Структура седиментних стена — разлика између измена

 
Кластичне структуре карактеристичне су за седиментне стене изграђене од фрагмената цементованих природним везивом. Поједини типови кластичних структура разликују се углавном:
#по облику зрна (фрагмената);
#по величини зрна;
#по количини фрагмената у односу на цемент, односно по начину везивања фрагмената (код везаних кластичних стена).
 
Зрна у кластичним стенама, према облику, могу бити:
#незаобљена (угласта);
#полуугласта (субугласта);
#полузаобљена (субзаобљена);
#заобљена;
#добро заобљена (округла или овална).
 
Класификација на бази величине зрна код [[Кластичне седиментне стене|кластичних седиментних стена]] нису стандардизована. Према величини фрагмената ([[гранулометрија|гранулометријском]] саставу), кластичне структуре делимоделе се на:
#'''[[псефити|псефитске]]''' (грубозрне кластичне структуре), са величином зрна преко 2 -{mm}-;
#'''[[псамити|псамитске]]''' (средњезрне кластичне структуре), са величином класта између 0.05 и 2 -{mm}-;
#'''[[алеврити|алевритске]]''' (ситнозрне кластичне структуре), са величином зрна од 0.005 до 0.05 -{mm}-;
#'''[[пелити|пелитске]]''' (финозрне кластичне структуре), са величином зрна испод 0.005 -{mm}-.