Механички рад — разлика између измена

 
== Специјални случај „сила пута пут” ==
 
{{rut}}
'''Најједноставнија формула за рад силе''', која је најбоље полазиште за разумевање појма рада, вреди нпр. у случају када константна сила делује на тело које се транслацијски (тј. без ротације) креће у смеру њеног деловања. Тада је (као што произлази и из горњег интеграла):
 
:<math>W=Fs\,</math>
 
gdjeгде jeје -{''F''}- iznosизнос sileсиле, dokдок jeје -{''s''}- pređeniпређени putпут. NaНа tajтај seсе slučajслучај odnosiодноси definicijaдефиниција izиз osnovneосновне školeшколе "rad„рад jeје silaсила putaпута put"пут”, kojaкоја neне uzimaузима uу obzirобзир daда jeје silaсила [[vektorвектор]] (štoшто jeје ovdjeовде irelevantnoирелевантно zatoзато štoшто suсу iи silaсила iи gibanjeкретање uу istomистом smjeruсмеру kojiкоји seсе neне mijenjaмења), nitiнити preciziraпрецизира daда trebaтреба promatratiпроматрати putпут hvatištaхватишта sileсиле (jerјер seсе sveсве točkeтачке tijelaтела jednakoједнако gibajuкрећу, paте možeможе bitiбити iи "put„пут tijela"тела”). NprНпр. akoако silaсила odод 5&nbsp;[[njutn|-{N}-]] vučeвуче tijeloтело naна putuпуту odод 3&nbsp;[[metar|-{m}-]], onaона izvršiизврши radрад -{''W'' = ''Fs'' = 5&nbsp;N ∙ 3&nbsp;m = 15&nbsp;J}-. OdatleОдатле seсе vidiвиди daда jeје [[SIСИ]] [[mjernaмерна jedinicaјединица]] zaза radрад, [[džulџул]] (-{J}-), skraćenicaскраћеница zaза umnožakумножак "„-{Nm"}-”.
 
Ипак, ова једноставна формула није ограничена само на праволинијско кретање. Она вреди увек када се износ силе не мења, а хватиште силе се креће тачно у смеру деловања силе (који се може по вољи мењати).
Ipak, ova jednostavna formula nije ograničena samo na pravocrtno gibanje. Ona vrijedi uvijek kada se iznos sile ne mijenja, a hvatište sile se giba točno u smjeru djelovanja sile (koji se može po volji mijenjati).
 
== Закон о промени кинетичке енергије ==