Зоран Калинић (професор) — разлика између измена

м
* Од 2012-2014: Пројекат: Политичка академија, „Грађанин, друштво и политика у модерној демократији“, предавач, НУБЛ, Центар за студентску демократију и Фондација ФриедрицхЕберт.
* Током 2014: „Студија оправданости оснивања Општине Станари“, Општина Станари у оснивању.
== НАУЧНИ И СТРУЧНИ РАДОВИ ==
=== Оригинални научни радови ===
# Калинић, З.: Клупски менаџмент као фактор ефективног спортског спонзорства, 9thInternational Conference DEPENDABILITY AND QUALITY MANAGEMENT – DQM –2006, Београд, 2006.
# Калинић, З., Лакић, М.: Допринос и развој институционалних инвеститора нафинансијском тржишту БиХ/РС – могућности инвестирања, 2. Међународна пословнаконференција, Зборник радова, Цеље, 2010.
# Калинић, З.: Нова филозофија осигурања на просторима еx-Југославије – изазови имогућности, СВАРОГ број 2., НУБЛ, Бања Лука, 2011.
# Калинић, З., Жупљанин, С.: Утицај свјетске економске кризе на припреме индустријеосигурања БиХ за улазак глобалних компанија на локална тржишта, Прво међународносавјетовање - Европска унија – услови и условљавања, Зборник радова, НУБЛ, Бања Лука,2011.
# Калинић, З., Биочанин, Р., Радовић, С.: Management of new technologies with economicand ecological aspetcs of production, Research and development in mechanical industry,Зборник радова, RaDMI, Врњачка Бања, 2011.
 
=== Књиге, монографије, уџбеници ===
# Калинић, З.: Функције менаџмента у анимирању спонзора, ФПДН, Бања Лука, 2006.
# Калинић, З., Костов, С.: Како да побиједимо на изборима, НУБЛ, Бања Лука, 2008.3. Маровић, Б., Калинић,
# Основни принципи осигурања, НУБЛ, Бања Лука, 2009.
# Калинић, З., Авдаловић, В., Маровић, Б., Војиновић, Ж.: Управљање ризицима уосигурању, НУБЛ, Бања Лука, 2009.
 
== Референце ==
=== Фусноте ===