Списак насељених места у Србији — разлика између измена

 
=== [[Рашки управни округ|Рашки округ]] ===
* '''[[Град Краљево]]''' : [[Адрани]], [[Бапско Поље]], [[Баре (Краљево)|Баре]], [[Бзовик]], [[Богутовац (Богутовачка Бања)|Богутовац]], [[Бојанићи (Краљево)|Бојанићи]], [[Борово (Краљево)|Борово]] (припојено 2007. године насељу Борово Међуречје), [[Брезна (Краљево)|Брезна]], [[Брезова (Краљево)|Брезова]], [[Бресник (Краљево)|Бресник]], [[Буковица (Краљево)|Буковица]], [[Витановац (Краљево)|Витановац]], [[Витковац (Краљево)|Витковац]], [[Врба (Краљево)|Врба]], [[Врдила]], [[Врх (Краљево)|Врх]], [[Гледић]], [[Годачица]], [[Гокчаница]], [[Грдица]] (део насеља 1979. године припојен Краљеву), [[Дедевци]], [[Долац (Краљево)|Долац]], [[Драгосињци]], [[Дражиниће]], [[Дракчићи]], [[Дрлупа (Краљево)|Дрлупа]], [[Ђаково (Краљево)|Ђаково]], [[Жича (Краљево)|Жича]] (формирана 1990. године од укинутих насеља [[Готовац]] и [[Крушевица (Краљево)|Крушевица]]; пре тога насеље Жича припојену насељу Готовац 1959. године), [[Заклопача (Краљево)|Заклопача]], [[Закута]], [[Замчање]], [[Засад]], [[Јарчујак]] (део насеља 1979. године припојен Краљеву), [[Каменица (Краљево)|Каменица]], [[Камењани (Краљево)|Камењани]], [[Кованлук (Краљево)|Кованлук]], [[Ковачи (Краљево)|Ковачи]] (део насеља 1979. године припојен Краљеву), [[Конарево]], '''[[Краљево]]'''(до 1955. године Ранковићево), [[Лађевци (Краљево)|Лађевци]], [[Лазац]], [[Лешево]], [[Лозно]], [[Лопатница]], [[Маглич]], [[Матаруге (Краљево)|Матаруге]] (од 2007. године Матаруга), '''[[Матарушка Бања]]''', [[Међуречје (Краљево)|Међуречје]] (припојено 2007. године насељу Борово Међуречје), [[Мељаница]], [[Метикош]], [[Милавчићи]], [[Милаковац]], [[Милиће]], [[Милочај]], [[Мланча]], [[Мрсаћ]], [[Мусина Река]], [[Обрва (Краљево)|Обрва]], [[Одмење]], [[Опланићи]], [[Орља Глава]], [[Пекчаница]], [[Петропоље]], [[Печеног]], [[Плана (Краљево)|Плана]], [[Полумир]], [[Поповићи (Краљево)|Поповићи]], [[Предоле]], [[Прогорелица]], [[Раваница (Краљево)|Раваница]], [[Ратина]], [[Река (Краљево)|Река]], '''[[Рибница (Краљево)|Рибница]]''' (део насеља 1979. године припојен Краљеву), [[Роћевићи]], [[Рудно (Краљево)|Рудно]], [[Рудњак]], [[Савово]], [[Самаила]], [[Сибница (Краљево)|Сибница]], [[Сирча]], [[Станча]], [[Стубал (Краљево)|Стубал]], [[Тавник]], [[Тадење]], [[Тепече]], [[Толишница]], [[Трговиште (Краљево)|Трговиште]], [[Ушће (Краљево)|Ушће]], [[Цветке]], [[Церје (Краљево)|Церје]], [[Чибуковац]] (део насеља 1979. године припојен Краљеву), [[Чукојевац]] и [[Масакр у Крагујевцу|Шумарице]].
