Историја Војводине — разлика између измена

м
== Литература ==
<div style="height:500px; overflow:auto;">
{{refbegin|42}}
* {{Cite book|ref=harv|last=Alajbegović Pečevija|first=Ibrahim|year=2000|title= Historija 1520—1576|others= predgovor, prijevod i bilješke Fehim Nametak|location= Sarajevo}}
* {{Cite book|ref=harv|last=Aleksov|first=Bojan|year=2006|title= Religious Dissent Between the Modern and the National: Nazarenes in Hungary and Serbia 1850—1914|location= Wiesbaden}}
* {{cite conference|ref=harv |last=Вулетић|first= Душан|year=1993|booktitle= Присаједињење Војводине Краљевини Србији 1918|title= Народни збор у Руми}}
* {{Cite journal|ref=harv | last=Гавриловић|first=Владан|year=2002|title= Пописи бачке епископије 1823—1844|journal= Зборник Матице српске за историју|volume= 65—66|pages=211—231}}
* {{Cite book|ref=harv|last=Гавриловић|first=Владан|title=Темишварски сабор и Илирска дворска канцеларија (1790-1792)|year=2005|location=Нови Сад|publisher=Платонеум|url=https://books.google.com/books?id=y3JdAQAACAAJ}}
* {{Cite book|ref=harv|last=Гавриловић|first=Славко|authorlink=Славко Гавриловић|title=Аграрни покрети у Срему и Славонији почетком XIX века|year=1960|location=Београд|publisher=Научно дело|url=https://books.google.com/books?id=4H9TAAAAYAAJ}}
* {{Cite book|ref=harv|last=Гавриловић|first=Славко|authorlink=Славко Гавриловић|title=Срем у револуцији 1848-1849|year=1963|location=Београд|publisher=Научно дело|url=https://books.google.com/books?id=I4BTAAAAYAAJ}}
* {{Cite book|ref=harv|last=Гавриловић|first=Владан|title=Темишварски сабор и Илирска дворска канцеларија (1790-1792)|year=2005|location=Нови Сад|publisher=Платонеум|url=https://books.google.com/books?id=y3JdAQAACAAJ}}
* {{Cite book|ref=harv|last=Гавриловић|first=Славко|authorlink=Славко Гавриловић|title=Војводина и Србија у време Првог устанка|year=1974|location=Нови Сад|publisher=Институт за изучавање историје Војводине|url=https://books.google.com/books?id=1EEBAAAAMAAJ}}
* {{Cite journal|ref=harv|last=Гавриловић|first=Славко|authorlink=Славко Гавриловић|title=Срби у Угарској и питање мађаризације у првој половини XIX века|journal=Историјски часопис|year=1976|volume=23|pages=89-104|url=http://books.google.com/books?id=SGTBPAAACAAJnc5qCgAAQBAJ}}
* {{Cite book|ref=harv|last=Гавриловић|first=Славко|authorlink=Славко Гавриловић|title=Срем од краја XVII до средине XVIII века|year=1979|location=Нови Сад|publisher=Филозофски факултет|url=https://books.google.com/books?id=cq4MAAAAIAAJ}}
* {{Cite book|ref=harv|last=Гавриловић|first=Славко|authorlink=Славко Гавриловић|chapter=Срби у Угарској и Славонији од Карловачког мира до аустро-турског рата 1716-1718|title=Историја српског народа|url=https://books.google.com/books?id=g-oJAQAAIAAJ|volume=књ. 4, св. 1|year=1986|location=Београд|publisher=Српска књижевна задруга|pages=55-61}}
* {{Cite book|ref=harv|last=Kniezsa|first=István|year=1938|title= Ungarns Völkerschaften im XI. Jahrhundert|location= Budapest}}
* {{cite conference|ref=harv |last=Кљаић|first= Лепосава|year=1993|booktitle= Присаједињење Војводине Краљевини Србији 1918|title= Избор месног Народног одбора Срба и Буњеваца у Сомбору и др Јоце Лалошевића за председника Народне управе}}
* {{Cite book|ref=harv|last=Кркљуш|first=Љубомирка|chapter=Светозар Милетић и мисао о аутономији Срба у Јужној Угарској|title=Актуелност мисли Светозара Милетића о ослобођењу и уједињењу српског народа|year=1997|location=Београд|publisher=Завод за уџбенике и наставна средства|url=https://books.google.rscom/books?id=PyYzAAAAMAAJ|pages=95–111}}
