Здравствена заштита — разлика између измена

м
razne izmene; козметичке измене
м (razne izmene; козметичке измене)
 
{{проширити}}
'''Здравствена заштита''' је скуп мера превенције, лечења и вођења [[болест]]и и [[повреда]], коју спроводе лекарски, сестрински и други професионалци. Она обухвата спровођење мера за очување и унапређење [[здравље|здравља]] грађана, спречавање, сузбијање и рано откривање болести, повреда и других поремећаја здравља и благовремено и ефикасно лечење и [[рехабилитација|рехабилитацију]].<ref>''Закон о здравственој заштити Р. Србије'' ("Сл.гласник РС", бр. 107/2005, 72/2009 - др закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011 и 119/2012) [http://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_zdravstvenoj_zastiti.html]</ref>
 
Како је свакодневни живот човека у савременом друштву тесно повезан са многим ванредним (непредвидивим) догађајима, који могу угрозити здравље, живот и функционисање појединаца, њихових породица и читавих заједница, у организованим друштвима, такве ситуације се начелно решавају организованим мерама здравствена заштита, која је у заједници, заснована на солидарности и узајамној помоћи свих њених чланова.
 
== Појмови ==
=== Здравствена служба и установе ===
 
''Здравствену службу чине здравствене установе и други облици здравствене службе, као што је приватна медицинска пракса, који се у негој заједници оснивају ради спровођења и обезбеђивања здравствене заштите.''
медицинска пракса, који се у негој заједници оснивају ради спровођења и обезбеђивања здравствене заштите.''
 
== Права и обавезе грађана у здравственој заштити ==
;Грађани су дужни:
* да воде бригу о сопствену здрављу и здрављу своје деце
* да пруже прву помоћ у складу са својим знањем и могућностима
* да учествују у здравствено-превентивним делатностима
* да не угрожавати здравље других особа
== Начела здравствене заштите ==
=== Правичност здравствене заштите ===
=== Непрекидност здравствене заштите ===
 
Начело непрекидности здравствене заштите остварује се укупном организацијом система здравствене заштите која мора бити усклађена по нивоима и функционално повезана, од примарног преко секундарног до терцијарног нивоа здравствене заштите и која пружа непрекидну здравствену заштиту становништву у сваком животном добу.
заштите која мора бити усклађена по нивоима и функционално повезана, од примарног преко секундарног до терцијарног нивоа здравствене заштите и која пружа непрекидну здравствену заштиту становништву у сваком животном добу.
 
=== Свеобухватност здравствене заштите ===
 
Начело свеобухватности здравствене заштите остварује се укључивањем свих грађана у систем здравствене заштите, уз примену обједињених мера и поступака заштите које обухватају промоцију здравља, превенцију болести на свим нивоима, рану дијагнозу, лечење и рехабилитацију.
здравља, превенцију болести на свим нивоима, рану дијагнозу, лечење и рехабилитацију.
 
=== Ефикасности здравствене заштите ===
=== Стално унапређење квалитета здравствене заштите ===
 
Начело сталног унапређења квалитета здравствене заштите остварује се мерама и активностима којима се у складу са савременим достигнућима медицинске науке и праксе повећавају могућности повољног исхода и смањивања ризика и других нежељених последица по здравље и здравствено стање појединца и заједнице у целини.
исхода и смањивања ризика и других нежељених последица по здравље и здравствено стање појединца и
заједнице у целини.
 
== Облици здравствене заштите ==
== Нивои здравствене заштите ==
У [[Србија|Републици Србији]] се здравствена заштита најчешће дефинише у пет нивоа мера и активности;
* ''Мере усмерене на унапређење и очување здравља''
* ''Мера спречавање и сузбијање обољења''
* ''Рано откривање болести''
* ''Благовремено лечење''
* ''Рехабилитација''
 
* Превенцију, лечење и рехабилитацију болести и повреда,
* Рано откривање и сузбијање фактора ризика масовних незаразних болести,
* Специфичну превентивну здравствену заштиту младих, нарочито у основним, средњим школама и високим школама
* Имунизацију против заразних болести,
* Лечење и рехабилитацију у кући болесника,
На секундарном нивоу здравствене заштите обухвата:
;Специјалистичко-консултативна делатност
Специјалистичко-консултативна делатност у начелу се организује у болницама, по територијалном принципу, са циљем да се грађаним обезбеди доступности здравствене заштите, специјалистичко-консултативног нивоа из; опште интерне медицине, опште хирургије, неурологије, оториноларингологије, офталмологије, ортопедије, дерматологије и радиолошка дијагностика примарног нивоао.
;Болничка здравствена делатност
Болничка здравствена делатност обухвата
* дијагностику, лечење и медицинску рехабилитацију,
* здравствену негу, боравак и исхрану пацијената у болницама.
У оквиру секундарног нивоа здравствене заштите могу се организовати и спроводити наставна и научно-истраживачка делатност.
 
=== Терцијерни ниво здравствене заштите ===
Терцијарни ниво здравствене заштите је најсложенији облика здравствене заштите из области:
* специјалистичко-консултативних делатности,
* болничке здравствене делатности.
 
{{Commonscat-inline|Health care}}
 
[[Категорија:Здравствена заштита| ]]
1.572.075

измена