Историја Војводине — разлика између измена

.
м (pravopis)
(.)
{{скратити}}
{{Историја Војводине}}
{{Војводина}}
 
Током [[историја|историје]], територијом данашње [[Војводина|Војводине]] су управљале многе државе: [[Скордисци|Држава Скордиска]], [[Дакија]], [[Римско царство]], [[Готи|Држава Гота]], [[Хунски каганат]], [[Гепидска краљевина|Краљевство Гепида]], [[Краљевина Острогота|Краљевство Острогота]], [[Лангобарди|Краљевство Лангобарда]], [[Византијско царство]], [[Аварски каганат]], [[Франачка|Франачко краљевство]], [[Панонска кнежевина]], [[Кнежевина Доња Панонија]], [[Великоморавска кнежевина]], [[Прво бугарско царство|Прво]] и [[Друго бугарско царство]], [[Самуилово царство]], [[Краљевина Угарска (1000—1918)|Краљевина Угарска]], [[Османско царство]], [[Хабзбуршка монархија]] ([[Аустријско царство]], [[Аустроугарска]]).
 
 
== Референце ==
<div style="height:200px500px; overflow:auto;">
{{reflist|30em}}
</div>
== Литература ==
<div style="height:200px500px; overflow:auto;">
{{refbegin|4}}
* {{Cite book|ref=harv|last=Alajbegović Pečevija|first=Ibrahim|year=2000|title= Historija 1520—1576|others= predgovor, prijevod i bilješke Fehim Nametak|location= Sarajevo}}
* {{Cite journal|ref=harv | last=Бјелица|first=Слободан|year=2010|title= Салцбуршка изјава Војвођанског покрета из 1958 године|journal= Култура полиса|volume= 13—14|pages=571—577}}
* {{Cite journal|ref=harv | last=Бјелица|first=Слободан|year=2011|title= Трансформација идеје о аутономији Војводине|journal= Зборник Матице српске за друштвене науке|volume= 137|pages=509—520}}
* {{Cite journal|ref=harv | last=Бјелица|first=Слободан|year=2015|titleurl= [http://www.maticasrpska.org.rs/stariSajt/casopisi/ZMSDN_153.pdf |title= Војводина и Устав из 1974. године: Од аутономије унутар Републике Србије до конституенса југословенске федерације] |journal= Зборник Матице српске за друштвене науке|volume= 153|pages=725—738}}
* {{Cite book|ref=harv|last=Благојевић|first=Милош|authorlink=Милош Благојевић|last2=Медаковић|first2=Дејан|authorlink2=Дејан Медаковић|title=Историја српске државности|volume=1|year=2000|url=https://books.google.com/books?id=O2M_AQAAIAAJ|location=Нови Сад|publisher=Огранак САНУ}}
* {{Cite book|ref=harv|last=Благојевић|first=Милош|title=Немањићи и Лазаревићи и српска средњовековна државности|year=2004|location=Београд}}
* {{Cite encyclopedia|ref=harv|last=Gombocz|first=Zoltán|last2=Melich|first2=Janos|year=1914|encyclopedia= Magyar etymologiai szótár|volume=|title=|location= Budapest}}
* {{Cite book|ref=harv|last=Грујић|first=Радослав|year=1939|title= Војводина |volume= I|location= Нови Сад|chapter= Духовни живот}}
* {{cite journal|last=Дамјанов|first=Петар|year=1994|day=27|title= Маратонци и ратници (3). Преко границе у неизвесност|journal= Војска|volume= |ref=harv|pages=124—125}}
* {{Cite book|ref=harv|last=Димитров|first=Христо |year=1998|title= Българо-унгарски отношения през Средновековието|location= София}}
* {{Cite book|ref=harv|last=Димић|first=Љубодраг|year=1997|title= Културна политика у Краљевини Југославији 1918—1941. Политика и стваралаштво|volume= III|location= Београд}}
* {{Cite book|ref=harv|last=Димић|first=Љубодраг|authorlink=Љубодраг Димић|title=Историја српске државности|volume=3|year=2001|url=https://books.google.com/books?id=1wE1AAAAMAAJ|location=Нови Сад|publisher=Огранак САНУ}}