* {{cite journal|ref=harv|last=Кркљуш|first=Љубомирка|year=2008|title= Повест присаједињења Бачке, Баната и Барање и Срема Краљевини Србији 1918|journal= Летопис Матице српске|volume= 482|pages=1421—1429}}
* {{Cite book|ref=harv|last=Lebl|first=Arpad|year=1979|title= Građanske partije u Vojvodini 1887—1918|location= Novi Sad}}
* {{cite journal|ref=harv|last=Стојичић|first=Ђока|last2=Анђелић|first2=Теодор|last3=Јовановић|first3=Драган|last4=Петернек|first4=Томислав|year=1988 |title= 47 питања Слободану Милошевићу. Југославија и социјализам — историјске тековине|journal= НИН — Недељне информативне новине|volume=1957}}
* {{cite journal|last=Стојковски|first=Борис|year=2008|title= Бачки жупан Вид|journal= Споменица историјског архива Срем|volume= 7|ref=harv|pages=62—71}}
* {{Cite book|ref=harv|last=Тејлор|first=Ален Џ. П.|year=2001|title= ХабсбуршкаХабзбуршка монархија 1809-1918: Историја Аустријске царевине и Аустроугарске|year=2001|location= Београд|publisher=Clio}}
* {{cite journal|ref=harv|last=Томандл|first=Миховил|year=1956|title= Српски војни логор и битка код Перлеза 2. септембра 1848. године |journal= Зборник Матице српске за друштвене науке|volume= 13—14|pages=135—140}}
* {{Cite book|ref=harv|last=Tikvicki|first=Geza|title=Slike iz ustanka u Bačkoj|year=1989|location=Beograd}}
* {{cite journal|ref=harv|last=Томандл|first=Миховил|year=1956|title= Српски војни логор и битка код Перлеза 2. септембра 1848. године |journal= Зборник Матице српске за друштвене науке|volume= 13—14|pages=135—140}}
* {{Cite book|ref=harv|last=Тричковић|first=Радмила|year=1995|title= Историја Београда|location= Београд|chapter= Београд под турском влашћу 1521—1804. године|pages=91—141}}
* {{Cite book|ref=harv|last=Туторов|first=Милан|year=2001|title= Банатска рапсодија — историка Зрењанина и Баната|location= Нови Сад}}
* {{cite journal|ref=harv|last=Ћирковић|first= Сима|year=2007|title= О једној српско-угарској алијанси|journal= Зборник радова Византолошког института|volume=44|pages=13—26}}
* {{cite journal|ref=harv|last=Ћирковић|first= Сима|year=2008|title= Земља Мачва и град Мачва|journal= Прилози за књижевност и језик, историју и фолклор|volume=74|pages=3—20}}
* {{Cite book|ref=harv|last=Урошевић|first=Данило|year=1995|title= Срби у логорима Мађарске|location= Нови Сад}}
* {{Cite book|ref=harv|last=Fine|first=John Van Antwerp|authorlink=Џон ван Антверп Фајн|title=The Early Medieval Balkans: A Critical Survey from the Sixth to the Late Twelfth Century|url=http://books.google.com/books?id=Y0NBxG9Id58C|year=1991|publisher=University of Michigan Press|isbn=978-0-472-08149-3}}
* {{Cite book|ref=harv|last=Ферјанчић|first= Снежана|year=2013|title= Константин (306—337)|location= Београд}}
* {{Cite book|ref=harv|last=Csánki|first=Dezső|year=1894|title= Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában|volume=I|location= Budapest}}
* {{Cite book|ref=harv|last=Џелетовић|first=Веселин П.|year=2007|title= Последњи српски цар|location= Београд}}
* {{Cite book|ref=harv|last=Урошевић|first=Данило|year=1995|title= Срби у логорима Мађарске|location= Нови Сад}}
* {{cite journal|ref=harv|last=Шабановић|first=Хазим|year=1952|title= Управна подјела југословенских земаља под турском владавином до Карловачког мира 1699 год.|journal= Годишњак Историјског друштва Босне и Херцеговине|volume= IV|pages=171—204}}
* {{Cite book|ref=harv|last=Šajti|first=Enike|year=2010|title= Mađari u Vojvodini: 1918—1947|others=prevodilac Angneš Ozer|location= Novi Sad}}