Тибор Живковић — разлика између измена

=== Монографије ===
* {{Cite book|ref=harv|editor-last1=Živković|editor-first1=Tibor|editorlink1=Тибор Живковић|editor-last2=Bojanin|editor-first2=Stanoje|editor-last3=Petrović|editor-first3=Vladeta|title=Selected Charters of Serbian Rulers (XII-XV Century): Relating to the Territory of Kosovo and Metohia|year=2000|location=Athens|publisher=Center for Studies of Byzantine Civilisation}}
* {{Cite book|ref=harv|last=Живковић|first=Тибор|authorlink=Тибор Живковић|year=2000|title=Словени и Ромеји: Славизација на простору Србије од VII до XI века|location=Београд|publisher=Историјски институт САНУ|url=https://archive.org/download/TiborZivkovic-SloveniIRomeji/TiborZivkovic-SloveniIRomeji.pdf|location=Београд|publisher=Историјски институт САНУ}}
* {{Cite book|ref=harv|last=Живковић|first=Тибор|authorlink=Тибор Живковић|year=2002|title=Јужни Словени под византијском влашћу (600-1025)|location=Београд|publisher=Историјски институт САНУ, Службени гласник|url=https://books.google.rs/books?id=oE-gAAAAMAAJ|location=Београд|publisher=Историјски институт САНУ, Службени гласник}}
* {{Cite book|ref=harv|last=Живковић|first=Тибор|authorlink=Тибор Живковић|year=2004|title=Црквена организација у српским земљама: Рани средњи век|location=Београд|publisher=Историјски институт САНУ, Службени гласник|url=https://books.google.rs/books?id=Z9mfAAAAMAAJ|location=Београд|publisher=Историјски институт САНУ, Службени гласник}}
* {{Cite book|ref=harv|last=Живковић|first=Тибор|authorlink=Тибор Живковић|year=2006|title=Портрети српских владара (IX-XII век)|location=Београд|publisher=Завод за уџбенике и наставна средства|url=https://books.google.rs/books?id=d-KTAAAACAAJ|location=Београд|publisher=Завод за уџбенике и наставна средства}}
* {{Cite book|ref=harv|last=Živković|first=Tibor|authorlink=Тибор Живковић|title=Forging unity: The South Slavs between East and West 550-1150|year=2008|location=Belgrade|publisher=The Institute of History, Čigoja štampa|url=https://books.google.com/books?id=JlIsAQAAIAAJ}}
* {{Cite book|ref=harv|last=Живковић|first=Тибор|authorlink=Тибор Живковић|title=Gesta Regum Sclavorum|year=2009|volume=2|location=Београд-Никшић|publisher=Историјски институт, Манастир Острог}}<ref>Живковић, Тибор. [http|url=https://www.iibscribd.ac.rscom/srpdocument/27256865/o_GRSII.htm „Коментар на Gesta regum sclavorum“], Историјски институт, Београд, 2009.</ref>-Regum-Sclavorum-II}}
* {{Cite book|ref=harv|last=Živković|first=Tibor|authorlink=Тибор Живковић|title=De conversione Croatorum et Serborum: A Lost Source|year=2012|location=Belgrade|publisher=The Institute of History, Čigoja štampa|url=https://www.academia.edu/1231887/De_Conversione_Croatorum_et_Serborum}}
 
* {{Cite journal|ref=harv|last=Живковић|first=Тибор|authorlink=Тибор Живковић|title=Време настанка Ајнхардовог дела Vita Caroli Imperatoris|journal=Историјски часопис|year=2011|volume=60|pages=25-56|url=http://www.iib.ac.rs/docs/IstorijskiCasopis60%282011%29.pdf}}
* {{Cite book|ref=harv|last=Živković|first=Tibor|authorlink=Тибор Живковић|chapter=The Origin of the Royal Frankish Annalist's Information about the Serbs in Dalmatia|title=Homage to Academician Sima Ćirković|year=2011|location=Belgrade|publisher=The Institute for History|pages=381–398|url=https://books.google.com/books?id=t_ZCCwAAQBAJ}}
* {{Cite book|ref=harv|last=Живковић|first=Тибор|authorlink=Тибор Живковић|chapter=О такозваној "Хроници српских владара" из списа De administrando Imperio цара Константина VII Порфирогенита|title=Византијски свет на Балкану|year=2012|volume=2|location=Београд|publisher=Византолошки институт САНУ|pages=313-332|url=http://www.byzinst-sasa.rs/srp/uploaded/PDF%20izdanja/Vizantijski%20svet%20na%20Balkanu%202.pdf}}
* {{Cite journal|ref=harv|last=Живковић|first=Тибор|authorlink=Тибор Живковић|title=Неретљани - пример разматрања идентитета у раном средњем веку|journal=Историјски часопис|year=2012|volume=61|pages=11-25|url=http://www.iib.ac.rs/docs/IstorijskiCasopis61%282012%29.pdf}}
* {{Cite journal|ref=harv|last=Živković|first=Tibor|authorlink=Тибор Живковић|title=On the Baptism of the Serbs and Croats in the Time of Basil I (867–886)|journal=Studia Slavica et Balcanica Petropolitana|year=2013a|issue=1|pages=33-53|url=http://slavica-petropolitana.spbu.ru/files/2013_1/Zivkovic.pdf}}