Auto škola — разлика између измена

124 бајта додата ,  пре 9 месеци
Dodata referenca, otklonjene primećene pravopisne greške, podnaslovi prebačeni u naslove.
м
(Dodata referenca, otklonjene primećene pravopisne greške, podnaslovi prebačeni u naslove.)
Auto škola je pravno lice čija je osnovna delatnost školovanje vozača, gde se može obrazovati kandidat za sticanje vozačke dozvole ili usavršavati vozač koji ima vozačku dozvolu ali ne i potrebne veštine, odnosno iskustvo za upravljanje motornim vozilom. U većini zemalja je za to potrebno posebno ovlaštenje državnih organa. U Srbiji [https://www.paragraf.rs/propisi/pravilnik_o_uslovima_koje_mora_da_ispunjava_privredno_drustvo_odnosno_ogranak_privrednog_drustva_ili_srednja_strucna_skola_koji_vrse_osposobljavanje_kandidata_za_vozace.html# dozvolu] za obavljanje pomenute delatnosti izdaje MUP R. Srbije.
 
=== Proces obuke ===
Osposobljavanje kandidata za vozače se sastoji od: teorijske obuke, praktične obuke u upravljanju vozilom i vozačkog ispita. Na vozačkom ispitu se utvrđuje da li je kandidat stekao teorijska i praktična znanja i veštine potrebne za samostalno i bezbedno upravljanje vozilom u saobraćaju na putu.
 
=== Teorijska obuka ===
Prema Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima, teorijska obuka je obavezna i održava se u prostorijama auto škole. Teorijska obuka se sastoji od opšteg (33 časova) i posebnog dela za svaku kategoriju posebno (7 časova). Kandidati mogu da slušaju najviše tri časa dnevno (jedan čas traje 45 minuta), minimalna pauza između časova je 10 minuta, a maksimalna 30 minuta. Nastavni plan i program definisan je [https://www.paragraf.rs/propisi/pravilnik_o_teorijskoj_i_prakticnoj_obuci_kandidata_za_vozace.html Pravilnikom o teoriskoj i praktičnoj obuci za vozače].
 
=== Posebna obuka ===
Sprovodi se na posebnim [[Simulator vožnje|simulatorima vožnje]], nije obavezna prema Zakonu i Pravilnicima o obuci vozača. U Evropi to je deo redovne obuke, a u Srbiji je upotreba [https://autoskolabulevar.rs/obuka_na_simulatoru.html simulatora vožnje automobila] u obuci bliska budućnost.
 
=== Praktična obuka ===
Program praktične obuke kandidata za vozača svih kategorija obuhvata, shodno kategoriji vozila za koju se osposobljava, najmanje:
 
4) na moto i auto putu (ukoliko postoje mogućnosti).
 
=== Vozački ispit ===
Vozački ispit se sastoji iz dve celine: teorijskog ispita i praktičnog ispita. Kandidat je položio vozački ispit kada položi teorijski ispit i praktični ispit.
 
O položenom teorijskom ispitu pravno lice, odnosno ogranak, na zahtev kandidata za vozača, izdaje potvrdu najkasnije  u roku od tri dana od dana podnošenja zahteva. Kandidatu za vozača koji je položio vozački ispit pravno lice izdaje uverenje u roku od tri dana od dana podnošenja zahteva.
 
Teorijski ispit se polaže putem testa čija ispitna pitanja obuhvataju sadržaj programa. test ima ukupno 41 pitanja, koja nose 1, 2 ili 3 poena. Za prolaz je potrebno 85 poena. Test je zatvorenog tipa (birate tačan ili tačne odgovore od ponuđenih. Ispitna pitanja za teorijski ispit su javna i određuje ih Ministarstvo unutrašnjih poslova. Kombinacija ispitnih pitanja sadržana u testu je službena tajna i određuje je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Ispitna pitanja se sačinjavaju na osnovu stručne literature za osposobljavanje kandidata za vozače, za koju je izdato pozitivno mišljenje.
 
Teorijskom ispitu može pristupiti kandidat za vozača koji je završio propisanu teorijsku obuku za vozača određene kategorije.
Kandidat za vozača ne može pristupiti polaganju vozačkog ispita dok ne izmiri obaveze prema Ministarstvu unutrašnjih poslova.
 
=== Reference ===
1^ [https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_bezbednosti_saobracaja_na_putevima.html ZAKONZakon Oo BEZBEDNOSTIbezbedednosti SAOBRAĆAJAsaobraćaja NAna PUTEVIMAputevima]
 
2^ [https://www.paragraf.rs/propisi/pravilnik_o_sadrzaju_nacinu_vodjenja_i_rokovima_cuvanja_evidencija_iz_oblasti_osposobljavanja_kandidata_za_vozace.html PRAVILNIKOPravilnik o SADRŽAJUsadržaju, NAČINUnačinu VOĐENJAvođenja Ii ROKOVIMArokovima ČUVANJAčuvanja EVIDENCIJAevidencija IZiz OBLASTIoblasti OSPOSOBLJAVANJAosposobljavanja KANDIDATAkandidata ZAza VOZAČEvozače]
 
3^ [https://www.paragraf.rs/propisi/pravilnik_o_teorijskoj_i_prakticnoj_obuci_kandidata_za_vozace.html Pravilnik o teorijskoj i praktičnoj obuci kandidata za vozače]
[https://autoskolabulevar.rs AUTO ŠKOLA BULEVAR]
 
4^ [https://autoskolabulevar.rs AUTOAuto ŠKOLAškola BULEVARBulevar]
68

измена