Тибор Живковић — разлика између измена

* {{Cite journal|ref=harv|last=Живковић|first=Тибор|authorlink=Тибор Живковић|title=Дукља између Рашке и Византије у првој половини XII века|journal=Зборник радова Византолошког института|year=2006|volume=43|pages=451-466|url=http://www.doiserbia.nb.rs/ft.aspx?id=0584-98880643451Z}}
* {{Cite journal|ref=harv|last=Živković|first=Tibor|authorlink=Тибор Живковић|title=The Golden Seal of Stroimir|journal=Historical Review|year=2007|volume=55|pages=23–29|publisher=The Institute for History|location=Belgrade|url=http://www.iib.ac.rs/docs/IstorijskiCasopis55%282007%29.pdf}}
* {{Cite journal|ref=harv|last=Živković|first=Tibor|authorlink=Тибор Живковић|title=On the Foundation of Ragusa: the Tradition vs. Facts|journal=Историјски часопис|year=2007|volume=54|pages=9-26|url=http://www.iib.ac.rs/docs/IstorijskiCasopis54%282007%29.pdf}}
* [http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0350-0802/2007/0350-08020754009Z.pdf „О почецима Дубровника - традиција и чињенице“], ''Историјски часопис'', бр. 54, стр. 9-26, 2007.
* {{Cite journal|ref=harv|last=Živković|first=Tibor|authorlink=Тибор Живковић|title=The Earliest Cults of Saints in Ragusa|journal=Зборник радова Византолошког института|year=2007|volume=44|pages=119-127|url=http://www.doiserbia.nb.rs/ft.aspx?id=0584-98880744119Z}}
* [http://byzsym.org/index.php/bz/article/view/918/814 -{„Uspenskij's Taktikon and the Theme of Dalmatia“}-], -{''Byzantina Symmeikta'', vol. 17, pp. 49-87, 2007.}-
* -{„Contribution to the New Reading about the Constantine Porphyrogenitus` Statement on the Numbers of Croat Horsemen, Foot Soldiers and Sailors in Early 10th Century“, ''Byzantinoslavica, Revue Internationale des Etudes Byzantines'', vol. 65, pp. 143-151, Prague 2007.}-
* -{„Paul Stephenson, Byzantium's Balkan Frontier. A Political Study of the Northern Balkans, 900-1204“, ''Byzantinoslavica, Revue Internationale des Etudes Byzantines'' LXV, pp. 393-396, Prague 2007.}-
* {{Cite journal|ref=harv|last1=Živković|first1=Tibor|authorlink1=Тибор Живковић|last2=Kunčer|first2=Dragana|title=Roger - the forgotten Archbishop of Bar|journal=Историјски часопис|year=2008|volume=56|pages=191-209|url=http://www.iib.ac.rs/docs/IstorijskiCasopis56%282008%29.pdf}}
* [http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0350-0802/2008/0350-08020856191Z.pdf „Заборављени архиепископ Бара“], Живковић Тибор, Кунчер Драгана, ''Историјски часопис'', бр. 56, стр. 191-209, 2008.
* {{Cite journal|ref=harv|last=Živković|first=Tibor|authorlink=Тибор Живковић|title=Constantine Porphyrogenitus’ Kastra oikoumena
* [http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0350-0802/2008/0350-08020857009Z.pdf „Кастра оикоумена Константина Порфирогенита у јужнословенским кнежевинама“], ''Историјски часопис'', бр. 57, стр. 9-28, 2008.
in the Southern Slavs Principalities|journal=Историјски часопис|year=2008|volume=57|pages=9-28|url=http://www.iib.ac.rs/docs/IstorijskiCasopis57%282008%29.pdf}}
* „Бан Борић“, ''Зборник за историју Босне и Херцеговине'', бр. 5, стр. 49-60, 2008.
* {{Cite journal|ref=harv|last1=Živković|first1=Tibor|authorlink1=Тибор Живковић|last2=Radovanović|first2=Bojana|title=Titre de Trpimir selon les dires de Gottschalk|journal=Историјски часопис|year=2009|volume=58|pages=33-42|url=http://www.iib.ac.rs/docs/IstorijskiCasopis58%282009%29.pdf}}
* [http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0350-0802/2009/0350-08020958033Z.pdf „Трпимирова титула према казивању -{Gottschalk-а}-“], Живковић Тибор, Радовановић Бојана, ''Историјски часопис'', бр. 58, стр. 33-42, 2009.