* {{Cite book|ref=harv|last=Динић|first=Михаило|year=1951|title= Грађа за историју Београда у средњем веку|volume=I|location= Нови Сад}}
* {{Cite journal|ref=harv | last=Ђере|first=Золтан|year=2004|titleurl= [http://digitalna.ff.uns.ac.rs/sadrzaj/2004/0350-2112 |title= Скица промена етничког састава становништва на тлу данашње Војводине 1526—1910. године] |journal= Истраживања|volume= 15}}
* {{Cite book|ref=harv|last=Györe|first=Zoltán|title=Mađarski i srpski nacionalni preporod|year=2009|location=Novi Sad|publisher=Vojvođanska akademija nauka i umetnosti|url=https://books.google.com/books?id=3x7_pwAACAAJ}}
* {{Cite book|ref=harv|last=Ђувара|first=Њагу|year=2004|title= Кратка историја Румуна за младе|location= Нови Сад}}
* {{cite conference|ref=harv |last=Ђуканов|first= Милан|year=1993|booktitle= Присаједињење Војводине Краљевини Србији 1918|title= Српски народни одбор у Великом Бечкереку}}
* {{Cite journal|ref=harv | last=Đukanović|first=Dragan|year=2016|titleurl= [http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=239796 |title= Vojvodina u post-jugoslavenskome kontekstu: nastavak suspendiranja autonomije] |journal= Politička misao|volume= 53}}
* {{Cite book|ref=harv|last=Екмечић|first=Милорад|year=1989|volume=I|title= Стварање Југославије 1790—1918|location= Београд}}
* {{cite conference|ref=harv |last=Ердељановић|first=Јован|date=1925|booktitle= Niederlův Sborník|title= [[s:Трагови најстаријег словенског слоја у Банату|Трагови најстаријег словенског слоја у Банату]]|pages=285–308}}
* {{Cite journal|ref=harv|last=Живковић|first=Тибор|authorlink=Тибор Живковић|title=Етнички идентитет Јужних Словена (VII-XI век) - сведочанства савременика|journal=Меридијани|year=1999|volume=23|issue=3-4|pages=25-29}}
* {{Cite book|ref=harv|last=Tikvicki|first=Geza|title=Slike iz ustanka u Bačkoj|year=1989|location=Beograd}}
* {{Cite book|ref=harv|last=Живковић|first=Тибор|last2=Петровић|first2=Владета|last3=Узелац|first3=Александар|title=Anonymi Descriptio Europae Оrientalis = Анонимов опис Источне Европе |otherothers=критичко издање и превод Драгана Кунчер|year=2013|location=Београд}}
* {{Cite book|ref=harv|last=Живковић|first=Тибор|last2=Петровић|first2=Владета|last3=Узелац|first3=Александар|title=Anonymi Descriptio Europae Оrientalis = Анонимов опис Источне Европе |otherothers=критичко издање и превод Драгана Кунчер|year=2013|location=Београд}}
* {{Cite book|ref=harv|last=Ивић|first=Алекса|authorlink=Алекса Ивић|year=1914|title=Историја Срба у Угарској од пада Смедерева до сеобе под Чарнојевићем (1459—1690)|location=Загреб|url=https://books.google.com/books?id=G9ZnAAAAMAAJ}}
* {{Cite book|ref=harv|last=Ивић|first=Алекса|authorlink=Алекса Ивић|year=1929|title=Историја Срба у Војводини од најстаријих времена до оснивања потиско-поморишке границе (1703)|location=Нови Сад|publisher=Матица српска|url=https://books.google.com/books?id=fFZpAAAAMAAJ}}
* {{Cite book|ref=harv|last=Ивић|first=Павле|year=1998|title=Преглед историје српског језика|location= Сремски Карловци — Нови Сад}}
* {{cite journal|ref=harv|last=Игња|first=Петар|year=1988|day=28. |title= Ишчашена историја. Зашто један новосадски уџбеник историје није оно што би требало да буде, него је билтен дневне политике|journal= НИН — Недељне информативне новине|volume=1939}}