 
* '''[[Нови Пазар|Град Нови Пазар]]''' : [[Алуловиће]] (од 1959. године обухвата и Будиће), [[Бајевица]] (обухвата и Жирачки Долац од 1959. године), [[Бановица]], [[Бања (Нови Пазар)|Бања]], [[Бараковци]] (Бараковац), [[Баре (Нови Пазар)|Баре]], [[Батњик]], [[Бекова]] (од 1959. године обухвата Калундру), [[Беле Воде (Нови Пазар)|Беле Воде]] (до 1959. године обухвата Бановицу, Чебинац), [[Ботуровина]], [[Брђани (Нови Пазар)|Брђани]] (од 1959. године обухвата Ујниче), [[Брестово (Нови Пазар)|Брестово]], [[Варево (Нови Пазар)|Верево]], [[Вевер]], [[Видово]], [[Витковиће]], [[Војковиће]], [[Војниће]], [[Врановина (Нови Пазар)|Врановина]], [[Вучиниће]] (од 1959. године обухвата Горње Тврдошево, Живалиће), [[Вучја Локва]], [[Голице (Нови Пазар)|Голице]] (до 1955. године део Тушимље), [[Горња Тушимља]] (до 1955. године део Тушимље), [[Гошево (Нови Пазар)|Гошево]], [[Грађановиће]], [[Грачане]], [[Грубетиће]], [[Дежева]], [[Дојиновиће]] (од 1959. године обухвата Ђонлије, Кулине), [[Долац (Нови Пазар)|Долац]], [[Дољани (Нови Пазар)|Дољани]], [[Драгочево]], [[Драмиће]], [[Жуњевиће]], [[Забрђе (Нови Пазар)|Забрђе]], [[Златаре]], [[Иванча]], [[Избице]] (од 1959. године обухвата Пљевљане), [[Јабланица (Нови Пазар)|Јабланица]], [[Јавор (Нови Пазар)|Јавор]] (од 1959. године обухвата Ниш), [[Јанча]] (од 1959. године обухвата Троштице), [[Јова]] (од 1959. године обухвата Трстеник), [[Кашаљ]], [[Ковачево]], [[Кожље (Нови Пазар)|Кожље]], [[Копривница (Нови Пазар)|Копривница]], [[Косуриће]], [[Крушево (Нови Пазар)|Крушево]], [[Кузмичево]], [[Леча]], [[Лопужње]], [[Лукаре]], [[Лукарско Гошево]] (од 1959. године обухвата Горњу Јошаницу, Горње Гошево, до 1979. године Лукарско Гочево), [[Лукоцрево]], [[Мишчиће]], [[Мур]] (од 1959. године обухвата Загуљачу, Шутеновац), [[Мухово]] (од 1959. године обухвата Граб, Козник, Крће), [[Неготинац]], '''[[Нови Пазар]]''' (од 1957. године обухвата Подбијеље), [[Одојевиће]], [[Окосе]], [[Осаоница (Нови Пазар)|Осаоница]] (од 1959. године обухвата Бујца, Присоје, Рогатац)), [[Осоје (Нови Пазар)|Осоје]], [[Охоље]], [[Павље]] (до 1959. године Горње Павље), [[Паралово (Нови Пазар)|Паралово]], [[Пасји Поток]], [[Пиларета]], [[Побрђе (Нови Пазар)|Побрђе]], [[Пожега (Нови Пазар)|Пожега]], [[Пожежина]], [[Полокце]], [[Попе (Нови Пазар)|Попе]], [[Постење (Нови Пазар)|Постење]], [[Прћенова]], [[Пуста Тушимља]] (до 1959. године део Тушимље), [[Пустовлах]], [[Радаљица]] (од 1959. године обухвата Тврђево, Свиланово), [[Рајетиће]], [[Рајковиће]] (од 1959. године обухвата Попиће), [[Рајчиновиће]] (од 1959. године обухвата Попиће), [[Рајчиновићка Трнава]] (од 1959. године обухвата Балетиће; до 1959. године назив је Трнава)), [[Раковац (Нови Пазар)|Раковац]], [[Раст]], [[Себечево]] (од 1959. године обухвата Бобовик, Рогиње), [[Ситниче]] (од 1959. године обухвата Јасеновик (Јасиковац) и Суву Ћуприју), [[Скуково]] (до 1955. године део Тушимље), [[Слатина (Нови Пазар)|Слатина]] (од 1959. године обухвата Црночу, од 1957. године Првеновиће)), [[Смилов Лаз]], [[Средња Тушимља]] (до 1955. године део Тушимље), [[Страдово]], [[Судско Село]], [[Тенково]] (од 1959. године обухвата Губерево), [[Трнава (Нови Пазар)|Трнава]], [[Туново]] (од 1959. године обухвата Витош), [[Хотково (Нови Пазар)|Хотково]], [[Цоковиће]], [[Чашић Долац]], [[Шавци]], [[Шароње (Нови Пазар)|Шароње]] (од 1959. године обухвата Љуљавац) и [[Штитаре (Нови Пазар)|Штитаре]].
Анониман корисник