Difference between revisions of "Кочина крајина"

no edit summary
| Владар1 = [[Коча Анђелковић]]
| Владар2 = [[Јован Брановачки]] (од тренутка Кочине смрти - септембар 1788.)
| Владар3 = [[СтанкоЂорђе АрамбашићПетровић]]
| Владар4 = [[Станко Арамбашић]]
| Владар5 = [[Михајло Михаљевић]]
| Председник =
| Премијер =
Anonymous user