* {{cite journal|ref=harv|last=Игња|first=Петар|year=1989|day=8. |title= Салон за окрепљење|journal= НИН — Недељне информативне новине|volume= 2023}}
* {{cite journal|ref=harv|last=Игња|first=Петар|year=1996|day=5. |title= Војводина — Буђење аутономије. И нокти горе
|journal= НИН — Недељне информативне новине|volume=}}
* {{Cite book|ref=harv|last=Искруљев|first=Тома|title=Распеће српског народа у Срему 1914 године и Маџари. Са маџарске границе, Бајски трокут, Сент Андрија|year=1936|location=Нови Сад}}
* {{Cite book|ref=harv|last=Калић|first=Јованка|authorlink=Јованка Калић|title=Срби у позном средњем веку|year=2001|edition=2.|location=Београд|publisher=Историјски институт|url=https://books.google.com/books?id=k35pAAAAMAAJ}}
* {{Cite book|ref=harv|last=Калић|first=Јованка|authorlink=Јованка Калић|title=Европа и Срби: Средњи век|year=2006|location=Београд|publisher=Службени лист СРЈ|url=https://books.google.com/books?id=WfcVAQAAMAAJ}}
* {{cite journal|ref=harv|last=Каравидић|first= Бојана|day=4. |year=2006|title= Ратна обештећења Мађарске. Накнадни ценовник жртава|journal= Недељне информативне новине|volume= |pages=}}
* {{Cite book|ref=harv|last=Károlyi|first=Mihály|year=1982|title= Vjera bes iluzija: memoari „Crvenoga grofa”|others= prijevod Zlatko Glik|location= Zagreb}}
* {{Cite book|ref=harv|last=Капер|first=Сигфрид|year=1996|title= Српски покрет у јужној Угарској 1848—1849 |location= Београд — Ваљево}}
* {{cite journal|ref=harv|last=Кризман|first=Богдан|year=1959|title= Питање граница Војводине на Паришкој мировној конференцији 1919. године|journal= Зборник Матице српске за друштвене науке |volume= 24}}
* {{cite journal|ref=harv|last=Кризман|first=Богдан|year=1967|title= „Београдско примирје” од 13. новембра 1918.|journal= Зборник Матице српске за друштвене науке |volume= 47|pages=111—134}}
* {{cite journal|ref=harv|last=Krizman|first=Bogdan|year=1970|title=The Belgrad Armistice of 13 November 1918. |journal= The Slavonic and East European Review|volume= 48|pages=67—87}}
* {{Cite book|ref=harv|last=Krizman|first=Bogdan|year=1975|title= Vanjska politika jugoslavenske države 1918—1941|volume= |location= Zagreb}}
* {{cite journal|last=Лазаревић|first=Драгана|year=1990|title= Територија краља Драгутина|journal= Међуопштински историјски архив Ваљево. Гласник|volume= 25|ref=harv|pages=5—26}}
* {{Cite book|ref=harv|last=Поповић|first=Душан Ј.|authorlink=Душан Ј. Поповић|year=1963|title=Срби у Војводини. Књ. 3: Оо Темишварског сабора 1790 до Благовештенског сабора 1861|location=Нови Сад|publisher=Матица српска|url=https://books.google.com/books?id=AFppAAAAMAAJ}}
* {{Cite book|ref=harv|last=Поповић|first=Иван|year=2005|title= Историја српскохрватског језика|location= Београд — Крагујевац}}
* {{cite journal|ref=harv|last=Pichler|first=G.|year=1991|day=8. |title= Vukovar čeka pojačanje|journal= Glasnik. Hrvatski politički tjednik|volume= |pages=9}}
* {{cite journal|ref=harv|last=Радојчић|first=Никола|year=1927|title= Како су називали Србе и Хрвате византијски историци 11. и 12. века Јован Скилица, Никифор Вријеније и Јован Зонара|journal= Гласник Скопског научног Друштва|volume= 2|pages=1—15}}
* {{cite journal|ref=harv|last=Радојчић|first=Ђорђе Сп|year=1957|title= Стара српска књижевност у средњем Подунављу (од XV до XVIII века)|journal= Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду|volume= књ. 2|pages=239—270}}
