Зоран Калинић (професор) — разлика између измена

м
* Од 2012-2014: Пројекат: Политичка академија, „Грађанин, друштво и политика у модерној демократији“, предавач, НУБЛ, Центар за студентску демократију и Фондација ФриедрицхЕберт.
* Током 2014: „Студија оправданости оснивања Општине Станари“, Општина Станари у оснивању.
== Научни и стручни радови ==
== НАУЧНИ И СТРУЧНИ РАДОВИ ==
=== Оригинални научни радови ===
# Калинић, З.: Клупски менаџмент као фактор ефективног спортског спонзорства, 9thInternational Conference DEPENDABILITY AND QUALITY MANAGEMENT – DQM –2006, Београд, 2006.
# Калинић, З., Жупљанин, С.: Утицај свјетске економске кризе на припреме индустријеосигурања БиХ за улазак глобалних компанија на локална тржишта, Прво међународносавјетовање - Европска унија – услови и условљавања, Зборник радова, НУБЛ, Бања Лука,2011.
# Калинић, З., Биочанин, Р., Радовић, С.: Management of new technologies with economicand ecological aspetcs of production, Research and development in mechanical industry,Зборник радова, RaDMI, Врњачка Бања, 2011.
 
=== Књиге, монографије, уџбеници ===
# Калинић, З.: Функције менаџмента у анимирању спонзора, ФПДН, Бања Лука, 2006.
# Основни принципи осигурања, НУБЛ, Бања Лука, 2009.
# Калинић, З., Авдаловић, В., Маровић, Б., Војиновић, Ж.: Управљање ризицима уосигурању, НУБЛ, Бања Лука, 2009.
== Образовна делатност (наставно-педагошки рад) ==
# Факултет за политичке и друштвене науке, Бања Лука,доцент, 2006 – 2007;
# Независни универзитет за политичке и друштвене науке, Бања Лука,доцент, 2006 – 2007;
# Независни универзитет Бања Лука, Бања Лука,доцент, 2008 -2011 ;
# Независни универзитет Бања Лука, Бања Лука,ванредни професор, 2011 -2014
 
== Референце ==