Историја Војводине — разлика између измена

<div style="height:200px; overflow:auto;">
{{refbegin|4}}
 
* {{Cite book|ref=harv|last=Alajbegović Pečevija|first=Ibrahim|year=2000|title= Historija 1520—1576|others= predgovor, prijevod i bilješke Fehim Nametak|location= Sarajevo}}
* {{Cite book|ref=harv|last=Aleksov|first=Bojan|year=2006|title= Religious Dissent Between the Modern and the National: Nazarenes in Hungary and Serbia 1850—1914|location= Wiesbaden}}
* {{cite conference|ref=harv |last=Вулетић|first= Душан|year=1993|booktitle= Присаједињење Војводине Краљевини Србији 1918|title= Народни збор у Руми}}
* {{Cite journal|ref=harv | last=Гавриловић|first=Владан|year=2002|title= Пописи бачке епископије 1823—1844|journal= Зборник Матице српске за историју|volume= 65—66|pages=211—231}}
* {{Cite book|ref=harv|last=Гавриловић|first=Славко|authorlink=Славко Гавриловић|title=Аграрни покрети у Срему и Славонији почетком XIX века|year=1960|location=Београд|publisher=Научно дело|url=https://books.google.com/books?id=4H9TAAAAYAAJ}}
* {{Cite book|ref=harv|last=Гавриловић|first=Славко|authorlink=Славко Гавриловић|title=Срем у револуцији 1848-1849|year=1963|location=Београд|publisher=Научно дело|url=https://books.google.com/books?id=I4BTAAAAYAAJ}}
* {{Cite book|ref=harv|last=Гавриловић|first=Владан|title=Темишварски сабор и Илирска дворска канцеларија (1790-1792)|year=2005|location=Нови Сад|publisher=Платонеум|url=https://books.google.com/books?id=y3JdAQAACAAJ}}
* {{Cite book|ref=harv|last=Гавриловић|first=Славко|authorlink=Славко Гавриловић|title=Војводина и Србија у време Првог устанка|year=1974|location=Нови Сад|publisher=Институт за изучавање историје Војводине|url=https://books.google.com/books?id=1EEBAAAAMAAJ}}
* {{Cite journal|ref=harv|last=Гавриловић|first=Славко|authorlink=Славко Гавриловић|title=Срби у Угарској и питање мађаризације у првој половини XIX века|journal=Историјски часопис|year=1976|volume=23|pages=89-104|url=http://books.google.com/books?id=SGTBPAAACAAJ}}
* {{Cite book|ref=harv|last=Гавриловић|first=Славко|authorlink=Славко Гавриловић|title=Срем од краја XVII до средине XVIII века|year=1979|location=Нови Сад|publisher=Филозофски факултет|url=https://books.google.com/books?id=cq4MAAAAIAAJ}}
* {{Cite book|ref=harv|last=Гавриловић|first=Славко|authorlink=Славко Гавриловић|chapter=Срби у Угарској и Славонији од Карловачког мира до аустро-турског рата 1716-1718|title=Историја српског народа|url=https://books.google.com/books?id=g-oJAQAAIAAJ|volume=књ. 4, св. 1|year=1986|location=Београд|publisher=Српска књижевна задруга|pages=55-61}}
* {{Cite book|ref=harv|last=Гавриловић|first=Славко|authorlink=Славко Гавриловић|chapter=Срби у Угарској и Славонији од Пожаревачког мира до аустро-турског рата 1737-1739|title=Историја српског народа|url=https://books.google.com/books?id=g-oJAQAAIAAJ|volume=књ. 4, св. 1|year=1986|location=Београд|publisher=Српска књижевна задруга|pages=163-175}}
* {{Cite book|ref=harv|last=Гавриловић|first=Славко|authorlink=Славко Гавриловић|chapter=Срби у Угарској и Славонији од аустро-турског рата 1737-1739. до краја XVIII века|title=Историја српског народа|url=https://books.google.com/books?id=g-oJAQAAIAAJ|volume=књ. 4, св. 1|year=1986|location=Београд|publisher=Српска књижевна задруга|pages=195-216}}
