Племе — разлика између измена

1.046 бајтова додато ,  пре 10 месеци
(.)
 
== Расправа о употреби ==
{{rut}}
The term and concept of a ''tribe'' is controversial among anthropologists and other academics active in the [[social science]]s. The term ''tribe'' was in common use in the field of anthropology until the late 1950s and 1960s, during which time scholars began to reassess its utility. In 1970, anthropologist [[J. Clyde Mitchell]] writes:
:The tribe, a long respected category of analysis in anthropology, has recently been the object of some scrutiny by anthropologists ... Doubts about the utility of the tribe as an analytical category have almost certainly arisen out of the rapid involvement of peoples, even in the remotest parts of the globe, in political, economic and sometimes direct social relationship with industrial nations. The doubts, however, are based ultimately on the definition and meaning which different scholars give to the term 'tribe', its adjective 'tribal', and its abstract form 'tribalism'.<ref name="MITCHELL-1970-83">Mitchell, Clyde J. 1970. "Tribe and Social Change in South Central Africa: A Situational Approach" in Gutkind, Peter C. W. Editor. ''The Passing of Tribal Man in Africa'', p. 83. [[Brill Publishers|Brill]].</ref>
Writing in 2013, scholar Matthew Ortoleva notes that "like the word ''Indian'', ''[t]ribe'' is a word that has connotations of colonialism."<ref name="ORTOLEVA-2013-95">Ortoleva, Matthew. 2013. "We Face East" in Goggin, Peter N. Editor. ''Environmental Rhetoric and Ecologies of Place'', p. 95. [[Routledge]]. {{ISBN|9781135922658}}</ref>
 
Појам и концепт ''племена'' је контроверзан међу антрополозима и другим академицима који су активни у [[social science|друштвеним наукама]]. Термин племе био је уобичајен у области антропологије све до касних педесетих и шездесетих година двадесетог века, када су научници почели да преиспитују његову корисност. Године 1970, антрополог [[Џејмс Клајд Мичел|Џ. Клајд Мичел]] је писао:
[[Survival International]] says "It is important to make the distinction between tribal and indigenous because tribal peoples have a special status acknowledged in international law as well as problems in addition to those faced by the wider category of indigenous peoples."<ref>https://survivalinternational.org/info/terminology</ref>
: Племе, дуго поштована аналитичка категорија у антропологији, у последње време је предмет преиспитивања антрополога ... Сумње о корисности племена као аналитичке категорије готово су сигурно настале из наглог укључивања људи, чак и у најудаљенијим деловима света, у политичке, економске и понекад директне друштвене односе с индустријским земљама. Сумње су, међутим, ултиматно засниване на дефиницији и значењу које различити научници придају појму „племена”, његовом придеву „племенски” и апстрактном облику „племенство”.<ref name="MITCHELL-1970-83">Mitchell, Clyde J. 1970. "Tribe and Social Change in South Central Africa: A Situational Approach" in Gutkind, Peter C. W. Editor. ''The Passing of Tribal Man in Africa'', p. 83. [[Brill Publishers|Brill]].</ref>
 
WritingПишући in2013. 2013године, scholarнаучник MatthewМатју OrtolevaОртолева notesнапомиње thatда "likeје the„попут wordречи ''Indianиндијанац'', реч ''[t]ribeплеме'' is a word that has connotationsима ofконотације colonialismколонијализма."<ref name="ORTOLEVA-2013-95">Ortoleva, Matthew. 2013. "We Face East" in Goggin, Peter N. Editor. ''Environmental Rhetoric and Ecologies of Place'', p. 95. [[Routledge]]. {{ISBN|9781135922658}}</ref>
 
Став организације -{''[[Survival International]]''}- је: „Важно је направити разлику између племенског и аутохтоног јер племенски народи имају посебан статус признат у међународном праву, као и проблеме поред оних са којима се суочава шира категорија аутохтоних народа.”<ref>{{cite web |url= https://survivalinternational.org/info/terminology |title= Terminology}}</ref>
 
== Види још ==