Стефан Твртко I Котроманић — разлика између измена

м
→‎Литература: Редослед, брисање дупликата и сл
(назад, не може слика на самом почетку/врху, постоји инфокутија ту, наћи друго адекватно мјесто)
ознака: ручно враћање
м (→‎Литература: Редослед, брисање дупликата и сл)
== Литература ==
{{refbegin|2}}
* {{Cite book| ref=harv|last=Ћоровић|first=Владимир|authorlink=Владимир Ћоровић|title=Краљ Твртко I Котроманић|year=1925|location=Београд|publisher=Српска краљевска академија|url=https://books.google.rs/books?id=QysbMwAACAAJ}}
* {{Cite book | ref= harv|title= Историја Црне Горе II/2|year=1970|location= Подгорица}}
* {{Cite book| ref=harv|last=Ацовић|first=Драгомир М.| authorlink1 = Драгомир Ацовић|year=2008|title=Хералдика и Срби|publisher=Завод за уџбенике | location = Београд|id=}} {{COBISS|ID=152135692}}
* {{Cite book| ref=harv|last=Антић|first=Чедомир|authorlink1=Чедомир Антић|last2=Кецмановић|first2=Ненад|authorlink2=Ненад Кецмановић|title=Историја Републике Српске|year=2015|edition=1|location=Београд|publisher=SAS Intelligence, Српска књижевна задруга}}
* {{Cite book| ref=harv|last=Антић|first=Чедомир|authorlink1=Чедомир Антић|last2=Кецмановић|first2=Ненад|authorlink2=Ненад Кецмановић|title=Историја Републике Српске|year=2016|location=Београд|publisher=Недељник}}
* {{Cite journal|ref=harv|last=Благојевић|first=Милош|authorlink=Милош Благојевић|title=Савладарство у српским земљама после смрти цара Уроша|journal=Зборник радова Византолошког института|year=1982|volume=21|url=https://books.google.com/books?id=HD4jAQAAIAAJ|pages=183–212}}
* {{Cite book| ref=harv|last=Благојевић|first=Милош|authorlink=Милош Благојевић|title=Државна управа у српским средњовековним земљама|year=1997|location=Београд|publisher=Службени лист СРЈ|url=https://books.google.com/books?id=jSmOAAAAMAAJ}}
* {{Cite book| ref=harv|last=Динић|first=Михаило|authorlink=Михаило Динић|title=О Николи Алтомановићу|year=1932б|location=Београд|publisher=Српска краљевска академија|url=https://books.google.com/books?id=JpNLAQAACAAJ}}
* {{Cite journal | ref = harv | last= Ивић|first= Алекса|authorlink= Алекса Ивић|title= [http://www.mediafire.com/view/s0yx0zzby5ncc10/Aleksa%20Ivic%20-%20Stari%20srpski%20pecati%20i%20grbovi%201.pdf Стари српски печати и грбови, прилог српској сфрагистици и хералдици]|journal= Књиге Матице српске|year=1910|volume= 40}}
* {{Cite book | ref= harv|title= Историја Црне Горе II/2|year=1970|location= Подгорица}}
* {{Cite book | ref= harv|last= Кукуљевић Сакцински|first= Иван|authorlink= Иван Кукуљевић Сакцински|title= Аркив за повјесницу југославенску II|year=1852|location= Загреб}}
* {{Cite journal | ref = harv | last= Ердујхељи|first= Мелхиор|authorlink= Мелхиор Ердујхељи|title= Tvrtko bán és János kanonok cselszövénye|journal= Századok|year=1897|volume= 31}}
* {{Cite book | ref= harv|last= Јиречек|first= Константин|last2= Радонић|first2= Јован|title= Историја Срба I|year=1981а|location= Београд}}
* {{Cite book | ref= harv|last= Јиречек|first= Константин|last2= Радонић|first2= Јован|title= Историја Срба II|year=1981б|location= Београд}}
* {{Cite book|ref=harv|last=Клаић|first=Вјекослав|title=Повјест Хрвата - од најстаријих времена до свршетка 19 стољећа, Свезак други: Дио први| location=Загреб|year=1900}}
