Богумил Храбак — разлика између измена

* Арбанашки устанци 1912., 1975.
* Записници Министарског савета Србије 1915—1918. (1976, са Д. Јанковићем)
* {{Cite journal|ref=harv|last=Храбак|first=Богумил|authorlink=Богумил Храбак|title=Харамије, одметници и устаници у старим рашким областима од 1450-1700|journal=Новопазарски зборник|year=1979|volume=3|pages=3-12|url=http://digitalna.nb.rs/wb/NBS/Zavicajne_zbirke/Narodna_biblioteka_Novi_Pazar/Novopazarski_zbornik_1977-2010/NBNP_zbornik_1979#page/0/mode/1up}}
* Дезертерство и [[зелени кадар]] у југословенским земљама у Првом светском рату, 1979.
* Југословени заробљеници у Италији и њихово добровољачко питање 1915—1918., 1980.
* {{Cite journal|ref=harv|last=Храбак|first=Богумил|authorlink=Богумил Храбак|title=Трговачке и саобраћајне везе Новог Пазара (1461-1521)|journal=Новопазарски зборник|year=1980|volume=4|pages=3-18|url=http://digitalna.nb.rs/wb/NBS/Zavicajne_zbirke/Narodna_biblioteka_Novi_Pazar/Novopazarski_zbornik_1977-2010/NBNP_zbornik_1980#page/0/mode/1up}}
* {{Cite journal|ref=harv|last=Храбак|first=Богумил|authorlink=Богумил Храбак|title=Новопазарски санџак пред опасношћу аустроугарске окупације 1903. и 1904.|journal=Новопазарски зборник|year=1981|volume=5|pages=5-19|url=http://digitalna.nb.rs/wb/NBS/Zavicajne_zbirke/Narodna_biblioteka_Novi_Pazar/Novopazarski_zbornik_1977-2010/NBNP_zbornik_1981#page/0/mode/1up}}
* Дубровчани у рударству и увозно-извозној трговини Косова 1455—1700, Врањски гласник 17 (1984).
* Арбанашки упади и побуне на Косову и Метохији од краја 1912. до краја 1915. године, 1988.
* Влашка и ускочка кретања у северној Далмацији у 16. столећу, 1988.
* Дубровачке насеобине у Прокупљу, Врањски гласник 23 (1990).
* {{Cite journal|ref=harv|last=Храбак|first=Богумил|authorlink=Богумил Храбак|title=Нови Пазар и околина у почетној фази декомпозиције Отоманског царства (1560-1580)|journal=Новопазарски зборник|year=1993|volume=17|pages=59-66|url=http://digitalna.nb.rs/wb/NBS/Zavicajne_zbirke/Narodna_biblioteka_Novi_Pazar/Novopazarski_zbornik_1977-2010/NBNP_zbornik_1993#page/0/mode/1up}}
* Привреда, друштвени односи и политички живот Чачка 1918—1941, Зборник Народног музеја у Чачку 24 (1994).
* {{Cite journal|ref=harv|last=Храбак|first=Богумил|authorlink=Богумил Храбак|title=Југословенска муслиманска организација према муслиманима Санџака, Космета и Македоније 1919-1929. године|journal=Новопазарски зборник|year=1995|volume=19|pages=155-178|url=http://digitalna.nb.rs/wb/NBS/Zavicajne_zbirke/Narodna_biblioteka_Novi_Pazar/Novopazarski_zbornik_1977-2010/NBNP_zbornik_1995#page/0/mode/1up}}
* {{Cite journal|ref=harv|last=Храбак|first=Богумил|authorlink=Богумил Храбак|title=Муслимани или Бошњаци у Старој Рашкој (Новопазарском санџаку)|journal=Новопазарски зборник|year=1997|volume=21|pages=265-273|url=http://digitalna.nb.rs/wb/NBS/Zavicajne_zbirke/Narodna_biblioteka_Novi_Pazar/Novopazarski_zbornik_1977-2010/NBNP_zbornik_1997#page/0/mode/1up}}
* {{Cite journal|ref=harv|last=Храбак|first=Богумил|authorlink=Богумил Храбак|title=Јермени у балканским земљама и Београду до краја XVIII века|journal=Зборник Народног музеја у Чачку|year=1998|volume=28|pages=21-51|url=https://books.google.com/books?hl=sr&id=O4WXvK-b8jsC}}
* {{Cite journal|ref=harv|last=Храбак|first=Богумил|authorlink=Богумил Храбак|title=Призренска лига и Стара Рашка|journal=Новопазарски зборник|year=1998|volume=22|pages=79-107|url=http://digitalna.nb.rs/wb/NBS/Zavicajne_zbirke/Narodna_biblioteka_Novi_Pazar/Novopazarski_zbornik_1977-2010/NBNP_zbornik_1998#page/0/mode/1up}}
* {{Cite journal|ref=harv|last=Храбак|first=Богумил|authorlink=Богумил Храбак|title=Стари Влах од XV до почетка XIX века|journal=Новопазарски зборник|year=1999|volume=23|pages=55-80|url=http://digitalna.nb.rs/wb/NBS/Zavicajne_zbirke/Narodna_biblioteka_Novi_Pazar/Novopazarski_zbornik_1977-2010/NBNP_zbornik_1999#page/0/mode/1up}}
* {{Cite journal|ref=harv|last=Храбак|first=Богумил|authorlink=Богумил Храбак|title=Партијско-политички живот на Косову, у Метохији и Рашкој 1919-1923. године|journal=Новопазарски зборник|year=2000|volume=24|pages=141-191|url=http://digitalna.nb.rs/wb/NBS/Zavicajne_zbirke/Narodna_biblioteka_Novi_Pazar/Novopazarski_zbornik_1977-2010/NBNP_zbornik_2000#page/0/mode/1up}}
* Из старије прошлости Босне и Херцеговине, 2003.
* Џемијет: организација муслимана Македоније, Косова, Метохије и Санџака : 1919-1928, 2003.