* {{Cite book|ref=harv|last=Гавриловић|first=Славко|authorlink=Славко Гавриловић|chapter=Срби у Хабсбуршкој Монархији од краја XVIII до средине XIX века|title=Историја српског народа|url=https://books.google.com/books?id=uL1BAAAAYAAJ|volume=књ. 5, св. 2|year=1981|location=Београд|publisher=Српска књижевна задруга|pages=5-106}}
* {{Cite book|ref=harv|last=Гавриловић|first=Славко|authorlink=Славко Гавриловић|title=Хајдучија у Срему у XVIII и почетком XIX века|year=1986|location=Београд|publisher=Српска академија наука и уметности|url=https://books.google.com/books?redir_esc=y&hl=sr&id=avAJAQAAIAAJ}}
* {{Cite book|ref=harv|last=Гавриловић|first=Славко|authorlink=Славко Гавриловић|title=Јевреји у Срему у XVIII и првој половини XIX века|year=1989|location=Београд|publisher=Српска академија наука и уметности|url=https://books.google.com/books?redir_esc=y&hl=sr&id=6IYLAQAAIAAJ}}
* {{Cite book|ref=harv|last=Гавриловић|first=Славко|authorlink=Славко Гавриловић|title=Из историје Срба у Хрватској, Славонији и Угарској (XV-XIX век)|year=1993|location=Београд|publisher=Филип Вишњић|url=https://books.google.com/books?id=5oJpAAAAMAAJ}}
* {{Cite book|ref=harv|last=Гавриловић|first=Славко|authorlink=Славко Гавриловић|title=Коморски Срем у другој половини XVIII века|year=1995|location=Београд|publisher=Српска академија наука и уметности|url=https://books.google.com/books?id=fWO5AAAAIAAJ}}
* {{Cite book|ref=harv|last=Гавриловић|first=Славко|authorlink=Славко Гавриловић|title=Срби у Хабсбуршкој монархији (1792—1849)|year=1994|location=Нови Сад|publisher=Матица српска|url=https://books.google.com/books?id=YnpNAAAAMAAJ}}
* {{cite conference|ref=harv |last=Гавриловић|first= Славко|date=2000|booktitle=Српски покрет у револуцији 1848—1849|title= Политичка борба за српску Војводину у Аустријској царевини 1848—1849|location= Нови Сад|pages=}}
* {{Cite journal|ref=harv | last=Гавриловић|first=Славко|year=2004|title= Четири документа из 1741. о мигрантима из Србије у Аустријску монархију|journal= Зборник Матице српске за историју|volume= 69—70}}
* {{Cite book|ref=harv|last=Гавриловић|first=Славко|yearauthorlink=2010Славко Гавриловић|title=Студије Оиз Србимапривредне Хабзбуршкеи монархиједруштвене историје Војводине и Славоније од краја XVII до средине XIX века|year=2006|volume=1|location=Нови Сад|publisher=Матица Београдсрпска}}
* {{Cite book|ref=harv|last=Гавриловић|first=Славко|authorlink=Славко Гавриловић|title=Студије из привредне и друштвене историје Војводине и Славоније од краја XVII до средине XIX века|year=2009|volume=2|location=Нови Сад|publisher=Матица српска}}
* {{Cite book|ref=harv|last=Гавриловић|first=Славко|authorlink=Славко Гавриловић|title=О Србима Хабзбуршке монархије|year=2010|location=Београд|publisher=Српска књижевна задруга|url=https://books.google.com/books?redir_esc=y&hl=sr&id=j6ZFAwEACAAJ}}
* {{Cite book|ref=harv|last1=Gavrilović|first1=Slavko|authorlink1=Славко Гавриловић|last2=Petrović|first2=Nikola|authorlink2=Никола Петровић (историчар)|title=Temišvarski sabor 1790|year=1972|location=Sremski Karlovci|publisher=Arhiv Vojvodine|url=https://books.google.com/books?id=l3IYvwEACAAJ}}
* {{cite encyclopedia|last=Гајић|first=Богдан|encyclopedia=Српски биографски речник |title= Матијевић, Стипан|volume=VI |location=Нови Сад|year=2014|ref=harv}}
* {{Cite book|ref=harv|last=Гаћеша|first=Никола |year=1968а|title= Војводина: Знаменитости и лепоте|chapter=Војводина између два светска рата|location= Нови Сад|pages=310—324}}