Elektronski oscilator — разлика између измена

нема резимеа измене
 
==Stabilizacija amplitude oscilovanja oscilatora==
Amplituda oscilovanja oscilatora nije određena uslovom oscilovanja, već zavisi od veličine aktivne oblasti rada aktivnog elementa. Velika amplituda dovodi radnu tačku u nelinearni dio karakteristika aktivnog elementa, cimečime se unosi sadržaj harmonijskih komponenti i nestabilnost frekvencije. Velika stabilnost frekvencije zahtijeva stabilnu amplitudu oscilacija. Stabilizacija amplitude oscilacija se realizuje kao:
*automatska regulacija pojacanja (ARP) ili
*upotreba nelinearnih elemenata u kolu.
 
==Stabilnost frekvencije oscilovanja==
Ukoliko frekvencija oscilovanja odstupa od specificirane vrijednosti, onda se ovo pomjeranje frekvencije može izraziti u procentima ili ako se uvede i temperaturno zavisni pomjeraj, može se izraziti i u hercima po stepenu Celzijusovom. Šum u oscilatoru moze biti generisan eksterno ili interno. Harmonici mogu biti posledica neodgovarajućeg projektovanja ili kalibracije oscilatora. U najvećem broju telekomunikacionih predajnika i prijemnika, harmonici i drugi neželjeni signali se mogu eliminisati filtrima i automatskom kontrolom pojačanja. PomerajPomjeraj frekvencije ili stabilnost je najvažniji parametar kod projektovanja oscilatora, a na stabilnost mogu uticati sledecisledeći faktori:
 
*Opterećenje
Iako oscilator moze raditi i bez opterećenja, često opterećenje na izlazu mozemože uzrokovati nestabilnost usled nepodešenosti impedansi. Ovo se moze prevazići umetanjem bafera izmedjuizmeđu oscilatora i opterećenja.
*Povezivanje napajanja
Oscilator bi trebalo da radi pri manjim snagama ili se mogu koristiti kondenzatori pomocupomoću kojih se prevazilazi problem vezivanja napajanja.
*Temperaturne promjene
Na ovo se mozemože djelovati korišćenjem komponenata sa poznatim temperaturnim koeficijentima. Na primjer, mozemože se koristiti kondenzator sa negativnim temperaturnim koeficijentom za kompenzaciju pozitivnog temperaturnog koeficijenta kola za podesavanjepodešavanje.
*Odabir komponenata
Komponente sa uskim opsegom tolerancije bi trebalo koristiti kad god je to moguće, kao i kristal kvarca.
 
*'''Vinov oscilator'''
Vinov oscilator se sastoji iz 2 RC kola, jednog gdje su R i C redno vezani i drugog, gdje su R i C paralelno vezani. Vinov oscilator ima veliku upotrebu u generatorima zvučnih signala, jer se lako mozemože podesavatipodešavati koristeći varijabilni kondenzator ili potenciometar (koji je lakselakše posticipostići od varijabilnog kondenzatora potrebnog za generisanje na malim frekvencijama). Amplituda izlaznog signala zavisi od toga koliko je pojačanje AB veće od 1; za preveliko pojačanje se javlja zasićenje. Da bi se ovo spriječilo, veže se mreža sa zener diodom.
 
Amplituda električnih oscilatora teži porastu sve dok se ne dostignu ograničenja pojačavaca, što dovodi do visokih harmonijskih izobličenja, koja su često nepozeljnanepoželjna. Dok su se nekad za stabilizaciju amplitude Vinovog oscilatora koristile užarene sijalice (postavljene u povratnoj sprezi oscilatora da ograniče pojačavač), danas se umjesto njih koriste efekat polja tranzistora i fotoćelije. Još jedan način stabilizacije amplitude je korišćenje nelinearnih elemenata, kao sto su diode, za modifikovanje otpornosti negativne povratne sprege. Frekvencija oscilovanja Vinovog oscilatora je:
 
