Именица — разлика између измена

483 бајта додата ,  пре 3 године
(.)
 
== Дефиниције ==
{{рут}}
Именице се понекад дефинишу у смислу граматичких категорија to which they are subject (classed by gender, inflected for case and number). Such definitions tend to be language-specific, since nouns do not have the same categories in all languages.
 
Именице се понекад дефинишу у смислу граматичких категорија којима су подвргнуте (класификација по полу, прилагођена за случај и број). Такве дефиниције имају тенденцију да буду специфичне за језик, јер именице немају исте категорије на свим језицима.
Nouns are frequently defined, particularly in informal contexts, in terms of their [[semantics|semantic]] properties (their meanings). Nouns are described as words that refer to a ''person'', ''place'', ''thing'', ''event'', ''substance'', ''quality'', ''quantity'', etc. However this type of definition has been criticized by contemporary linguists as being uninformative.<ref name=jackendoff>{{cite book|last=Jackendoff|first=Ray|authorlink=Ray Jackendorff|date=2002|title=Foundations of language: brain, meaning, grammar, evolution|publisher=Oxford University Press|url=http://npu.edu.ua/!e-book/book/djvu/A/iif_kgpm_Foundations%20of%20Language.pdf|isbn= 0-19-827012-7|chapter=§5.5 Semantics as a generative system}}</ref>
 
NounsИменице areсе frequentlyчесто definedдефинишу, particularlyпосебно inу informalнеформалним contextsконтекстима, inу termsсмислу of theirњихових [[semanticsСемантика|semanticсемантичких]] propertiesсвојстава (theirњихових meaningsзначења). NounsИменице areсу describedописане asкао wordsречи thatкоје referсе toодносе aна ''personособу'', ''placeместо'', ''thingствар'', ''eventдогађај'', ''substanceсупстанцу'', ''qualityквалитет'', ''quantityквантитет'', etcитд. However this type of definitionМеђутим, hasсавремени beenлингвисти criticizedсу byовај contemporaryтип linguistsдефиниције asкритиковали beingкао uninformativeнеинформативан.<ref name=jackendoff>{{cite book|last=Jackendoff|first=Ray|authorlink=Ray Jackendorff|date=2002|title=Foundations of language: brain, meaning, grammar, evolution|publisher=Oxford University Press|url=http://npu.edu.ua/!e-book/book/djvu/A/iif_kgpm_Foundations%20of%20Language.pdf|isbn= 0-19-827012-7|chapter=§5.5 Semantics as a generative system}}</ref>
There have been offered several examples of English-language nouns which do not have any reference: ''drought'', ''enjoyment'', ''finesse'', ''[[wikt:behalf|behalf]]'' (as found in ''on behalf of''), ''[[wikt:dint|dint]]'' (''in dint of''), and ''[[wikt:sake|sake]]'' (''for the sake of'').<ref>pages 218, 225 and elsewhere in {{cite book|last=Quine|first=Willard Van Orman|title=Word and Object|location=Cambridge, Massachusetts|publisher=MIT Press|date=2013|origyear=1960 print|chapter=7 Ontic Decision|pages=215–254|authorlink=Willard Van Orman Quine}}</ref><ref>{{cite web |url=http://plato.stanford.edu/entries/reference/#NonRefExp |title=Reference §3.4 Non-Referring Expressions |last1=Reimer |first1= Marga|last2= |first2= |date=May 20, 2009 |website= Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2010 Edition)|editor1-first=Edward N. |editor1-last=Zaita|publisher= |accessdate=15 July 2014}}</ref><ref>[[wikt:Appendix:English nouns with restricted non-referential interpretation in bare noun phrases|English nouns with restricted non-referential interpretation in bare noun phrases]]</ref>
 
ThereУ haveенглеском beenјезику offeredпостоји severalвише examplesпримера ofименица English-languageкоје nounsнемају which do not have any referenceобјекат: -{''drought''}-, -{''enjoyment''}-, -{''finesse''}-, -{''[[wikt:behalf|behalf]]''}- (asкао foundшто inје у изразу -{''on behalf of''}-), -{''[[wikt:dint|dint]]'' (''in dint of'')}-, andи -{''[[wikt:sake|sake]]'' (''for the sake of'')}-.<ref>pages 218, 225 and elsewhere in {{cite book|last=Quine|first=Willard Van Orman|title=Word and Object|location=Cambridge, Massachusetts|publisher=MIT Press|date=2013|origyear=1960 print|chapter=7 Ontic Decision|pages=215–254|authorlink=Willard Van Orman Quine}}</ref><ref>{{cite web |url=http://plato.stanford.edu/entries/reference/#NonRefExp |title=Reference §3.4 Non-Referring Expressions |last1=Reimer |first1= Marga|last2= |first2= |date=May 20, 2009 |website= Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2010 Edition)|editor1-first=Edward N. |editor1-last=Zaita|publisher= |accessdate=15 July 2014}}</ref><ref>[[wikt:Appendix:English nouns with restricted non-referential interpretation in bare noun phrases|English nouns with restricted non-referential interpretation in bare noun phrases]]</ref>
 
== Семантичка класификација ==