* [http://byzsym.org/index.php/bz/article/view/963/920 -{„Sources de Constantin VII Porphyrogénète concernant le passé le plus ancien des Serbes et des Croates“}-], -{''Byzantina Symmeikta'', vol. 20, pp. 11-37, 2010.}-
* {{Cite journal|ref=harv|last=Živković|first=Tibor|authorlink=Тибор Живковић|title=The 'Original' and the 'Revised' Annales Regni Francorum|journal=Историјски часопис|year=2010|volume=59|pages=9-57|url=http://www.iib.ac.rs/docs/IstorijskiCasopis59%282010%29.pdf}}
* [http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0350-0802/2010/0350-08021059009Z.pdf „'Оригинални' и 'исправљени' Анали франачког краљевства“], ''Историјски часопис'', бр. 59, стр. 9-57, 2010.
* -{„On the Beginnings of Bosnia in the Middle Ages“}-, ''Споменица академика Марка Шуњића (1927-1998)'', Филозофски факултет, Сарајево, стр. 161-180, 2010.
* „О почецима Босне у средњем вијеку“, ''Годишњак Центра за балканолошка испитивања'', бр. 39, стр. 149-161, 2010.
* -{„Constantine Porphyrogenitus' Source on the Earliest History of the Croats and Serbs“, ''Radovi'', Zavod za hrvatsku povijest}-, бр. 42, стр. 117-131, Задар 2011. - -{(''U početku bijaše De administrando impeio. Konstantin VII. Porfirogenet i percepcija najranije hrvatske povijesti: radovi s međunarodnog znanstvenog skupa'', Zagreb, 18. veljače 2010. / gost urednik Trpimir Vedrić).}-
* -{„Symbolism of Some Animals in the Early Medieval Serbia Tribute, Peace, and Friendship“, ''Animals and Environment in Byzantium (7th-12th c.), International Symposium 21'', pp. 273-284, Athens 2011.}-
* [https://www.academia.edu/1519669/Einhards_Vita_Karoli_Magni{{Cite journal|ref=harv|last=Живковић|first=Тибор|authorlink=Тибор „ВремеЖивковић|title=Време настанка Ајнхардовог дела -{Vita Caroli Imperatoris}-“], ''|journal=Историјски часопис'', бр. |year=2011|volume=60, стр. |pages=25-56, 2011|url=http://www. iib.ac.rs/docs/IstorijskiCasopis60%282011%29.pdf}}
* {{Cite book|ref=harv|last=Živković|first=Tibor|authorlink=Тибор Живковић|chapter=The Origin of the Royal Frankish Annalist's Information about the Serbs in Dalmatia|title=Homage to Academician Sima Ćirković|year=2011|location=Belgrade|publisher=The Institute for History|pages=381–398|url=https://books.google.com/books?id=t_ZCCwAAQBAJ}}
* [http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0350-0802/2012/0350-08021261011Z.pdf{{Cite journal|ref=harv|last=Живковић|first=Тибор|authorlink=Тибор „НеретљаниЖивковић|title=Неретљани - пример разматрања идентитета у раном средњем веку“], ''веку|journal=Историјски часопис'', бр. |year=2012|volume=61, стр. |pages=11-25, 2012|url=http://www.iib.ac.rs/docs/IstorijskiCasopis61%282012%29.pdf}}
* {{Cite journal|ref=harv|last=Živković|first=Tibor|authorlink=Тибор Живковић|title=On the Baptism of the Serbs and Croats in the Time of Basil I (867–886)|journal=Studia Slavica et Balcanica Petropolitana|year=2013a|issue=1|pages=33-53|url=http://slavica-petropolitana.spbu.ru/files/2013_1/Zivkovic.pdf}}
* {{Cite book|ref=harv|last=Živković|first=Tibor|authorlink=Тибор Живковић|chapter=The Urban Landcape of Early Medieval Slavic Principalities in the Territories of the Former Praefectura Illyricum and in the Province of Dalmatia (ca. 610-950)|title=The World of the Slavs: Studies of the East, West and South Slavs: Civitas, Oppidas, Villas and Archeological Evidence (7th to 11th Centuries AD)|year=2013b|location=Belgrade|publisher=The Institute for History|pages=15–36|url=https://books.google.com/books?id=pLJCCwAAQBAJ}}