Војислављевићи — разлика између измена

* Кнез [[Стефан (кнез Босне)|Стефан]] (око 1082 - око 1100)
 
== Извори и литература ==
== Литература ==
;Извори
{{refbegin|2}}
* {{Cite book|ref=harv|last=ЖивковићКунчер|first=ТиборДрагана|authorlinkyear=Тибор Живковић2009|title=Gesta Regum Sclavorum|year=2009|volume=21|location=Београд-Никшић|publisher=Историјски институт, Манастир Острог|url=https://www.scribd.com/document/2725686527256737/Gesta-Regum-Sclavorum-III}}
* {{Cite book|ref=harv|last=Живковић|first=Тибор|authorlink=Тибор Живковић|title=Gesta Regum Sclavorum|year=2009|volume=2|location=Београд-Никшић|publisher=Историјски институт, Манастир Острог|url=https://www.scribd.com/document/27256865/Gesta-Regum-Sclavorum-II}}
* {{Cite book|ref=harv|editor-last=Мијушковић|editor-first=Славко|title=Љетопис попа Дукљанина|year=1988|orig-year=1967|edition=2.|location=Београд|publisher=Просвета & Српска књижевна задруга|url=https://www.scribd.com/doc/221770667/Ljetopis-Popa-Dukljanina-pdf}}
* {{Cite book|ref=harv|editor-last=Mošin|editor-first=Vladimir|editor-link=Владимир Мошин|title=Ljetopis popa Dukljanina|year=1950|location=Zagreb|publisher=Matica hrvatska|url=https://www.scribd.com/doc/46180048/Ljetopis-Popa-Dukljanina-MH-Zagreb-1950}}
* {{Cite book|ref=harv|editor-last=Thurn|editor-first=Hans|title=Ioannis Scylitzae Synopsis historiarum|year=1973|location=Berlin-New York|publisher=De Gruyter|url=https://books.google.com/books?id=79jH-QXdf0EC}}
* {{Cite book|ref=harv|last=Ферјанчић|first=Божидар|authorlink=Божидар Ферјанчић|title=Византијски извори за историју народа Југославије III|year=2007|origyear=1966|url= |publisher=|location=[[Београд]]|isbn=978-86-83883-09-7|pages=}}
* {{Cite book|ref=harv|editor-last1=Flusin|editor-first1=Bernard|editor-last2=Cheynet|editor-first2=Jean-Claude|title=John Scylitzès: Empereurs de Constantinople|year=2003|location=Paris|publisher=Lethielleux|url=https://books.google.com/books?id=sFNoAAAAMAAJ}}
* {{Cite book|ref=harv|editor-last=Шишић|editor-first=Фердо|editor-link=Фердо Шишић|title=Летопис Попа Дукљанина|year=1928|location=Београд-Загреб|publisher=Српска краљевска академија|url=https://books.google.com/books?id=HXwCSCgxTlcC}}
* {{Cite book|ref=harv|editor-last=Wortley|editor-first=John|title=John Skylitzes: A Synopsis of Byzantine History, 811–1057|year=2010|location=New York|publisher=Cambridge University Press|url=https://books.google.com/books?id=vGE8Xq832A0C}}
{{refend}}
 
