Марчанска епархија — разлика између измена

м
* Aleksa Ivić, Iz istorije crkve hrvatsko-slavonskih Srba tokom XVII. veka, Vjesnik kr. hrvatsko-slavonsko-dalmatinskoga Zemaljskog arkiva, 18 (1916), Zagreb, 88-167.
* {{Cite journal|ref=harv|last=Ивић|first=Алекса|authorlink=Алекса Ивић|title=Миграције Срба у Хрватску током 16., 17. и 18. столећа|journal=Српски етнографски зборник|year=1923|volume=28|pages=1-158|url=https://books.google.com/books?id=aw0mAQAAIAAJ}}
* {{Cite journal|ref=harv|last=Ивић|first=Алекса|authorlink=Алекса Ивић, |title=Марчанска епископија од Симеона Вретање до Гаврила Предојевића (1609-1642), |journal=Браство, |year=1923|volume=17, Нови Сад 1923, |pages=156-165|url=https://books.google.com/books?id=ZWYaAQAAIAAJ}}
* {{Cite journal|ref=harv|last=Ивић|first=Алекса|authorlink=Алекса Ивић, |title=Марчанска епископија од Гаврила Предојевића до Гаврила Мијакића (1642-1660), |journal=Браство, |year=1924|volume=18, Нови Сад 1924, |pages=86-100|url=https://books.google.com/books?id=tmYaAQAAIAAJ}}
* {{Cite journal|ref=harv|last=Ивић|first=Алекса|authorlink=Алекса Ивић, |title=Марчанска епископија од 1662 до 1670, |journal=Браство, |year=1925|volume=19, Нови Сад 1925, |pages=196-216|url=https://books.google.com/books?id=EmcaAQAAIAAJ}}
* {{Cite journal|ref=harv|last=Ивић|first=Алекса|authorlink=Алекса Ивић, |title=Марчанска епископија: Трагедија епископа Мијакића и његових калуђера, |journal=Браство, |year=1926|volume=20, Нови Сад 1926, 69|pages=68-82|url=https://books.google.com/books?id=VGcaAQAAIAAJ}}
* {{Cite journal|ref=harv|last=Ивић|first=Алекса|authorlink=Алекса Ивић|title=Миграције Срба у Славонију током 16., 17. и 18. столећа|journal=Српски етнографски зборник|year=1926|volume=36|pages=1-228|url=https://books.google.com/books?id=PxcJAAAAIAAJ}}
* {{Cite book|ref=harv|last=Кашић|first=Душан Љ.|authorlink=Душан Кашић|year=1967|title=Срби и православље у Славонији и сјеверној Хрватској|url=https://books.google.com/books?id=7oNIAAAAMAAJ|location=Загреб|publisher=Савез удружења православног свештенства Хрватске}}