Zaštita od kopiranja — разлика између измена

(copy prevention), je tehnologija za prevenciju neautorizovanog umnožavanja software-a, filmova, muzike, i ostalih media
zaštićenih autorskim pravima.
 
== Terminologija ==
 
 
Termin copy protection, koji je oduvek bio korišćen od strane medijskih korporacija, nailazi na mnogo kritika javnosti,
jer se podstiče identifikacija sa autorom, a ne sa korisnikom. Termini copy prevention i copy control su mnogo prihvatljiviji.
 
Zaštita od kopiranja se često meša sa konceptom digitalnog upravljanja pravima (Digital rights management (DRM)), koji je
mnogo širi. Sam copy protection se odnosi na tehnologiju koja pokušava da oteža kopiranje, a ne na pravne procedure koje
obezbeđuju nadoknadu autoru ukoliko su njegova autorska prava prekršena.
4

измене