ. 4, св. 1|year=1986|location=Београд|publisher=Српска књижевна задруга|pages=163-175}}
* {{Cite book|ref=harv|last=Гавриловић|first=Славко|authorlink=Славко Гавриловић|title=Срби у Хабсбуршкој монархији (1792-1849)|year=1994|location=Нови Сад|publisher=Матица српска|url=https://books.google.com/books?id=YnpNAAAAMAAJ}}
* {{cite conference|ref = harv |last= Гавриловић|first= Славко|date= 2000|booktitle=Српски покрет у револуцији 1848—1849|title= Политичка борба за српску Војводину у Аустријској царевини 1848—1849|location= Нови Сад|pages=}}
* {{Cite journal | ref = harv | last= Гавриловић|first=Славко|year=2004|title= Четири документа из 1741. о мигрантима из Србије у Аустријску монархију|journal= Зборник Матице српске за историју|volume= 69—70|ref = harv}}
* {{Cite book |ref= harv|last=Гавриловић|first=Славко|year=2010|title= О Србима Хабзбуршке монархије|location= Београд}}
* {{cite encyclopedia |last=Гајић|first=Богдан|encyclopedia=Српски биографски речник |title= Матијевић, Стипан|volume=VI |location=Нови Сад|year=2014|ref = harv}}
* {{Cite book|ref=harv|last=Димић|first=Љубодраг|authorlink=Љубодраг Димић|title=Историја српске државности|volume=3|year=2001|url=https://books.google.com/books?id=1wE1AAAAMAAJ|location=Нови Сад|publisher=Огранак САНУ}}
* {{Cite book |ref= harv|last=Динић|first=Михаило|year=1951|title= Грађа за историју Београда у средњем веку|volume=I|location= Нови Сад}}
* {{Cite journal | ref = harv | last= Ђере|first=Золтан|year=2004|title= [http://digitalna.ff.uns.ac.rs/sadrzaj/2004/0350-2112 Скица промена етничког састава становништва на тлу данашње Војводине 1526—1910. године]|journal= Истраживања|volume= 15|ref = harv}}
* {{Cite book|ref=harv|last=Györe|first=Zoltán|title=Mađarski i srpski nacionalni preporod|year=2009|location=Novi Sad|publisher=Vojvođanska akademija nauka i umetnosti|url=https://books.google.com/books?id=3x7_pwAACAAJ}}
* {{Cite book |ref= harv|last=Ђувара|first=Њагу|year=2004|title= Кратка историја Румуна за младе|location= Нови Сад}}
* {{cite conference|ref = harv |last= Ђуканов|first= Милан|year= 1993|booktitle= Присаједињење Војводине Краљевини Србији 1918|title= Српски народни одбор у Великом Бечкереку}}
* {{Cite journal | ref = harv | last= Đukanović|first=Dragan|year=2016|title= [http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=239796 Vojvodina u post-jugoslavenskome kontekstu: nastavak suspendiranja autonomije]|journal= Politička misao|volume= 53|ref = harv}}
* {{Cite book |ref= harv|last=Екмечић|first=Милорад|year=1989|volume=I|title= Стварање Југославије 1790—1918|location= Београд}}
* {{cite conference|ref = harv |last=Ердељановић|first=Јован|date= 1925|booktitle= Niederlův Sborník|title= [[s:Трагови најстаријег словенског слоја у Банату|Трагови најстаријег словенског слоја у Банату]]|pages=285–308}}
* {{Cite book |ref= harv|last=Erdélyi|first=István|title=Welt der Slawen. Geschichte, Gesellschaft, Kultur|chapter=Slawen, Awaren, Ungarn |year=1986|location=Leipzig-Jena-Berlin|pages= 143—160}}
* {{Cite book |ref= harv|last=Eschenburg|first=Bernd|title=Linguistische Analyse der Ortsnamen der ehemaligen Komitate Bács und Bodrog : von der ungarischen Landnahme (896) bis zur Schlacht von Mohács (1526)|year=1976|location=München}}
* {{Cite journal | ref = harv | last=Живковић|first=Тибор|year=1996|title= О племенском устројству и војној снази подунавских Словена у 6. и 7. веку|journal= Зборник радова Византолошког института|volume= 35|ref = harv|pages=95—116}}
* {{Cite journal | ref = harv | last=Живковић|first=Тибор|year=1996|title= Етничке промене на територији данашње Србије у периоду од 6. до 10. века|journal= Гласник Етнографског института САНУ|volume= 45|ref = harv|pages=89—100}}
* {{Cite journal | ref = harv | last=Живковић|first=Тибор|year=1995—1996|title= Прилог хронологији аварско-словенских односа 559—578.|journal= Историјски часопис|volume= 42—43|ref = harv|pages=227—236}}
* {{Cite journal | ref = harv | last=Живковић|first=Тибор|year=1997|title= Односи Авара и подунавских Словена од 579. до 626.|journal= Зборник Матице српске за историју|volume= 56|ref = harv|pages=95—116}}
* {{Cite journal | ref = harv | last=Живковић|first=Тибор|year=1999|title= Етнички идентитет Јужних Словена (6—11. век) — сведочанства савременика|journal= Меридијани|volume= 3/4|ref = harv|pages=25—29}}
* {{Cite book |ref= harv|last= Tikvicki|first=Geza|title=Slike iz ustanka u Bačkoj|year=1989|location=Beograd}}
* {{Cite book |ref= harv|last1= Живковић|first1=Тибор|last2= Петровић|first2=Владета|last3= Узелац|first3=Александар|title=Anonymi Descriptio Europae Оrientalis = Анонимов опис Источне Европе |other=критичко издање и превод Драгана Кунчер|year=2013|location=Београд}}
1.572.075

измена