Источна Босна у Народноослободилачкој борби — разлика између измена

 
Ослобођење Тузле подстакло је развој НОБ у источној Босни. Муслиманско и хрватско становништво почело је масовније да ступа у оружану борбу против окупатора. Из Тузле и њене околине укључило се у јединице 3. ударног корпуса око 4.000 нових бораца, од тога 2.500 радника. То је омогућило да се јединице попуне, а и да се 10. октобра формирају нове бригаде: 17. мајевичка од Мајевичког НОПО, и 18. источнобосанска, а 24. октобра од Бирчанског НОПО 19. бирчанска бригада и Тузлански НОПО. Од 2. крајишке, 18. источнобосанске и 17. мајевичке бригаде формирана је 10. октобра [[27. источнобосанска дивизија НОВЈ|27. источнобосанска дивизија]].<ref name="ВЕ4"/>
==== НападОкружење на СарајевоСарајева ====
После ослобођења Тузле 3. ударни корпус пренео је операције из долине реке Спрече на југ, према Сарајеву, Горажду и Вишеграду. Наступајући из рејона Тузле, преко Озрена и Криваје, 17. дивизија ослободила је 20. октобра Вареш и, у борбама за град, разбила и делом уништила 6. брдску домобранску пуковнију, а онеспособила високе пећи и постројења у железари и руднику. Из Вареша је 17. дивизија продужила према Романији, где је до краја октобра овладала упориштима: Црвене Стијене, село Мокро, Хреша и избила пред спољну одбрану Сарајева.<ref name="ВЕ4"/>
 
 
У северном делу источне Босне дејствовала је 16. војвођанска дивизија. Она је у октобру покушала да заузме Брчко, па када није успела, оријентисала се на затварање правца који из Брчког воде ка Тузли, Бијељини и Грачацу.<ref name="ВЕ4"/>
 
=== Немачка зимска офанзива ===
Цела источна Босна (сем Брчког, Сарајева и градова у долини реке Босне) била је почетком новембра 1943. ослобођена, а народна власт (општински, срески и окружни НОО) успостављена је по свим градовима и селима, са Тузлом као политичким и културним центром ослобођене територије. Пошто су ценили да ојачане снаге НОВ у источној Босни могу извршити продор у Србију и још више угрозитикомуникације и индустријско-рударске центре у долини реке Босне, Немци су већ у новембру вршили око ослобођене територије концентрације јаких снага и кад су 11. новембра заузели Тузлу, у децембру су започели операције проив 3. корпуса НОВЈ. Водећи борбе под тешким условима (зима, оскудица у храни и одећи) јединице 3. корпуса и 5. крајишке дивизије успеле су да вештим маневрима и правовременим растурањем снага избегну уништавајуће ударе немачких и квислиншких јединица и, после краћег предаха, да поново пређу у напад.<ref name="ВЕ4"/>