Карцином јајника — разлика између измена

* Карциносарком, хомологни и хетерологни
* Стромални сарком
|-
|„CLEAR CELL“
||
* Цистаденоми
* Аденофибром и цистаденофибром
||
* Цистични тумор
* Аденофибром и цистаденофибром
||
* Аденокарцином
* Аденокарцинофибром и цистаденокарцинофибром
|}