Карцином јајника — разлика између измена

{{цитирање|У пeриoду oд 1999. дo 2010. гoдинe <!-- [1,4,5] -->, у Србиjи je oд рaкa jajникa зaбeлeжeн пoрaст стaндaрдизoвaних стoпa oбoлeвaњa зa 12,9% (oд 9,3/100.000 дo 10,5/100.000) и умирaњa зa 19,6% (oд 4,,6/100.000 дo 5,5/100.000).}}
 
== Етиологија ==
== Етиопатогенеза ==
Етиологија малигних тумора јајника је непозната али су познати могући фактори ризика који до њих доводе. Бројне епидемиолошке студије су показале да малигни тумори јајника, дојке и ендометријума у породици, су у уској повезаности са настанком болести <!-- (19). --> У 21. веку најновија генетска истраживања, доказала су да је малигна болест јајника наследна и да је повезана са настанком генских мутација. Изоловани мутирани гени BRCA1 и BRCA2 поткрепили су ова истраживања. Фактори ризика за настанак малигних тумора јајника могу се поделити на генетске и оне који то нису.