Војин Дабић — разлика између измена

м
razne izmene
м (.)
м (razne izmene)
* {{Cite journal|ref=harv|last=Дабић|first=Војин С.|authorlink=Војин Дабић|title=Представке, жалбе и тужбе крајишника Банске крајине из прве половине XVIII века|journal=Мешовита грађа (Miscellanea)|year=1977|volume=5|pages=19-51|url=http://books.google.com/books?id=ZgGjCgAAQBAJ}}
* {{Cite journal|ref=harv|last=Дабић|first=Војин С.|authorlink=Војин Дабић|title=Грађа о бунама у Банији од краја XVII до половине XVIII века|journal=Мешовита грађа (Miscellanea)|year=1983|volume=11|pages=7-38|url=http://books.google.com/books?id=8kKlCgAAQBAJ}}
* {{Cite book| ref=harv|last=Дабић|first=Војин С.|authorlink=Војин Дабић|title=Банска крајина (1688-1751): Прилог историји српског и хрватског народа и крајишког уређења у Банији|year=1984|location=Београд-Загреб|publisher=Историјски институт & Просвјета|url=http://books.google.com/books?id=rcoKAAAAIAAJ}}
* {{Cite book| ref=harv|last=Dabić|first=Vojin S.|authorlink=Војин Дабић|chapter=Stanovništvo Banske krajine od kraja XVII do kraja XVIII veka|title=Glina: Glinski kraj kroz stoljeća|year=1988|location=Glina|publisher=Skupština općine|pages=30-37|url=http://books.google.com/books?id=F_VjSgAACAAJ}}
* {{Cite journal|ref=harv|last=Дабић|first=Војин С.|authorlink=Војин Дабић|title=Записници крајишких судова у Карловачком генералату 1668-1738. године|journal=Мешовита грађа (Miscellanea)|year=1988|volume=16 (1987)|pages=7-48|url=http://books.google.com/books?id=XU6lCgAAQBAJ}}
* {{Cite journal|ref=harv|last=Дабић|first=Војин С.|authorlink=Војин Дабић|title=Упутство за региментског аудитора Карловачког генералата|journal=Мешовита грађа (Miscellanea)|year=1989|volume=19|pages=34-43|url=http://books.google.com/books?id=ZlGlCgAAQBAJ}}
* {{Cite journal|ref=harv|last=Дабић|first=Војин С.|authorlink=Војин Дабић|title=Срби на босиљевачком властелинству у XVII веку|journal=Зборник о Србима у Хрватској|year=1991|volume=2|pages=133-148|url=https://books.google.com/books?id=oOYJAQAAIAAJ}}
* {{Cite journal|ref=harv|last=Dabić|first=Vojin S.|authorlink=Војин Дабић|title=Wanderungen der Serben nach Kroatien und Slawonien vom Anfang des XVI bis Ende des XVII Jahrhunderts|journal=Историјски часопис|year=1992|volume=38 (1991)|pages=43-76|url=http://books.google.com/books?id=o3pBCgAAQBAJ}}
* {{Cite book| ref=harv|last=Дабић|first=Војин С.|authorlink=Војин Дабић|chapter=Сеоба Срба у Хрватску и Славонију од почетка XVI до краја XVII века|title=Catena mundi|year=1992|volume=1|location=Београд|publisher=Матица Срба и исељеника Србије|pages=265-281|url=https://books.google.com/books?id=7XQMAQAAMAAJ}}
* {{Cite book| ref=harv|last=Дабић|first=Војин С.|authorlink=Војин Дабић|chapter=Срби у Западној Славонији|title=Чињенице о Западној Славонији|year=1994|location=Пакрац|publisher=Регионално удружење Срба Западне Славоније|pages=12-17|url=https://books.google.com/books?id=MN1kcgAACAAJ}}
* {{Cite book| ref=harv|last1last=Dabić|first1first=Vojin S.|authorlink1=Војин Дабић|last2=Lukić|first2=Ksenija M.|title=Crimes without punishment: Vukovar, Sarvaš and Paulin Dvor|year=1997|location=Vukovar|publisher=Women's Association of Vukovar Community|url=http://books.google.com/books?id=hHAFYAAACAAJ}}
