Слободан Орловић — разлика између измена

== Радна местa ==
На Универзитету у Новом Саду изабран је у звање доцента и засновао радни однос на Правном факултету, ужа научна област „Јавноправна“ 2008. године. У звање ванредног професора изабран је 2013. године. У звање редовног професора изабран је 2018. године.
Правосудни испит јјеје положио 2000. године. У правосуђу је радио у периоду од 1997. до 2002. године, у области финансија и високог образовања у периоду од 2002. до 2006. и од 2006. до 2008. године.
 
== Чланство у организацијама и телима ==
324

измене