Словачки језик — разлика између измена

исправљање грешака
(исправљање грешака)
** Источнословачки дијалекти
*** Западнословачки дијалекти најближи чешком језику
**** Панонско/Равничарскословачки дијалекти
 
== Основна подела словачког језика у (АП Војводини),Републици Србији ==
* Говорни свакодневни словачки језик са доста словачких архаичних и српских речи **
 
== Основна подела употребе словачког језика у Републици Србији (АП Војводини),Републици Србији ==
* Књижевни (Књиге,школе,библиотеке,галерије,музеји,...) **
* Говорни словачки дијалект са доста архаизама и српских речи, који се користи у неформалној и приватној комуникацији (Заснован је на средњесловачким дијалектима, али се због специфичности може говорити и о посебним панонско/равничарскословачким поддијалектима).**
 
* Стандардизован књижевни словачки језик, (чију је стандардизацију и кодификацију у 19. веку започео Људовит Штур), који се користи у јавној комуникацији, како писаној (књиге, часописи, новине, називи улица и јавних установа, документа итд.), тако и говорној (школство, верске организације, институције, установе, телевизија, радио). **
* Уставни (документи,заводи,институције,установе,музеји,називи улица,јавних фирми и предузећа)**
 
Дијалект, који се користи у неформалној комуникацији у већини насеља, где живе Словаци у Републици Србији (АП Војводини) има своје различитости и специфичности, везане за свако насеље понаособ. Насупрот томе, као основни комуникациони језички систем у јавној комуникацији (медијима, установама, књижевности итд.) користи се стандардизован књижевни словачки језик, чије су основе кодификоване у 19. веку.
* Медијски (Телевизије,Радио,Новине,Часописи)**
Док готова сва насеља места где живе словаци у (АП Војводини),Републици Србији имају своје специфичне ,јединствене ,изузетне и лепе различите дијалекте и наречја као основни и комуникациони језички систем у медијама,уставу и књижевности користи се граматички књижевни словачки језик.
 
== ПоређењеПримери словачког језикадијалекта у АП Војводини, Република Србија и словачког језика у Словачкој ==
{{colbegin|colwidth=20em}}
* -{Zdravím ťa, Nazdar,Ťao}- (/Zdravim ća, Nazdar,Ćao!/) — Здраво,Ћао!
* -{Vitame Vás, Vitajte}- (/Vitame Vas,Vitajće!/) -Добродошли!
* -{Ako si? Ako sa máš?}- (/Ako si? Ako sa maš?/) — Како си?
* -{Čo robíš?}- (/Čo robiš?/) — Шта радиш?
* -{Milo mi je}- (/Milo mi je!/) — Драго ми је!
* -{Dobrô rano}- (/Dobrvo rano!/) — Добро јутро!
* -{Dobrý dem}- (/Dobri đem!/) — Добар Дандан!
* -{Dobrý večer}- (/Dobri večer!/) — Добро Вечевече!
* -{Dobrú noc}- (/Dobru noc!/) — Лаку Ноћноћ!
* -{Šťastlivo,Šťastnô}- (/Šćastljivo,SćastnuoŠćastnuo!/) — Срећно!
* -{Chýbeš mi!}- (/Hibeš mi!/) –Фалиш ми!
* -{Priatnô,Dobrú chuť!/}- (/Priatnuo,Dobru huć!/) — Пријатно!
* -{Na zdravie}- (/Na zdravijezdravje! /) — Живели!
* -{Na zdravie }- (/Na zdravijezdravje!/) — На здравље!
* -{Možnô}- (/Možnuo/) — Можда
* -{No}- ((/No/) — Да!
* -{Rozumiem}- (/Rozumijem/) –Разумем!
* -{Ne rozumiem}- (/Nje rozumijem/) –Не разумем!
* -{ZhovárateRozprávate po slovenský?}- (/ZhovaraćeRozpravaće po slovenski?/) — ПричатеГоворите ли словачки?
* -{No,trocha}- (/No,troha/) — Да,мало
* -{Ni,ne zhováramrozprávam}- (/Nji, nje zhovaramrozpravam/) — Не, не причамговорим
* -{Zhovárajte pomali prosím vás}- (/Zhovarajće pomalji prosim vas/) –Говорите спорије молим вас
* -{Ako sa povie,vraví}- (/Ako sa povije,vravi?../) — Како се каже?..
* -{Odpustite mi!}- (/Odpusćiće mi! /) –Опростите ми!
* -{Šťastlivi Nový Rok!}- (/Šćastljivi Novi Rok!/) — Срећна Нова Година!
* -{Šťastlivie Vianoce!}- (/ŠćastljivijeŠćastljivje VijanoceVjanoce!/) — Срећан Божић!
* -{VeseláVeseli ŠtedráŠtedrý Večer (Badňak) a Šťastlivie Vianoce! }- (/VeselaVeseli ŠćedraŠćedri Večer a ŠćastljivijeŠćastljivje VijanoceVjanoce!/) — Весело Бадње Вече(Бадњак) и Срећан Божић!
* -{Šťastlivá a Veselá Velká Noc!}- (/Šćastljiva a Vesela Velka Noc/) — Срећан и Весео Ускрс!
* -{Šťastlive narodeniny!,Šťastlivie narodeniny!Šťastlivi roďemdánroďendám}- (/Šćastljive narođenjini,Šćastljivije narođenjini,Šćastljivi rođemdanrođendam) -Срећан рођендан!
* -{Šťastlivie prazdniny/sviatky!}- (/Šćastljivije prazdnjini,svijatki/) — Срећни празници!
* -{Čestítam/Blahoželám!/Gratulujem!}- (Čestitam/Blahoželam!/Gratulujem!/!/) — Честитам!
* -{S poštuvaniem, Moje poštuvanie}- (/S poštuvanjijem,Moje poštuvanjije/) — С поштовањем ,Моје поштовање
* -{Eden/Edom jazyk nikda nije dovôľňi/dosť}-(/Jeden,Edom jazik njigda njije dovuoljnji/dosć/) — Један језик никада није довољан/доста
{{colend}}
 
== Српске речи које се користе у говорном словачком језикудијалекту у (АП Војводини), Републици Србији ==
{{colbegin|colwidth=20em}}
* -{Molba}-(/Molba/) — Молба
* -{Delokrug}-(/Delokrug/) — Делокруг
* -{Tišina}-(/Tišina/) — Тишина
* -{Snímati}-(/SnjiimatiSnjimati/) — Снимати
* -{Niko}-(/Niko/) — Нико
* -{Nemoj}-(/Nemoj/) — Немој
55

измена