* {{Cite book| ref=harv|editor-last=Dabić|editor-first=Vojin S.|editor-link=Војин Дабић|title=Persecution of Serbs and Ethnic Cleansing in Croatia 1991-1998: Documents and Testimonies|year=1998|location=Belgrade|publisher=Serbian Council Information Center|url=http://books.google.com/books?id=VBY_AQAAIAAJ}}
* {{Cite book| ref=harv|last=Дабић|first=Војин С.|authorlink=Војин Дабић|title=Војна крајина: Карловачки генералат (1530-1746)|year=2000|location=Београд|publisher=Свети архијерејски синод Српске православне цркве|url=http://books.google.com/books?id=YZJGmgEACAAJ}}
* {{Cite book| ref=harv|last=Дабић|first=Војин С.|authorlink=Војин Дабић|chapter=Преписка Срба у Хабзбуршкој монархији (16-18. век)|title=Писмо: Зборник радова|year=2001|location=Београд|publisher=Удружење за српску повесницу|pages=39-70}}
* {{Cite book| ref=harv|last=Дабић|first=Војин С.|authorlink=Војин Дабић|chapter=Српско школство у Хабзбуршкој монархији у XVIII веку|title=Образовање код Срба кроз векове|year=2003|location=Београд|publisher=Завод за уџбенике и наставна средства|pages=31-39|url=https://books.google.com/books?id=jc_KAAAACAAJ}}
* {{Cite book| ref=harv|last=Дабић|first=Војин С.|authorlink=Војин Дабић|chapter=Вуковић, Божидар (Dionisio della Vecchia)|title=Српски биографски речник|year=2006|volume=2|location=Нови Сад|publisher=Матица српска|pages=442-444|url=https://books.google.com/books?id=ozYYAQAAIAAJ}}
* {{Cite book| ref=harv|last=Дабић|first=Војин С.|authorlink=Војин Дабић|chapter=Вуковић, Вићенцо (Vincenzo della Vecchia)|title=Српски биографски речник|year=2006|volume=2|location=Нови Сад|publisher=Матица српска|pages=444-445|url=https://books.google.com/books?id=ozYYAQAAIAAJ}}
* {{Cite book| ref=harv|last=Дабић|first=Војин С.|authorlink=Војин Дабић|chapter=Вуковић, Никола (Nicola della Vecchia)|title=Српски биографски речник|year=2006|volume=2|location=Нови Сад|publisher=Матица српска|pages=448|url=https://books.google.com/books?id=ozYYAQAAIAAJ}}
* {{Cite book| ref=harv|last=Дабић|first=Војин С.|authorlink=Војин Дабић|chapter=Гаврило I Рајић|title=Српски биографски речник|year=2006|volume=2|location=Нови Сад|publisher=Матица српска|pages=568-569|url=https://books.google.com/books?id=ozYYAQAAIAAJ}}
* {{Cite book| ref=harv|last=Дабић|first=Војин С.|authorlink=Војин Дабић|chapter=Грбичић, Живо (Boliza, Giovanni)|title=Српски биографски речник|year=2006|volume=2|location=Нови Сад|publisher=Матица српска|pages=783-784|url=https://books.google.com/books?id=ozYYAQAAIAAJ}}
* {{Cite journal|ref=harv|last=Дабић|first=Војин С.|authorlink=Војин Дабић|title=Кнезови у Војној крајини у Хрватској и Славонији до половине XVIII века|journal=Зборник о Србима у Хрватској|volume=6|year=2007|pages=7-123|url=https://books.google.com/books?id=l-gJAQAAIAAJ}}
* {{Cite book| ref=harv|last=Дабић|first=Војин С.|authorlink=Војин Дабић|chapter=Јовановић, Василије Острошки|title=Српски биографски речник|year=2009|volume=4|location=Нови Сад|publisher=Матица српска|pages=466-467}}