== ;Литература ==
{{refbegin|2}}
* {{Cite journal|ref=harv|last=Благојевић|first=Милош|authorlink=Милош Благојевић|title=Немањићи и државност Дукље-Зете-Црне Горе|journal=Зборник Матице српске за историју|year=2011|volume=83|pages=7-24|url=http://www.maticasrpska.org.rs/stariSajt/casopisi/istorija_83.pdf}}
* {{Cite book|ref=harv|last1=Веселиновић|first1=Андрија|authorlink1=Андрија Веселиновић|last2=Љушић|first2=Радош|authorlink2=Радош Љушић|title=Родослови српских династија|year=2002|place=Нови Сад|publisher=Платонеум|url=https://books.google.rs/books?id=jU9yAAAAMAAJ}}
* {{Cite book|ref=harv|last1=Веселиновић|first1=Андрија|authorlink1=Андрија Веселиновић|last2=Љушић|first2=Радош|authorlink2=Радош Љушић|title=Српске династије|year=2008|edition=2.|place=Београд|publisher=Службени гласник|url=https://books.google.rs/books?id=gWctAQAAIAAJ}}
* {{Cite book|ref=harv|last=КунчерЖивковић|first=ДраганаТибор|authorlink=Тибор Живковић|year=20092006|title=GestaПортрети Regumсрпских Sclavorum|volume=1владара (IX-XII век)|location=Београд-Никшић|publisher=ИсторијскиЗавод институт,за Манастируџбенике Остроги наставна средства|url=https://www.scribd.com/document/2725673757152016/GestaTibor-Zivkovic-Portreti-Srpskih-Vladara-RegumIX-SclavorumXII-IVek}}
* {{Cite book|ref=harv|last=Живковић|first=Тибор|authorlink=Тибор Живковић|title=Gesta Regum Sclavorum|year=2009|volume=2|location=Београд-Никшић|publisher=Историјски институт, Манастир Острог|url=https://www.scribd.com/document/27256865/Gesta-Regum-Sclavorum-II}}
* {{Cite journal|ref=harv|last=Живковић|first=Тибор|authorlink=Тибор Живковић|title=Дукља између Рашке и Византије у првој половини XII века|journal=Зборник радова Византолошког института|year=2006|volume=43|pages=451-466|url=http://www.doiserbia.nb.rs/ft.aspx?id=0584-98880643451Z}}
* {{Cite book|ref=harv|last=Živković|first=Tibor|authorlink=Тибор Живковић|title=Forging unity: The South Slavs between East and West 550-1150|year=2008|location=Belgrade|publisher=The Institute of History|url=https://books.google.com/books?id=JlIsAQAAIAAJ}}
* {{Cite book|ref=harv|last=Калић|first=Јованка|authorlink=Јованка Калић|chapter=Српски велики жупани у борби с Византијом|title=Историја српског народа|volume=књ. 1|location=Београд|publisher=Српска књижевна задруга|year=1981|pages=197-211|url=https://books.google.com/books?id=EugJAQAAIAAJ}}
* {{Cite journal|ref=harv|last=Ковачевић|first=Јован|title=Традиција о Дукљанском краљевству код Немањића|journal=Историски часопис|year=1955|volume=5|pages=291-294|url=https://books.google.com/books?id=TO96CgAAQBAJ}}
* {{Cite book|ref=harv|editor-last=МијушковићКовачевић|editor-first=СлавкоЈован|titlechapter=ЉетописОд попадоласка ДукљанинаСловена до краја XII вијека|yeartitle=1988Историја Црне Горе|orig-year=1967|editionvolume=2.1|location=БеоградТитоград|publisher=ПросветаРедакција &за Српскаисторију књижевнаЦрне задругаГоре|pages=279-444|url=https://wwwarchive.scribd.comorg/docdownload/221770667IstorijaCrneGoreKnjiga1/Ljetopis-Popa-DukljaninaIstorijaCrneGore-Knjiga1.pdf}}
* {{Cite book|ref=harv|editor-last=Thurn|editor-first=Hans|title=Ioannis Scylitzae Synopsis historiarum|year=1973|location=Berlin-New York|publisher=De Gruyter|url=https://books.google.com/books?id=79jH-QXdf0EC}}
* {{Cite book|ref=harv|last=Ћирковић|first=Сима|authorlink=Сима Ћирковић|chapter=Зета у држави Немањића|title=Историја Црне Горе|volume=књ. 2, св. 1|location=Титоград|publisher=Редакција за историју Црне Горе|year=1970|pages=3-93|url=https://archive.org/download/IstorijaCrneGoreKnjiga2T.1/Istorija%20Crne%20Gore%20-%20Knjiga%202%2C%20T.1.pdf}}
* {{Cite book|ref=harv|last=Ћирковић|first=Сима|authorlink=Сима Ћирковић|chapter=Осамостаљивање и успон дукљанске државе|title=Историја српског народа|volume=књ. 1|location=Београд|publisher=Српска књижевна задруга|year=1981|pages=180-196|url=https://books.google.com/books?id=EugJAQAAIAAJ}}
* {{Cite book|ref=harv|last=Ћирковић|first=Сима|authorlink=Сима Ћирковић|title=Срби у средњем веку|year=1995|location=Београд|publisher=Идеа|url=https://books.google.com/books?id=vBRXAAAAMAAJ}}
* {{Cite book|ref=harv|last=Ћирковић|first=Сима|authorlink=Сима Ћирковић|title=Срби међу европским народима|year=2004|location=Београд|publisher=Equilibrium|url=https://books.google.com/books?id=p3oMAQAAMAAJ}}
* {{Cite book|ref=harv|editor-last1=Ћирковић|editor-first1=Сима|editor-link1=Сима Ћирковић|editor-last2=Михаљчић|editor-first2=Раде|editor-link2=Раде Михаљчић|title=Лексикон српског средњег века|year=1999|location=Београд|publisher=Knowledge|url=https://books.google.com/books?id=AypYAAAAMAAJ}}
* {{Cite book|ref=harv|editor-last=ШишићFine|editor-first=ФердоJohn Van Antwerp Jr.|editor-linkauthorlink=ФердоЏон Шишићван Антверп Фајн|title=ЛетописThe ПопаEarly ДукљанинаMedieval Balkans: A Critical Survey from the Sixth to the Late Twelfth Century|year=19281991|origyear=1983|location=Београд-ЗагребAnn Arbor, Michigan|publisher=СрпскаUniversity of краљевскаMichigan академијаPress|url=https://books.google.com/books?id=HXwCSCgxTlcCY0NBxG9Id58C}}
{{refend}}