Историја Војводине — разлика између измена

м
* {{Cite book|ref=harv|last=Медовић|first=Предраг|year=2001|title= Праисторија на тлу Војводине |location= Нови Сад}}
* {{cite conference|ref=harv |last=Месарош|first= Шандор|year=1993|booktitle= Присаједињење Војводине Краљевини Србији 1918|title= Однос између мађарских народних већа и српских народних одбора у првој половини новембра 1918. године}}
* {{Cite book|ref=harv|last=Микавица|first=Дејан |year=2005|title= Српска Војводина у ХабсбуршкојХабзбуршкој монархији 1690—1920.1690-1920: Историја идеје о држави и аутономији пречанских Срба|year=2005|location= Нови Сад|publisher=Stylos}}
* {{Cite book|ref=harv|last=Микавица|first=Дејан |year=2007|title=Политичка Михаилоидеологија ПолитСветозара Десанчић. Вођа српских либерала у АустроугарскојМилетића|year=2006|location= Нови Сад|publisher=Stylos}}
* {{Cite book|ref=harv|last=Микавица|first=Дејан |year=2011|title=Михаило СрпскоПолит питањеДесанчић, навођа угарскомсрпских Саборулиберала 1690–1918у Аустроугарској|year=2007|location= Нови Сад |publisher=Stylos}}
* {{Cite book|ref=harv|last=Микавица|first=Дејан|title=Српско питање на Угарском сабору 1690-1918|year=2011|location=Нови Сад|publisher=Филозофски факултет}}
* {{Cite book|ref=harv|last=Микавица|first=Дејан|title=Јован Суботић и Светозар Прибићевић|year=2017|location=Нови Сад|publisher=Прометеј|url=ttps://books.google.com/books?id=jrfcuQEACAAJ}}
* {{Cite book|ref=harv|last=Микавица|first=Дејан|title=Српска политика у Војводини 1526-1918|year=2017|location=Нови Сад|publisher=Завод за културу Војводине|url=ttps://books.google.com/books?id=642ItQEACAAJ}}
* {{Cite book|ref=harv|last=Микавица|first=Дејан|title=Српска политичка елита у Аустроугарској монархији: 1526-1860|volume=1|year=2018|location=Нови Сад|publisher=Завод за културу Војводине}}
* {{Cite book|ref=harv|last=Микавица|first=Дејан|title=Српска политичка елита у Аустроугарској монархији: 1860-1918|volume=2|year=2018|location=Нови Сад|publisher=Завод за културу Војводине}}
* {{Cite book|ref=harv|last1=Микавица|first1=Дејан|last2=Васин|first2=Горан|last3=Нинковић|first3=Ненад|title=Пречански Срби у Великом рату 1914-1918|year=2018|location=Нови Сад|publisher=Прометеј}}
* {{Cite book|ref=harv|last1=Микавица|first1=Дејан|last2=Гавриловић|first2=Владан|last3=Васин|first3=Горан|title=Знаменита документа за историју српског народа 1538-1918|year=2007|location=Нови Сад|publisher=Филозофски факултет|url=http://books.google.com/books?id=9m4tAQAAIAAJ}}
* {{Cite book|ref=harv|last1=Микавица|first1=Дејан|last2=Лемајић|first2=Ненад|last3=Васин|first3=Горан|last4=Нинковић|first4=Ненад|title=Срби у Хабзбуршкој монархији 1526-1918|volume=1|year=2016|location=Нови Сад|publisher=Прометеј}}
* {{Cite book|ref=harv|last1=Микавица|first1=Дејан|last2=Лемајић|first2=Ненад|last3=Васин|first3=Горан|last4=Нинковић|first4=Ненад|title=Срби у Хабзбуршкој монархији 1526-1918|volume=2|year=2016|location=Нови Сад|publisher=Прометеј}}
* {{Cite book|ref=harv|last=Милићевић|first=|year=1968|title= Војводина. Знаменитости и лепоте|location= Београд |chapter= Војводина 1521—1699}}
* {{Cite book|ref=harv|last=Милин|first=Миодраг|year=1995|title= Вековима заједно (Из историје српско-румунских односа) |location= Темишвар}}