Словачки језик — разлика између измена

449 бајтова уклоњено ,  пре 2 године
ознаке: мобилна измена мобилно веб-уређивање
* -{Na zdravie }- (/Na zdravije!/) – На здравље! * -{Na zdravie }- (/Na zdravije!/) – На здравље!
* -{Možnô}- (/Možnuo/) – Можда * -{Možno}- (/Možno/) – Можда
* -{No}- ((/No/) – Да! * -{Áno}- ((/anoAno/) – Да!
* -{Ni}- (/Nji/) – Не! * -{Nie}- (/NjijeNjie/) – Не!
* -{Viem }- (/Vijem/) – Знам * -{Viem }- (/Vijem/) – Знам
* -{Ne viem}- (/Nje vijem/) – Не знам * -{Ne viem}- (/Nje vijem/) – Не знам
* -{Zhovárate po slovenský?}- (/Zhovaraće po slovenski?/) – Причате словачки? * -{Rozprávate po slovenský?}- (/Rozpravaće po slovenski?/) – Причате словачки?
* -{No,trocha}- (/No,troha/) – Да,мало * -{áno,trocha}- (/ano,troha/) – Да,мало
* -{Ni,ne zhováram}- (/Nji,nje zhovaram/) – Не,не причам * -{Nie,ne rozprávam}- (/NjijeNjie,nje rozpravam/) – Не,не причам
* -{Zhovárajte pomali prosím vás}-(/Zhovarajće pomalji prosim vas/)–Говорите спорије молим вас * -{Hovorte pomalšie prosím vás}-(/Hovorće pomalšije prosim bas/)
vas/) –Говорите спорије молим вас
* -{Ako sa povie,vraví}- (/Ako sa povije,vravi?../) – Како се каже?.. * -{Ako sa povie,vraví}-(/Ako sa povije,vravi?../)– Како се
каже?..
* -{Ďakujem!/Chvála!}- (/Đakujem!,Hvala!/) - Хвала! * -{Ďakujem!}- (/Đakujem!/) - Хвала!
* -{Ďakujem velmo pekne!/Ďakujem velmi pekne!}-(/Đakujem velmo peknje!,Đakujem velmi pekne!/)–Хвала веома лепо! * -{Ďakujem veľmi pekne!}- (/Đakujem veljmi
peknje!/) –Хвала веома лепо!
* -{Ďakujem pekne/Ďakujem krásne}- (/Đakujem peknje!,Đakujem krasnje!/) –Хвала лeпо * -{Ďakujem pekne/Ďakujem krásne}-(/Đakujem peknje!,Đakujem krasnje!/)
* -{Nemate –Хвалаzačo!/Nemaš лепоna čom!}- (/Njemaš začo!,Njemaš na čom!/) – Нема на чему! * -{Nemáte začo/Nemáš na čom!/Nie je za čo!(/Njemaš začo!,Njemaš na čom!
/NjijeNjie je za čo!/) – Нема на чему!
* -{Nemate začo!/Nemaš na čom!}- (/Njemaš začo!,Njemaš na čom!/) – Нема на чему! * -{Nemáte začo/Nemáš na čom!/Nie je za čo!}-(/Njemaš začo!,Njemaš na čom!
/Njije je za čo!/) – Нема на чему!
* -{Kcem ťa!!}- (/Kcem ća!/) - Волим те! * -{Milujem ťa!/Ľúbim ťa!}- (/Milujem ća!,Ljubim ća!/) - Волим те!
* -{Kde je záchod/wc?}- (/Gđe je zahod/wc?/) - Где је вц? * -{Kde je záchod/wc?}- (/Gđe je zahod/wc?/) - Где је вц?
* -{Chodievaš semka často?}- (/Hođijevaš semka často/) - Долазиш овамо често? * -{Chodíš sem často?}- (/Hođiš sem často/) - Долазиш овамо често?
* -{Kelko to koštuje?}- (/Kelko to koštuje/) - Колико то кошта? * -{Koľko to stojí?}- (/Koljko to stoji/) - Колико то кошта?
* -{Vindi vonka/Zindi nuka}- (/Vinđi vonka,Zinđi nuka/) - Изађи напоље/Уђи унутра * -{Choďte preč,Poďte vnútra}-(/Choďće preč,Pođće vnutra/)-Изађи напоље/
Уђи унутра
* -{Chojte/Prídite}- (/Hojće,Priđiće/) – Идите/Дођите * -{Choďte/Prídite}- (/Hođće,Priđiće/) – Идите/Дођите
* -{Chytro ozdrav!}- (/Hitro ozdrav!/)- Брзо оздрави! * -{Rychlo uzdrav!}- (/Ryhlo uzdrav!/)- Брзо оздрави!
* -{Veselá Štedrá Večer(Badňak) a Šťastlivie Vianoce! }- (/Vesela Šćedra Večer a Šćastljivije Vijanoce!/) – Весело Бадње Вече(Бадњак) и Срећан Божић!
* -{Veselá Štedrá Večer a Šťastné Vianoce! }- (/Vesela Šćedra Večer a
Šćastné Vijanoce!/) – Весело Бадње Вече(Бадњак) и Срећан Божић!
* -{Šťastlivá a Veselá Velká Noc!}- (/Šćastljiva a Vesela Velka Noc/) – Срећан и Весео Ускрс! * -{Šťastná a Veselá Veľká Noc!}- (/Šćastna a Vesela
Veljka Noc/) – Срећан и Весео Ускрс!
* -{Šťastlivi roďemdán!,Šťastlive narodeniny!,Šťastlivie narodeniny!}- (/Šćastljivi rođemdan,Šćastljive narođenjini,Šćastljivije narođenjini/) -Срећан рођендан
* -{Šťastné narodeniny}- (/Šćastne narođenjini/) -Срећан рођендан!
* -{Šťastlivie prazdniny/sviatky!}- (/Šćastljivije prazdnjini,svijatki/) – Срећни празници! * -{Šťastné prazdniny/sviatky!}- (/Šćastne prazdnjini,svijatki/–
* -{Čestítam!}- Срећни(/Čestitam!/) празници– Честитам! * -{Blahoželám!/Gratulujem!}- (/Blahoželam!/Gratulujem!/) –Честитам!
* -{Čestítam!}- (/Čestitam!/) – Честитам! * -{Blahoželám!/Gratulujem!}- (/Blahoželam!/Gratulujem!/) –Честитам!
* -{S poštuvaniem,Moje poštuvanie}- (/S poštuvanjijem,Moje poštuvanjije/) – С поштовањем ,Моје поштовање
* -{S úctom/Môj rešpekt}- (/S uctom,Muoj rešpekt/) – C поштовањем ,Моје поштовање
* -{Eden/Edom jazyk nikda nije dovôľňi/dosť}-(/Jeden,Edom jazik njigda njije dovuoljnji/dosć/) – Један језик никада није довољан/доста
* -{Eden jazyk nikdy nie je dosť}-(/Jeden jazik njigdi njijenjie je dosć/) – Један језик никада није довољан/доста
 
== Српске речи које се користе у говорном словачком језику у (АПВојводини), Републици Србији ==
Анониман корисник