Википедија:Правила блокирања — разлика између измена

Изузеци овоме су када је очигледно да је дошло до грешке (у смислу омашке, не грешке у процени), а администратор који је блокирао корисника није онлајн: на пример, ако је корисник блокиран због кршења правила о три реверта, а дошло је до само три реверта. Ако умешани администратор није доступан, оставите му поруку на страни за разговор.
 
=== Контроверзна блокирања ===
=== Controversial blocks ===
Блокирања могу да буду штетна уколико нису последица консензуса. Међу примерима су:
Blocks may be damaging when consensus proves elusive. Examples include:
* блокирање пријављених корисника са значајном историјом валидних измена, невезано од разлога блокирања
* blocks of logged-in users with a substantial history of valid contributions, regardless of the reason for the block
* блокирања која иако су можда на месту, немају основу у политици Википедије.
* blocks that, while possibly wise, lack policy basis.
* краткотрајна блокирања за ''хлађење'' то јест, ако је корисник бесан због неког контроверзног питања, блокирање ће у ретким случајевима допринети да се он смири.
* short term or '''cool-down''' blocks, e.g. if a user is angry about something controversial, blocking that user will rarely cool him down
 
Када утврдите да је блокирање одговарајућа мера, препоручена процедура за контроверзна блокирања је следећа:
Once you are convinced that a block is warranted, the recommended procedure for controversial blocks is:
 
# CheckПажљиво проверите чињеницеCheck the facts with care.
# Поново прочитајте значајне делове политике Википедије.
# Reread appropriate parts of Wikipedia:Blocking policy.
# '''Консултујте се са другим администраторима како би проверили да ли је ваше расуђивање исправно.'''
# Contact other administrators to sanity-check your reasoning, preferably on [[WP:ANI|ANI]].
# Након консултација, спроведите блокирање, и пажљиво унесите разлог блокирања, укључујући линк ка корисничкој страни блокираног корисника.
# After receiving feedback, place the block, wording the "reason" message with care and without jargon, and include a link to the user page of the user being blocked.
# Оставите обавештење о блокирању на страни за разговор блокираног корисника. У обавештење укључите додатно образложење, као и извод из политике Википедије који је примењен у том случају.
# Place a notice of the block on the [[Википедија:Talk page#User talk pages|talk]] page of the affected user, with additional rationale, outlining the facts and the part of the blocking policy you feel applies.
# Останите доступни због евентуалне дискусије са остатком заједнице.
# Stay around to discuss the block with other Wikipedians.
# Ако дисруптивно дело или дела не оправдавају блокирање дужине 24 сата, размотрите да уместо тога упутите само оштро упозорење или коментар на Тргу. (Можда неки други администратор планира да блокира проблематичног корисника на дужи временски период.)
# If an act or acts of disruption do not warrant a 24-hour block, consider a warning or posting to [[WP:ANI|ANI]] before issuing a short term block. (Someone may well block them longer than you would have!)
# Ако се двоумите - немојте да блокирате.
# If in doubt, don't block.
 
Ратови блокирања у којима неки корисник узастопно бива блокиран и одблокиран су изузетно штетни. Они фрустрирају и деморалишу заједницу и охрабрују блокираног корисника да настави са непримереним понашањем. Ако се не слажете са блокирањем, расправите то питање са администратором који је блокирао корисника и са остатком заједнице, и покушајте да дођете до договора. То је боље него да само поништите блокаду — администратор који је блокирао корисника је можда упућенији у цео случај него ви.
[[Википедија:Wheel war|Block wars]], in which a user is repeatedly blocked and unblocked, are extremely harmful. They frustrate and disappoint seasoned Wikipedians and encourage further bad behavior from the blocked user. If you disagree with a block, discuss the matter with the blocking admin and others, and try to reach a consensus, rather than unblocking — the blocking admin is likely to know more about the background of the situation than you do.
 
==Види још==