Медијавики:Gadget-Shortdesc-helper.js — разлика између измена

тест
(+)
(тест)
var messages = {
/* Settings messages */
'sdh-settingsDialog-title': 'ПодешавањаSettings помоћникаfor Shortdesc helper',
'sdh-header-general': 'ОпштеGeneral',
'sdh-header-appearance': 'ИзгледAppearance',
'sdh-AddToRedirect-label': 'ДозвољавајAllow додавањеadditions краткихof описаshort преусмерењимаdescriptions to redirects',
'sdh-AddToRedirect-help': 'КадаWhen је означеноchecked, преусмерењаredirects will have ћеan имати"add" дугмеbutton „додај”to заadd додавањеa краткихshort описаdescription. (подразумеваноdefault искљученоoff)',
'sdh-InputWidth-label': 'ШиринаWidth уносаof уређивањаediting уinput јединициin емem (подразумеваноdefault 35)',
'sdh-FontSize-label': 'ВеличинаFont фонтаsize, уas процентимаa percentage (подразумеваноdefault 100%)',
/* Initial view messages */
'sdh-missing-description': 'НедостајеMissing <a href="/wiki/Wikipedia:Short description">$1 описdescription</a>',
/* Initial view buttons */
'sdh-add-label': 'ДодајAdd',
'sdh-add-title': 'ДодајAdd кратакshort описdescription',
'sdh-edit-label': 'УредиEdit',
'sdh-edit-title': 'УредиEdit кратакshort описdescription',
/* Editing messages */
'sdh-save-label': 'СачувајSave',
'sdh-save-title': 'СачувајSave кратак описdescription',
'sdh-cancel-label': 'ОткажиCancel',
'sdh-cancel-title': 'ОткажиCancel уређивањеediting',
'sdh-settings-title': 'ПодешавањаSettings',
/* Wikidata summary messages */
'sdh-wd-summary': '([[w:en:User:Galobtter/Shortdesc helper|Помоћник кратких описа (Shortdesc helper)]])',
'sdh-wd-edit-failed': 'ЧувањеSaving изменаthe наedit Википодацимаto нијеWikidata успелоfailed.',
'sdh-wd-edit-failed-prefix': '\n\nИнформацијеnThe којеinfo дајуgiven Википодациby гласиWikidata is that:\n\n'
};
 
* because enwiki has the {{SHORTDESC:}} magic word.
*/
var srwikiMessagesenwikiMessages = {
/* Settings messages */
'sdh-MarkAsMinor-label': 'ОзначавајMark изменеedits мањимas minor',
'sdh-header-Wikidata': 'ВикиподациWikidata',
'sdh-SaveWikidata-label': 'СачувајSave променеchanges наto ВикиподацимаWikidata',
'sdh-SaveWikidata-help': 'ДаWhether лиto даupdate сеthe ажурираWikidata описdescription наwhen Википодацимаusing кадаthe се користи справица?script.',
'sdh-SaveWikidata-add-label': 'СамоOnly кадаwhen неno постојиWikidata описdescription на Википодацимаexists (подразумеваноdefault)',
'sdh-SaveWikidata-all-label': 'ПриOn свакојall измениedits',
'sdh-SaveWikidata-never-label': 'НикадNever',
'sdh-ExportButton-label': 'ДодајеAdd дугмеa („извези”)button, за"export", ажурирањеto описаupdate наthe ВикиподацимаWikidata какоdescription биto сеmatch подудараоthe сlocal локалнимdescription.',
/* Initial view messages */
'sdh-wikidata-link-label': 'ВикиподациWikidata',
'sdh-no-description': 'ОваThis страницаpage сhas намеромdeliberately немаno описdescription.',
/* Initial view buttons */
'sdh-infoClicky-label': '?',
'sdh-infoClicky-title': 'КликнитеClick заfor информацијеinfo',
'sdh-override-label': 'ЗамениOverride',
'sdh-override-title': 'ЗамениOverride тренутанcurrent кратакshort описdescription',
'sdh-import-label': 'УвезиImport',
'sdh-import-title': 'УвезиImport описdescription сfrom ВикиподатакаWikidata',
'sdh-editimport-label': 'УредиEdit иand увезиimport',
'sdh-editimport-title': 'УредиEdit иand увезиimport кратакdescription описfrom с ВикиподатакаWikidata',
'sdh-export-label': 'ИзвезиExport',
'sdh-export-title': 'ИзвезиExport локаланlocal кратакshort описdescription наto ВикиподаткеWikidata',
/* Popup text */
'sdh-no-description-popup': 'СтраницаA сpage намеромis немаdeliberately кратакset опис,to штоhave јеan урађеноempty коришћењемshort кодаdescription using the code {{Shor​t description|none}}. МеђутимNote, имајтеhowever, наthat умуfor даnow сеthe заWikidata садаshort кратак опис с Википодатакаdescription јошis увекactually приказујеstill (акоshown јеif доступан)available.',
'sdh-override-popup': '<p>While this description can be overridden with another local short description, it cannot be directly edited. This is most likely because it is automatically generated by the article\'s infobox or some other template. See <a href = "/wiki/Wikipedia:WikiProject_Short_descriptions#Auto-generated_and_bot_generated_Descriptions"> this page</a> for more info.</p>',
'sdh-override-popup': '<p>Иако се овај опис може заменити другим локалним, он се не може директно уређивати. То је највероватније из разлога што се аутоматски генерише инфокутијом чланка или неким другим шаблоном.</p>',
/* Summary messages */
'sdh-summary-append': ' ([[:en:User:Galobtter/Shortdesc helper|Помоћник за кратке описе (Shortdesc helper)]])',
'sdh-summary-changing': 'МењамChanging кратак[[Wikipedia:Short описdescription|short изdescription]] from $1”1 уto $2”2',
'sdh-summary-adding-custom': 'ДодајемAdding прилагођенcustom кратак[[Wikipedia:Short description|short описdescription]]: $2”2',
'sdh-summary-importing-wikidata': 'УвозимImporting кратакWikidata опис[[Wikipedia:Short сdescription|short Википодатакаdescription]]: $2”2',
'sdh-summary-adding-local': 'ДодајемAdding локаланlocal кратак[[Wikipedia:Short description|short описdescription]]: $2”2',
'sdh-summary-adding': 'ДодајемAdding кратак[[Wikipedia:Short description|short описdescription]]: $2”2',
/* Failure message */
'sdh-edit-failed': 'ЧувањеSaving додавањаthe илиaddition изменеof краткогor описаedit нијеto успелоthe short description failed.',
'sdh-edit-failed-no-template': 'ИзменаEdit није успелаfailed, јерas нијеno пронађенshort шаблонdescription заtemplate краткеwas описеfound уin викитекстуthe страницеpage wikitext. ОвоThis is probably јеdue вероватноto збогan сукобаedit изменаconflict.'
};
 
*/
mw.messages.set( messages );
mw.messages.set( srwikiMessagesenwikiMessages );
mw.messages.set( window.sdh.messages );
};
ajax: {
headers: {
'Api-User-Agent': 'Уређивач/приказачShort краткихdescription описаediter/viewer (User:Galobtter/Shortdesc helper)'
}
}
label: '0',
value: pageDescription,
placeholder: 'КратакShort описdescription'
} );