Салих Селимовић — разлика између измена

== Избор из библиографије ==
* Салих Селимовић, ''Кладница'', Новопазарски зборник, књ. 14, Нови Пазар 1990, 121-136.
* {{Cite journal|ref=harv|last=Селимовић|first=Салих|authorlink=Салих Селимовић, ''|title=Настанак и развој Сјенице до ослобођења од Турака'', |journal=Ужички зборник |year=1997|volume=25-26 (1996-1997), Ужице, |pages=235-259.260}}
* {{Cite journal|ref=harv|last=Селимовић|first=Салих|authorlink=Салих Селимовић, ''|title=Неке карактерисике исламизације у Рашкој области'', |journal=Ужички зборник |year=2001|volume=27 (1998), Ужице 2001, |pages=85-106.}}
* Салих Селимовић, ''Клименте и Кучи на Пештерској висоравни'', Новопазарски зборник 23, Нови Пазар 1999, 209-222.
* Салих Селимовић, ''Стара Рашка (Рашка област) у турским административно-управним подјелама'', Брезнички записи 11-12, Пљевља 1999, 25-36.
* {{Cite journal|ref=harv|last=Селимовић|first=Салих|authorlink=Салих Селимовић, ''|title=Насеље, порекло и миграциона динамика становништва Кладнице'', |journal=Ужички зборник |year=2002|volume=28 (19991998), Ужице 2002, |pages=195-216.}}
* Салих Селимовић, ''Историја Сјенице: Настанак и развој до ослобођења од Турака 1912. године и нова демографска кретања'', Београд 2000.
* {{Cite journal|ref=harv|last=Селимовић|first=Салих|authorlink=Салих Селимовић|title=Срби Муслимани и њихова денационализација|journal=Гласник Завичајног музеја - Пљевља|year=2001|volume=2|pages=163-181}}
* Салих Селимовић, ''Неке карактеристике исламизације у Полимљу'', Милешевски записи 5, Пријепоље 2002, 147-164.
* Салих Селимовић, ''Остаци хришћанских традиција код муслимана у средњем Полимљу, Бихору и на Пештерској висоравни'', Гласник Завичајног музеја 5, Пљевља 2006, 163-186.
* {{Cite journal|ref=harv|last=Селимовић|first=Салих|authorlink=Салих Селимовић, ''|title=Нахија Барче у турском попису 1604'', |journal=Ужички зборник |year=2007|volume=31 / |issue=1, Ужице 2007, |pages=63-76.}}
* {{Cite journal|ref=harv|last=Селимовић|first=Салих|authorlink=Салих Селимовић, ''|title=Нахија Сјеница у турском попису 1604'', |journal=Ужички зборник |year=2008|volume=32, Ужице 2008, |pages=111-130.}}
* Салих{{Cite book|ref=harv|last=Селимовић,|first=Салих|authorlink=Салих ''Селимовић|title=Прилози пореклу, исламизацији, миграционим и демографским процесима у Рашкој области'', |year=2012|location=Београд|publisher=Инстит 2012.за политичке студије}}
* Салих{{Cite journal|ref=harv|last=Селимовић,|first=Салих|authorlink=Салих ''Селимовић|title=Исламизација и двоверје код наших муслимана'', |journal=Политичка ревија |year=2013|volume=36 / |issue=2, Београд 2013, |pages=227-241|url=http://www.ips.ac.rs/wp-content/uploads/2018/05/PR-36-2_2013-11.pdf}}
* {{Cite book|ref=harv|last=Селимовић|first=Салих|authorlink=Салих Селимовић|title=Прилози прошлости старе Рашке|year=2013|volume=1|location=Ужице|publisher=Графичар|url=https://books.google.com/books?id=UfFxuwEACAAJ}}
* {{Cite book|ref=harv|last=Селимовић|first=Салих|authorlink=Салих Селимовић|title=Прилози прошлости старе Рашке|year=2014|volume=2|location=Ужице|publisher=Графичар}}