Летње рачунање времена — разлика између измена

(.)
[[File:Clepsydra-Diagram-Fancy.jpeg|thumb|upright|alt=A water clock. A small human figurine holds a pointer to a cylinder marked by the hours. The cylinder is connected by gears to a water wheel driven by water that also floats, a part that supports the figurine.|Древни [[водени сат]] који дозвољава да дужина сата варира са сезоном]]
 
Древне цивилизације су прилагођавале дневне распореде сунцу флексибилније него што то ДСТ чини, често делећи дневну светлост на 12 сати, без обзира на дневно време, тако да је сваки дан у пролеће постајао све дужи и краћи током јесени.<ref>{{cite journal |title= Daylight saving in ancient Rome |author= Berthold |journal= The Classical Journal |volume= 13 |issue= 6 |pages= 450–451 |year= 1918 }}</ref> На пример, [[Roman timekeeping|RomansРимљани]] keptсу time]]мерили withвреме [[waterВодени clockсат|воденим сатовима]]s thatкоји hadсу differentимали scalesразличите forскале differentза monthsразличите ofмесеце theу yearгодини; atна Rome'sгеографској latitudeширини Рима, theтрећи thirdсат hourод fromизласка sunriseсунца ([[terce|-{''hora tertia''}-]]) startedпочео atби у 09:02 [[solar time|синодичког дана]] andи трајао lastedје 44 minutesминута atна the winterзимском [[solsticeсолстициј]]у, butали atје theпри summerлетњим solsticeсолстицију itпочињао started atу 06:58 andи lastedтрајао 75 minutesминута.<ref>{{cite book |title =Daily Life in Ancient Rome: The People and the City at the Height of the Empire |author =Jérôme Carcopino |publisher =Yale University Press |chapter =The days and hours of the Roman calendar |isbn =978-0-300-00031-3 |year =1968 |authorlink =Jérôme Carcopino }}</ref> FromОд the 14th14. centuryвека onwardsнадаље, equal-lengthједнаке civilдужине hoursграђанских supplantedсати unequalзамењују onesнеједнаке, soтако да [[civil time|грађанско време]] noвише longerне variesварира byпо seasonсезони. UnequalНеједнаки hoursсати areсу stillи usedдаље inкориштени aу fewнеким traditionalтрадиционалним settingsокружењима, suchкао asшто someсу monasteriesманастири ofна [[MountСвета Гора|Светој AthosГори]]<ref>{{cite journal |journal =The Atlantic |year =2003 |volume =292 |issue =5 |pages =138–141 |title =The holy mountain |author =Robert Kaplan |authorlink =Robert D. Kaplan}}</ref> andи у allсвим Jewishјеврејским ceremoniesцеремонијама.<ref>{{cite book |author =Hertzel Hillel Yitzhak |year =2006 |title =Tzel HeHarim: Tzitzit |chapter =When to recite the blessing |pages =53–58 |isbn =978-1-58330-292-7 |publisher =Feldheim |location =Nanuet, NY }}</ref>
 
[[Бенџамин Френклин]] је објавио пословицу "early„рано toу bedкревет andи earlyрано toустајање riseчини makesчовека a man healthyздравим, wealthy,богатим andи wise"мудрим”,<ref>{{cite book |url = https://books.google.com/books?id=fgaUQc8NbTYC&pg=PA70 |title = The Facts on File dictionary of proverbs |page = 70 |first = Martin H. |last = Manser | publisher = [[Infobase Publishing]] |year = 2007 |accessdate = October 26, 2011|isbn = 9780816066735 }}</ref><ref>{{cite book |url = https://books.google.com/books?id=EYiyAAAAIAAJ&pg=PA477 |title =Memoirs of Benjamin Franklin |author1 =Benjamin Franklin |author2 =William Temple Franklin |author3 =William Duane |publisher =McCarty & Davis|year = 1834|page =477|accessdate =October 20, 2016}}</ref> andа heобјавио publishedје aи letterписмо in theу ''[[Journal de Paris|Журналу Париза]]'' duringтоком hisсвог timeборавка asкао anамерички Americanизасланик envoyу to FranceФранцуској (1776–1785) suggestingсугеришући thatда ParisiansПарижани economizeштеде onна свећама тако што candlesће byустајати risingраније earlierда toби useкористили morningјутарњу sunlightсветлост.<ref>{{cite journal |author =Seymour Stanton Block |title =Benjamin Franklin: America's inventor |journal =American History |year =2006 |url =http://www.historynet.com/benjamin-franklin-americas-inventor.htm }}</ref> ThisУ 1784сатири satireиз proposed1784. taxingгодине windowпредложио shutters,је rationingопорезивање candlesпрозорских капака, andрационирање свећа wakingи theбуђење publicјавности byзвоњавом ringingцрквених churchзвона bellsи andиспаљивањем firingтопова cannonsпри atизласку sunriseсунца.<ref name=Franklin>{{cite journal |author =Benjamin Franklin, writing anonymously |title =Aux auteurs du Journal |journal =Journal de Paris |date =April 26, 1784 |issue =117 |pages =511–513 |language =French }} ItsЊегово firstпрво publicationобјављивање wasбило inје theу journal'sчасопису "„-{Économie"}-” sectionу inфанцуском a French translationпреводу. The [http://www.webexhibits.org/daylightsaving/franklin3.html revisedРевидирана Englishенглеска versionверзија] [cited Februaryод 13,. фебруара 2009] isсе commonlyобично calledназива "An„Економски Economical Project"пројекат”, aшто titleније thatФранклинов is not Franklin'sнаслов; seeпогледајте {{cite journal |author =A.O. Aldridge |title =Franklin's essay on daylight saving |journal =American Literature |volume =28 |issue =1 |pages =23–29 |year =1956 |doi =10.2307/2922719|jstor =2922719 }}</ref> DespiteУпркос commonшироко misconceptionприсутној заблуди, FranklinФранклин didзаправо notније actuallyпредложио propose DSTДСТ; 18th-centuryЕвропа Europeтоком did18. notвека evenније keepчак preciseни schedulesодржавала прецизне редове вожње. HoweverМеђутим, thisто changedсе asпроменило, railјер transportсу andжељезнички communicationтранспорт networksи requiredкомуникацијске aмреже standardizationзахтевали ofстандардизацију timeвремена, unknownна inначин Franklin'sнепознат у Франклиново dayдоба.<ref>{{cite journal |author =Eviatar Zerubavel |title =The standardization of time: a sociohistorical perspective |journal =The American Journal of Sociology |volume =88 |issue =1 |year =1982 |pages =1–23 |doi =10.1086/227631 |authorlink =Eviatar Zerubavel }}</ref>
 
== Европа и Америка ==