Тибор Живковић — разлика између измена

 
=== Чланци и расправе ===
* „О{{Cite journal|ref=harv|last=Живковић|first=Тибор|authorlink=Тибор Живковић|title=О племенском устројству и војној снази подунавских Словена у -{VI}- и -{VII}- веку“, ''веку|journal=Зборник радова Византолошког института'', бр. |year=1996|volume=35, стр. |pages=95-116, 1996|url=https://books.google.com/books?id=EtcVAQAAMAAJ}}
* [http://www.rastko.rs/antropologija/glasnici-ei/45/tzivkovic.pdf „Етничке промене на територији данашње Србије у периоду од -{VI}- до X века“], ''Гласник Етнографског института САНУ'', бр. 45, стр. 89-99, 1996.
* {{Cite journal|ref=harv|last=Живковић|first=Тибор|authorlink=Тибор Живковић|title=Прилог хронологији аварско-словенских односа 559-578. године|journal=Историјски часопис|year=1997|volume=42-43 (1995-1996)|pages=227-236|url=https://books.google.com/books?id=jYA1CgAAQBAJ}}
* {{Cite journal|ref=harv|last=Живковић|first=Тибор|authorlink=Тибор Живковић|title=Односи Авара и подунавских Словена од 579. до 626. године|journal=Зборник Матице српске за историју|year=1997|volume=56|pages=7-18|url=https://books.google.com/books?id=qJRmAAAAMAAJ}}
* „Етничке{{Cite journal|ref=harv|last=Живковић|first=Тибор|authorlink=Тибор Живковић|title=Етничке промене на територији данашње Србије у периоду од 6.VI до 10. века“,X ''века|journal=Гласник Етнографског института САНУ'', бр. |year=1997|volume=45, стр. (1996)|pages=89-100, 1997|url=http://www.rastko.rs/antropologija/glasnici-ei/45/tzivkovic.pdf}}
* {{Cite journal|ref=harv|last=Живковић|first=Тибор|authorlink=Тибор Живковић|title=О првим поглављима Летописа Попа Дукљанина|journal=Историјски часопис|year=1998|volume=44 (1997)|pages=11-34|url=https://books.google.com/books?id=p3A1CgAAQBAJ}}
* „Етнички{{Cite journal|ref=harv|last=Живковић|first=Тибор|authorlink=Тибор Живковић|title=Етнички идентитет Јужних Словена (-{VII-XI}- век) - сведочанства савременика“, ''савременика|journal=Меридијани'' , бр. |year=1999|volume=23|issue=3/-4, стр. |pages=25-29, 1999|url=https://books.google.com/books?id=p3A1CgAAQBAJ}}
* {{Cite journal|ref=harv|last=Živković|first=Tibor|authorlink=Тибор Живковић|title=The Date of the Creation of the Theme of
* [http://byzsym.org/index.php/bz/article/view/863/759 -{„The Date of Creation of the Theme of Peloponnesus“}-], -{''Byzantina Symmeikta'', vol. 13, pp. 141-144, 1999.}-
Peloponnese|journal=Byzantina Symmeikta|year=1999|volume=13|pages=141-155.|url=https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/bz/article/download/3654/3513}}
* {{Cite journal|ref=harv|last=Живковић|first=Тибор|authorlink=Тибор Живковић|title=Словени Пелопонеза у Житију Никона Метаноита|journal=Зборник Матице српске за историју|year=2000|volume=61-62|pages=9-26|url=https://books.google.com/books?id=vOUVAQAAMAAJ}}
* {{Cite journal|ref=harv|last=Живковић|first=Тибор|authorlink=Тибор Живковић|title=О северним границама Србије у раном средњем веку|journal=Зборник Матице српске за историју|year=2001|volume=63-64|pages=7-17|url=https://books.google.com/books?id=KXXDVNK-sm0C}}
* {{Cite journal|ref=harv|last=Живковић|first=Тибор|authorlink=Тибор Живковић|title=Пљеваљски крај у раном средњем веку|journal=Гласник Завичајног музеја у Пљевљима|year=2001|volume=2|pages=11-19|url=https://dl.dropboxusercontent.com/s/34v8khn3rf0238f/1.%20%D0%B4%D1%80%20%D0%A2%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%20%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B%20-%20%D0%9F%D1%99%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%99%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%98%20%D1%83%20%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%9A%D0%B5%D0%BC%20%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%83.pdf}}
* „Пљеваљски крај у раном средњем веку: нека размишљања“, ''Гласник Завичајног музеја Пљевља'', бр. 2, стр. 11-19, 2001.
* -{„Avarlar ile Slavlar Arasindaki Ilişkiler (579-626)“, ''Türkler'', vol. 2, pp. 658-673, 2001.}-
* {{Cite journal|ref=harv|last=Живковић|first=Тибор|authorlink=Тибор Живковић|title=Дукљанско византијски рат 1072-1075|journal=Историјски часопис|year=2002|volume=47 (2000)|pages=35-57|url=https://books.google.com/books?id=MmUyCgAAQBAJ}}
* {{Cite journal|ref=harv|last=Живковић|first=Тибор|authorlink=Тибор Живковић|title=О такозваном сабору на Дувањском пољу|journal=Зборник за историју Босне и Херцеговине|year=2004|volume=4|pages=45-66|url=https://books.google.com/books?id=5mw9AAAAMAAJ}}
* {{Cite journal|ref=harv|last=Живковић|first=Тибор|authorlink=Тибор Живковић|title=Рама у титулатури угарских краљева|journal=Зборник радова Византолошког института|year=2004|volume=41|pages=153-164|url=http://www.doiserbia.nb.rs/ft.aspx?id=0584-98880441153Z}}
* {{Cite book|ref=harv|last=Живковић|first=Тибор|authorlink=Тибор Живковић|chapter=Владарска идеологија и њен утицај на српско-бугарске односе у раном средњем веку|title=HБългарияБългария и Сърбия в контекста на византийската цивилизация|year=2005|location=София|publisher=Институт за литература|pages=81-90|url=https://books.google.com/books?id=PemgAAAAMAAJ}}
* {{Cite journal|ref=harv|last=Живковић|first=Тибор|authorlink=Тибор Живковић|title=Једна хипотеза о пореклу великог жупана Уроша I|journal=Историјски часопис|year=2005|volume=52|pages=9-22|url=http://www.iib.ac.rs/docs/IstorijskiCasopis52%282005%29.pdf}}
* {{Cite journal|ref=harv|last=Живковић|first=Тибор|authorlink=Тибор Живковић|title=Два питања из времена владавине краља Бодина|journal=Зборник радова Византолошког института|year=2005|volume=42|pages=45-59|url=http://www.doiserbia.nb.rs/ft.aspx?id=0584-98880542045Z}}