Тибор Живковић — разлика између измена

* „О племенском устројству и војној снази подунавских Словена у -{VI}- и -{VII}- веку“, ''Зборник радова Византолошког института'', бр. 35, стр. 95-116, 1996.
* [http://www.rastko.rs/antropologija/glasnici-ei/45/tzivkovic.pdf „Етничке промене на територији данашње Србије у периоду од -{VI}- до X века“], ''Гласник Етнографског института САНУ'', бр. 45, стр. 89-99, 1996.
* „Прилог{{Cite journal|ref=harv|last=Живковић|first=Тибор|authorlink=Тибор Живковић|title=Прилог хронологији аварско-словенских односа 559-578. године“, ''године|journal=Историјски часопис'', бр. |year=1997|volume=42-43 (1995-1996), стр. |pages=227-236, 1997|url=https://books.google.com/books?id=jYA1CgAAQBAJ}}
* [http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0352-5716/1997/0352-57169756007Z.pdf „Односи Авара и подунавских Словена 579-626. године“], ''Зборник Матице српске за историју'', бр. 56, стр. 7-18, 1997.
* „Етничке промене на територији данашње Србије у периоду од 6. до 10. века“, ''Гласник Етнографског института САНУ'', бр. 45, стр. 89-100, 1997.
* „О{{Cite journal|ref=harv|last=Живковић|first=Тибор|authorlink=Тибор Живковић|title=О првим поглављима Летописа Попа Дукљанина“, ''Дукљанина|journal=Историјски часопис'', бр. |year=1998|volume=44, стр. 7-18, (1997) 1998|pages=11-34|url=https://books.google.com/books?id=p3A1CgAAQBAJ}}
* „Етнички идентитет Јужних Словена (-{VII-XI}- век) - сведочанства савременика“, ''Меридијани'' , бр. 3/4, стр. 25-29, 1999.
* [http://byzsym.org/index.php/bz/article/view/863/759 -{„The Date of Creation of the Theme of Peloponnesus“}-], -{''Byzantina Symmeikta'', vol. 13, pp. 141-144, 1999.}-
* [http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0352-5716/2000/0352-57160062009Z.pdf „Словени Пелопонеза у Житију Никона Метаноита“], ''Зборник Матице српске за историју'', бр. 61-62, стр. 9-26, 2000.
* [http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0350-0802/2001/0350-08020148009Z.pdf „Тактикон Успенског и тема Далмација“], ''Историјски часопис'', бр. 48, стр. 9-43, 2001.
* [http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0352-5716/2001/0352-57160164007Z.pdf О северним границама Србије у раном средњем веку], ''Зборник Матице српске за историју'', бр. 63-64, стр. 7-17, 2001.
* „Пљеваљски крај у раном средњем веку: нека размишљања“, ''Гласник Завичајног музеја Пљевља'', бр. 2, стр. 11-19, 2001.
* -{„Avarlar ile Slavlar Arasindaki Ilişkiler (579-626)“, ''Türkler'', vol. 2, pp. 658-673, 2001.}-
* „Дукљанско-{{Cite journal|ref=harv|last=Живковић|first=Тибор|authorlink=Тибор Живковић|title=Дукљанско византијски рат 1072-1075“, ''1075|journal=Историјски часопис'', бр. |year=2002|volume=47, стр. (2000)|pages=35-57, (2000) 2002|url=https://books.google.com/books?id=MmUyCgAAQBAJ}}
* „Тактикон{{Cite journal|ref=harv|last=Живковић|first=Тибор|authorlink=Тибор Живковић|title=Тактикон Успенског и тема Далмација“, ''Далмација|journal=Историјски часопис'', бр. |year=2002|volume=48, стр. (2001)|pages=9-43, (2001) 2002|url=http://www.iib.ac.rs/docs/IstorijskiCasopis48%282001%29.pdf}}
* „Да ли су дубровачки ратни бродови учествовали у критској експедицији 949. године“, ''Зборник за историју Босне и Херцеговине'', бр. 3, стр. 9-15, 2002.
