Тибор Живковић — разлика између измена

* {{Cite journal|ref=harv|last=Живковић|first=Тибор|authorlink=Тибор Живковић|title=Етничке промене на територији данашње Србије у периоду од VI до X века|journal=Гласник Етнографског института САНУ|year=1997|volume=45 (1996)|pages=89-100|url=http://www.rastko.rs/antropologija/glasnici-ei/45/tzivkovic.pdf}}
* {{Cite journal|ref=harv|last=Живковић|first=Тибор|authorlink=Тибор Живковић|title=О првим поглављима Летописа Попа Дукљанина|journal=Историјски часопис|year=1998|volume=44 (1997)|pages=11-34|url=https://books.google.com/books?id=p3A1CgAAQBAJ}}
* {{Cite journal|ref=harv|last=Живковић|first=Тибор|authorlink=Тибор Живковић|title=Етнички идентитет Јужних Словена (VII-XI век) - сведочанства савременика|journal=Меридијани|year=1999|volume=23|issue=3-4|pages=25-29|url=https://books.google.com/books?id=p3A1CgAAQBAJ}}
* {{Cite journal|ref=harv|last=Živković|first=Tibor|authorlink=Тибор Живковић|title=The Date of the Creation of the Theme of Peloponnese|journal=Byzantina Symmeikta|year=1999|volume=13|pages=141-155.|url=https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/bz/article/download/3654/3513}}
Peloponnese|journal=Byzantina Symmeikta|year=1999|volume=13|pages=141-155.|url=https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/bz/article/download/3654/3513}}
* {{Cite journal|ref=harv|last=Живковић|first=Тибор|authorlink=Тибор Живковић|title=Словени Пелопонеза у Житију Никона Метаноита|journal=Зборник Матице српске за историју|year=2000|volume=61-62|pages=9-26|url=https://books.google.com/books?id=vOUVAQAAMAAJ}}
* {{Cite journal|ref=harv|last=Живковић|first=Тибор|authorlink=Тибор Живковић|title=О северним границама Србије у раном средњем веку|journal=Зборник Матице српске за историју|year=2001|volume=63-64|pages=7-17|url=https://books.google.com/books?id=KXXDVNK-sm0C}}
* {{Cite journal|ref=harv|last=Живковић|first=Тибор|authorlink=Тибор Живковић|title=Пљеваљски крај у раном средњем веку|journal=Гласник Завичајног музеја у Пљевљима|year=2001|volume=2|pages=11-19|url=https://dl.dropboxusercontent.com/s/34v8khn3rf0238f/1.%20%D0%B4%D1%80%20%D0%A2%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%20%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B%20-%20%D0%9F%D1%99%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%99%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%98%20%D1%83%20%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%9A%D0%B5%D0%BC%20%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%83.pdf}}
* -{„Avarlar{Cite book|ref=harv|last=Živković|first=Tibor|authorlink=Тибор Живковић|chapter=Avarlar ile Slavlar Arasindaki Ilişkiler (579-626)“, ''|title=Türkler'', vol. |year=2001|volume=2, pp.|location=Ancara|publisher=Yeni Türkiye|pages=658-673, 2001.}-}
* {{Cite journal|ref=harv|last=Живковић|first=Тибор|authorlink=Тибор Живковић|title=Дукљанско византијски рат 1072-1075|journal=Историјски часопис|year=2002|volume=47 (2000)|pages=35-57|url=https://books.google.com/books?id=MmUyCgAAQBAJ}}
* {{Cite journal|ref=harv|last=Живковић|first=Тибор|authorlink=Тибор Живковић|title=Тактикон Успенског и тема Далмација|journal=Историјски часопис|year=2002|volume=48 (2001)|pages=9-43|url=http://www.iib.ac.rs/docs/IstorijskiCasopis48%282001%29.pdf}}