<math>f = \frac{1}{2 \pi R C}</math>
 
*Analiza ulazne admitanse
Ako je izvor napona priključen direktno na idealni pojačavaćpojačavač sa povratnom spregom, ulazna struja ceće biti:
 
<math>i_{in} = \frac{v_{in} - v_{out}}{Z_f}</math>
<math>Y_i = \frac{\left ( 1 - A_v \right ) \left (\omega^2 C^2 R + j \omega C \right) }{1 + \left (\omega C R \right ) ^ 2}</math>
 
Ako je <math>A_v</math> veceveće od 1, ulazna admitansa je negativna otpornost paralelno vezana sa induktivnosti. Induktivnost je:
 
<math>L_{in} = \frac{\omega^2 C^2 R^2+1}{\omega^2 C \left (A_v-1 \right)}</math>
<math>R_{in} = -R</math>
 
Ako je otpornik vezan paralelno na ulaz pojačavača, poništiće dio negativne otpornosti. Ako je mreža otpornosti negativna, amplituda čeće rasti dok ne dodjedođe do odsijecanja. Slično, ako je mreža otpornosti pozitivna, amplituda će se izobličiti. Ako je otpornost vezana paralelno sa tačnom vrijednošću R, mreža otpornosti će biti konačna i kolo moze postići stabilnu oscilaciju na bilo kojoj amplitudi dozvoljenoj od strane pojačavača. Primjećuje se, da sa porastom pojačanja mreža otpornosti postaje negativnija, što dovodi do rasta amplitude. Kad je pojačanje tačno 3, kad je dostignuta odgovarajucaodgovarajuća amplituda javiće se izobličenja. Kola amplitudske stabilizacije povećavaju pojačanje, sve dok se ne dostigne odgovarajuća izlazna amplituda. Sve dok su R,C i pojacavacpojačavač linearni, izobličenja ce biti minimalna.
 
*'''Dvojni T-oscilator'''
Dvojni T-oscilator se koristi kada uski opseg šuma frekvencije oko jedne frekvencije mora biti smanjen. Sastoji se od 2 RC kola, gdje su u oba slučaja R i C vezani paralelno. Jedno kolo je R-C-R, koje se ponaša kao niskopropusni filtar, a drugo je C-R-C, koje se ponasaponaša kao visokopropusni filtar. Ova 2 kola zajedno prave most koji se podesavapodešava željenom frekvencijom oscilovanja. Ima dobru frekventnu stabilnost.
 
*'''Oscilator sa faznim pomakom'''
Oscilator sa faznim pomakom se sastoji iz invertujućeg pojačavača i filtra koji pomjera fazu za 180 stepeni na frekvenciji oscilovanja. Filtar mora biti takav da na frekvencijama ispod i iznad frekvencije oscilovanja, signal je pomjeren za manje ili više od 180 stepeni. Najčešće se ovakav filtar dobija koristeći 3 kaskadna otpornik-kondenzator filtra, koji nemaju faznog pomaka na jednom kraju frekvencijske skale, i koji imaju fazni pomak od 270 stepeni na drugom kraju. Na frekvenciji oscilovanja, svaki stvara fazni pomak od po 60 stepeni, tj.cijelo kolo filtra 180 stepeni.
 
[[Image:Rc phase shift oscillator.gif|frame|oscilator sa faznim pomjakompomakom]]
 
Jedna od najjednostavnijih izrada ovog tipa oscilatora koristi operacioni pojačavač, 3 kondenzatora i 4 otpornika, kao sto se vidi na dijagramu. Određivanje frekvencije i kriterijuma oscilovanja je matematički jako složeno. To je pojednostavljeno postavljanjem svih otpornika (osim otpornika povratne sprege) i svih kondenzatora na istu vrijednost. U dijagramu,ako je R1=R2=R3=R i C1=C2=C3=C, onda:
 
*'''Kolpicov oscilator'''
Kolpicov oscilator je nazvan tako po svom pronalazacupronalazaču Edvinu H.Kolpicu.
 
{| align="right"
13

измена