Добро да боље не може бити — разлика између измена