* [http://byzsym.org/index.php/bz/article/view/894/790 -{„The Strategos Paul and the Archontes of the Westerners“}-], -{''Byzantina Symmeikta'', vol. 15, pp. 161-176, 2002.}-
* [http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0350-0802/2002/0350-08020249009Z.pdf{{Cite journal|ref=harv|last=Живковић|first=Тибор|authorlink=Тибор „ПоходЖивковић|title=Поход бугарског цара Самуила на Далмацију“], ''Далмацију|journal=Историјски часопис'', бр. |year=2003|volume=49, стр. (2002)|pages=9-25, 2002|url=http://www.iib.ac.rs/docs/IstorijskiCasopis49%282002%29.pdf}}
* „Етнички идентитет код Јужних Словена у раном средњем веку: сведочанства савременика“, ''Национални идентитет и суверенитет у југоисточној Европи: међународни научни скуп 8-10. децембра 1999.'', Историјски институт, стр. 77-90, 2003.
* [http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0350-0802/2004/0350-08020450009Z.pdf{{Cite journal|ref=harv|last=Живковић|first=Тибор|authorlink=Тибор „ЛегендаЖивковић|title=Легенда о Павлимиру Белу“], ''Белу|journal=Историјски часопис'', вол. , бр. |year=2004|volume=50, стр. (2003)|pages=9-32, 2003|url=http://www.iib.ac.rs/docs/IstorijskiCasopis50%282003%29.pdf}}
* „О такозваном сабору на Дувањском пољу“, ''Зборник за историју Босне и Херцеговине'', бр. 4, стр. 45-66, 2004.
* {{Cite journal|ref=harv|last=Живковић|first=Тибор|authorlink=Тибор Живковић|title=Рама у титулатури угарских краљева|journal=Зборник радова Византолошког института|year=2004|volume=41|pages=153-164|url=http://www.doiserbia.nb.rs/ft.aspx?id=0584-98880441153Z}}
* „Владарска идеологија и њен утицај на српско-бугарске односе у средњем веку“, -{''България и Сърбия в контекста на византийската цивилизация : Сборник статии от българо-сърбски симпозиум 14-16 септември 2003, София''. Академично издателство "Марин Дринов" : Институт за литература БАН, София,}- стр. 81-90, 2005.
* [http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0350-0802/2005/0350-08020552009Z.pdf{{Cite journal|ref=harv|last=Живковић|first=Тибор|authorlink=Тибор „ЈеднаЖивковић|title=Једна хипотеза о пореклу великог жупана Уроша -{I}-“], |journal=Историјски часопис, бр. |year=2005|volume=52, стр. |pages=9-22, 2005|url=http://www.iib.ac.rs/docs/IstorijskiCasopis52%282005%29.pdf}}
* {{Cite journal|ref=harv|last=Живковић|first=Тибор|authorlink=Тибор Живковић|title=Два питања из времена владавине краља Бодина|journal=Зборник радова Византолошког института|year=2005|volume=42|pages=45-59|url=http://www.doiserbia.nb.rs/ft.aspx?id=0584-98880542045Z}}
* „Синови Завидини“, ''Зборник Матице српске за историју'', бр. 73, стр. 7-25, 2006.
* {{Cite journal|ref=harv|last=Živković|first=Tibor|authorlink=Тибор Живковић|title=Constantine Porhyrogenitus and the Ragusan Authors Before 1611|journal=Историјски часопис|year=2006|volume=53|pages=145-164|url=http://www.iib.ac.rs/docs/IstorijskiCasopis52%282005%29.pdf}}
* [http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0350-0802/2006/0350-08020653145Z.pdf „Константин Порфирогенит и дубровачки писци пре 1611. године“], ''Историјски часопис'', бр. 53, стр. 145-164, 2006.
* {{Cite journal|ref=harv|last=Живковић|first=Тибор|authorlink=Тибор Живковић|title=Дукља између Рашке и Византије у првој половини XII века|journal=Зборник радова Византолошког института|year=2006|volume=43|pages=451-466|url=http://www.doiserbia.nb.rs/ft.aspx?id=0584-98880643451Z}}
* {{Cite journal|ref=harv|last=Živković|first=Tibor|authorlink=Тибор Живковић|title=The Golden Seal of Stroimir|journal=Historical Review|year=2007|volume=55|pages=23–29|publisher=The Institute for History|location=Belgrade|url=http://www.iib.ac.rs/docs/IstorijskiCasopis55%282007%29.pdf}}