Словачки језик — разлика између измена

допуна
м
(допуна)
** Источнословачки дијалекти
*** Западнословачки дијалекти најближи чешком језику
 
 
== Основна подела употребе словачког језика у Републици Србији (АП Војводини) ==
* Говорни словачки дијалект са доста архаизама и српских речи, који се користи у неформалној и приватној комуникацији (Заснован је на средњесловачким дијалектима, али се због специфичности може говорити и о посебним панонско/равничарскословачким поддијалектима).**
 
* Стандардизован књижевни словачки језик, (чију је стандардизацију и кодификацију у 19. веку започео [[Људовит Штур]]), који се користи у јавној комуникацији, како писаној (књиге, часописи, новине, називи улица и јавних установа, документа итд.), тако и говорној (школство, верске организације, институције, установе, телевизија, радио итд.). **
 
ДијалектГоворни језик, односно дјалект, који се користи у неформалној комуникацији у већини насеља, где живе Словаци у Републици Србији (АП Војводини) има своје различитости и специфичности, везане за свако насеље понаособ. Заснован Насупротје томена средњесловачким дијалектима у већини случајева. Изузетак је насеље [[Пивнице (Бачка Паланка)|Пивнице]] (општина Бачка Паланка), каогде основнипреовлађује комуникациониговор језичкизаснован системна узападнословачким јавнојдијалектима. комуникацијиЗбог специфичности, насталих услед контакта са другим језицима из окружења (медијимасрпски, установамарумунски, књижевностимађарски итд.) користии седугогодишње стандардизовангеографске књижевниодвојености словачкиод језикСловачке, чијеможе сусе основеговорити кодификованеи уо 19.посебним векупанонско/равничарскословачким поддијалектима.
Насупрот дијалектима, као основни комуникациони језички систем у јавној комуникацији (медијима, установама, књижевности и сл.) користи се стандардизован књижевни словачки језик, чије су основе кодификоване у 19. веку.
 
== Примери говорног словачког дијалекта у Републици Србији (АП Војводини) ==
53

измене