Difference between revisions of "Федерација Босне и Херцеговине"

(Град Зеница и Зеница)
=== Генетика ===
 
Према резултатима генетских истраживања, међу становништвом Босне и Херцеговине, самим тим и Федерације БиХ, најзаступљеније су сљедеће патрилинеарне [[ДНК хаплогрупе људског Y-хромозома]]:<ref>{{cite web|title=National Pies‎Pies - Bosnia-Herzegovina|url=http://atlas.xyvy.info/country-national-haplogroup-chart-dna/bosnia-herzegovina|work=http://atlas.xyvy.info/|publisher=Ancestral Genography Atlas}}</ref>
{{columns-list|3|
* [[Хаплогрупа I‎I]] (42,6 %)
* [[Хаплогрупа R]] (21,4 %)
* [[Хаплогрупа E]] (14,3 %)
* [[Хаплогрупа J]] (11,5 %)
* [[Хаплогрупа H]] (6,1 %)
* [[Хаплогрупа G]] (2,3 %)
* [[Хаплогрупа N]] (1,9 %)
}}