* {{Cite journal|ref=harv|last=Дабић|first=Војин С.|authorlink=Војин Дабић|title=Мала Влашка у Славонији: Насеља и становништво од краја XVII до половине XVIII века|journal=Српске студије|volume=1|year=2010|pages=11-38|url=https://enserbianstudies.weebly.com/uploads/2/6/6/1/26612077/_1.1._srpske_studije_1_2010.pdf}}
* {{Cite journal|ref=harv|last=Дабић|first=Војин С.|authorlink=Војин Дабић|title=Сумарни попис насеља, имовине и становништва Пакрачког, Субоцког, Забрдског и Подборског војводства у Малој Влашкој из 1721. године|journal=Мешовита грађа (Miscellanea)|year=2010|volume=31|pages=149-159|url=http://www.iib.ac.rs/assets/files/MiscellaneaNS31(2010).pdf}}
* {{Cite book| ref=harv|last=Дабић|first=Војин С.|authorlink=Војин Дабић|chapter=Српско село (XVI-XVIII век): Обликовање животног и привредног простора|title=Просторно планирање у Југоисточној Европи (до Другог светског рата)|year=2011|location=Београд|publisher=Историјски институт САНУ|pages=17-50|url=https://www.balkaninstitut.com/pdf/izdanja/posebno/Prostorno%20planiranje.pdf}}
* {{Cite book| ref=harv|last=Dabić|first=Vojin S.|authorlink=Војин Дабић|chapter=The Habsburg-Ottoman War of 1716-1718 and Demographic Changes in the War-Afflicted Territories|title=The Peace of Passarowitz, 1718|year=2011|location=West Lafayette|publisher=Purdue University Press|pages=191-208|url=https://books.google.com/books?id=T3Sg_1wR4poC}}
* {{Cite book| ref=harv|last=Дабић|first=Војин С.|authorlink=Војин Дабић|chapter=Кончаревић, Симеон|title=Српски биографски речник|year=2011|volume=5|location=Нови Сад|publisher=Матица српска|pages=217-218}}
* {{Cite book| ref=harv|last=Дабић|first=Војин С.|authorlink=Војин Дабић|chapter=Макарије Соколовић|title=Српски биографски речник|year=2011|volume=5|location=Нови Сад|publisher=Матица српска|pages=757-759}}
* {{Cite journal|ref=harv|last=Дабић|first=Војин С.|authorlink=Војин Дабић|title=Српска насеља у Славонији (16-18. век)|journal=Глас САНУ|year=2012|volume=420|issue=16|pages=173-196}}
* {{Cite journal|ref=harv|last=Дабић|first=Војин С.|authorlink=Војин Дабић|title=Војводство (властелинство) Подборје: Привредне прилике (1702-1750)|journal=Зборник Матице српске за историју|year=2013|volume=87|pages=7-34|url=http://www.maticasrpska.org.rs/wordpress/assets/ZMSI%20br%2087%20(stampa).pdf}}
* {{Cite journal|ref=harv|last=Мереник|first=Славица|title=Библиографија проф. др Војина С. Дабића|journal=Зборник Матице српске за историју|year=2017|volume=96|pages=159-163|url=http://www.maticasrpska.org.rs/stariSajt/casopisi/ZMSI_96.pdf}}
* {{Cite journal|ref=harv|last=Точанац-Радовић|first=Исидора Б.|title=Војин С. Дабић (1949-1917)|journal=Зборник Матице српске за историју|year=2017|volume=96|pages=177-179|url=http://www.maticasrpska.org.rs/stariSajt/casopisi/ZMSI_96.pdf}}
* {{Cite book| ref=harv|editor-last1last=Ћирковић|editor-first1first=Сима|editor-link1=Сима Ћирковић|editor-last2=Михаљчић|editor-first2=Раде|editor-link2=Раде Михаљчић|title=Енциклопедија српске историографије|year=1997|location=Београд|publisher=Knowledge|url=https://books.google.com/books?id=aGgtAQAAIAAJ}}
{{refend}}
 
1.572.075

измена