Механички рад — разлика између измена

(.)
 
== Закон о промени кинетичке енергије ==
Однос рада и промене енергије кључна је одредница за разумевање дефиниције рада силе. Ако је у претходном једноставном примеру сила -{''F''}- jedinaједина silaсила kojaкоја djelujeделује naна tijeloтело maseмасе -{''m''}- kojeкоје jeје doдо tadaтада mirovaloмировало (nijeније imaloимало [[kinetičkaкинетичка energijaенергија|kinetičkeкинетичке energijeенергије]]), tijeloтело naна putuпуту -{''s''}- imaима stalnuстално [[akceleracija|akceleracijuубрзање]] -{''a'' = ''F''/''m''}- iи gibaкреће seсе jednolikoједнолико ubrzanoубрзано, teте naна krajuкрају putaпутa -{''s'' = ''at''<sup>2</sup>/2}- postižeпостиже [[brzinaбрзина|brzinuбрзину]] -{''v'' = ''at''}-. OdatleОдатле seсе lakoлако vidiвиди daда jeје radрад sileсиле jednakједнак kinetičkojкинетичкој energijiенергији kojuкоју tijeloтело dobijeдобије naна tomтом putuпуту:
:<math>W=Fs=ma\frac{at^2}{2}=m\frac{(at)^2}{2}=\frac{mv^2}{2}=E_k</math>
 
Поопштење тог резултата (могло би се добити из опште формуле за рад силе, уз мало више рачуна) зове се закон о промени кинетичке енергије: рад свих сила које делују на круто тело једнак је промени његове кинетичке енергије. Притом треба имати на уму да кинетичка енергија тела не мора бити само транслацијска (како је описана у горњем једноставном примеру), него може имати и ротацијски део (осим у случају честице, тј. тела занемаривих димензија).
Poopćenje tog rezultata (moglo bi se dobiti iz opće formule za rad sile, uz malo više računa) zove se zakon o promjeni kinetičke energije: rad svih sila koje djeluju na kruto tijelo jednak je promjeni njegove kinetičke energije. Pritom treba imati na umu da kinetička energija tijela ne mora biti samo translacijska (kako je opisana u gornjem jednostavnom primjeru), nego može imati i rotacijski dio (osim u slučaju čestice, tj. tijela zanemarivih dimenzija).
 
== Објашњење дефиниције рада силе ==