* {{cite journal|ref=harv|last=Скок|first=Петар|year=1951|title= Топономастика Војводине|journal= Зборник Матице српске за друштвене науке|volume=2|pages=57—65}}
* {{cite encyclopedia|ref=harv|last=Skok|first=Petar|encyclopedia= Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika|title= Bač|volume=1 A—J|location= Zagreb|year=1971|pages=85}}
* {{cite journal|ref=harv|last=Станковић|first=Сава|year=1993а|day=4. |title= Историјат разграничења Југославије са суседима (4) Повлачење граница са Мађарском|journal= Војска|volume=37}}
* {{cite journal|ref=harv|last=Станковић|first=Сава|year=1993б|day=25. |title= Историјат разграничења Југославије са суседима (9) Дунав — вековна граница|journal= Војска|volume=44}}
* {{cite journal|ref=harv|last=Станковић|first=Сава|year=1993в|day=1. |title= Историјат разграничења Југославије са суседима (10) Споразумно мењање границе међу суседима|journal= Војска|volume=45}}
* {{Cite book|ref=harv|last=Stanković|first=Đorđe|year=2009|title= Srbija i stvaranje Jugoslavije|location= Beograd}}
* {{cite journal|ref=harv|last=Станојевић|first=Станоје|year=1921|title= Војводина на конференцији мира|journal= Летопис Матице српске|volume=300}}
* {{Cite book|ref=harv|last=Стипић|first=Лазар|year=2004|title= Истина о Мађарима |location= Нови Сад — Србиње}}
* {{cite journal|ref=harv|last=Стојичић|first=Ђока|last2=Анђелић|first2=Теодор|last3=Јовановић|first3=Драган|last4=Петернек|first4=Томислав|year=1988|day=3 |title= 47 питања Слободану Милошевићу. Југославија и социјализам — историјске тековине|journal= НИН — Недељне информативне новине|volume=1957}}
* {{cite journal|last=Стојковски|first=Борис|year=2008|title= Бачки жупан Вид|journal= Споменица историјског архива Срем|volume= 7|ref=harv|pages=62—71}}
* {{Cite book|ref=harv|last=Тејлор|first=Ален Џ. П.|year=2001|title= Хабсбуршка монархија |location= Београд}}
* {{cite conference|ref=harv |last=Церовић|first= Љубивоје|year=1993|booktitle= Присаједињење Војводине Краљевини Србији 1918|title= Срби у Темишварском Банату на историјском раскршћу 1918—1919. године}}
* {{Cite book|ref=harv|last=Церовић|first=Љубивоје|year=2000|title= Срби у Банату |location= Темишвар}}
* {{cite journal|ref=harv|last=Чанадиновић|first=Мирко|year=1994|day=14. |title= У јендеку процеса|journal= Недељне информативне новине|volume= }}
* {{Cite book|ref=harv|last=Csánki|first=Dezső|year=1894|title= Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában|volume=I|location= Budapest}}
* {{Cite book|ref=harv|last=Џелетовић|first=Веселин П.|year=2007|title= Последњи српски цар|location= Београд}}
* Војводина у борби — збирка чланака из народноослободилачке борбе, Нови Сад, 1951.
* Енциклопедија Новог Сада, свеска 5, Нови Сад, 1996.
 
{{Refend}}
</div>
 
== Спољашње везе ==
{{портал|Историја}}
{{Commonscat|History of Vojvodina}}
* [https://web.archive.org/web/20060714051014/http://curug.rastko.net/karte/index.html Историја Војводине на картама - curug.rastko.net]
* [http://www.novosti.rs/dodatni_sadrzaj/feljtoni.120.html?item_id=951 Војводина од Мајске скупштине до присаједињења („Вечерње новости”, фељтон, мај 2018)]
* [http://www.novosti.rs/dodatni_sadrzaj/feljtoni.120.html?item_id=962 Војводина - чедо умних и упорних предака („Вечерње новости”, фељтон, новембар 2018)]
 
{{Authority control}}
{{портал бар|Историја}}
 
[[Категорија:Историја Војводине|*]]