* {{Cite book | ref= harv|last= Костић|first= Лазо|authorlink=Лазо М. Костић|title= Чија је Босна? / Лазо М. Костић : Мишљења страних научника и политичара о етничкој припадности Босне и Херцеговине|year=1955|url=http://www.scribd.com/doc/179659838/Lazo-Kostić-Čija-je-Bosna|location= Торонто}}
* {{Cite book| ref =harv|last =Логос|first =Александар А.|title =Историја Срба I| location=Београд|year=2017|isbn = 978-86-85117-37-4 | url = https://www.academia.edu/35327198/ISTORIJA_SRBA_I_Beograd_2017.pdf}}
* {{Cite book | ref= harv|last= Lucius|first= Joannis|authorlink= Иван Лучић|title= De regno Dalmatiae et Croatiae libri sex|year=1666|url=https://books.google.rs/books?id=_uFUrqR2NTEC&printsec=frontcover&hl=sr&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false|location= Amsterdam }}
* {{Cite journal | ref = harv | last= Макушев|first= В.|authorlink= Викентиј Васиљевич Макушев|title= Прилози к српској историји XIV. и XV. века|journal= Гласник Српског ученог друштва|year=1871|volume= 32|pages=164–208}}
* {{Cite book | ref= harv|last= Милаш|first= Никодим|authorlink= Никодим Милаш|title= Православна Далмација. Историјски преглед|year=1901|url=https://archive.org/stream/pravoslavnadalma00mila#page/n0/mode/2up|location= Нови Сад}}
* {{Cite book| ref=harv|last=Мргић|first=Јелена|title=Доњи Краји: Крајина средњовековне Босне|year=2002|location=Београд|publisher=Филозофски факултет|url=https://books.google.com/books?id=wlUkAAAACAAJ}}
* {{Cite book| ref=harv|last=Мргић|first=Јелена|title=Северна Босна: 13-16. век|year=2008|location=Београд|publisher=Историјски институт|url=https://www.academia.edu/759818/Severna_Bosna_13-16._vek}}
* {{Cite book| ref=harv|last=Orbini|first=Mauro|authorlink=Мавро Орбин|year=1601|title=Il Regno de gli Slavi hoggi corrottamente detti Schiavoni|location=Pesaro|publisher=Apresso Girolamo Concordia|url=https://books.google.com/books?id=Fx3OntcdUkQC}}
* {{Cite book| ref=harv|last=Орбин|first=Мавро|authorlink=Мавро Орбин|year=1968|title=Краљевство Словена|location=Београд|publisher=Српска књижевна задруга|url=https://books.google.com/books?id=MduZAAAAIAAJ}}
* {{Cite journal | ref = harv | last= Руварац|first= Иларион|year=1894а|title= Бановање Твртка бана 1353—1377|journal= Гласник Земаљског музеја у Босни и Херцеговини|authorlink= Иларион Руварац|volume= 6}}
* {{Cite journal | ref = harv | last= Руварац|first= Иларион|year=1894б|title= Три додатка к расправи Бановање Твртка бана (1353—1377)|journal= Гласник Земаљског музеја у Босни и Херцеговини|authorlink= Иларион Руварац|volume= 6}}
* {{Cite book|ref=harv|last=Smičiklas|first=Tadija|title=Codex diplomaticus Regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae, IX||url=https://dizbi.hazu.hr/a/?pr=iiif.v.a&id=197005&tify={%22pages%22:[6],%22panX%22:0.677,%22panY%22:0.408,%22view%22:%22info%22,%22zoom%22:0.739}location=Zagreb|year=1911}}
* {{Cite book|ref=harv|last=Соловјев|first=Александар В.|title=Одабрани споменици српског права (од XII до XV века)|location=Београд|year=1926| url = https://www.academia.edu/43161773/Соловјев_Одабрани_споменици_српског_права}}
* {{Cite book | ref= harv|last= Стојановић|first= Љубомир|authorlink= Љубомир Стојановић|title= Старе српске повеље и писма I |year=1929|location= Београд}}
* {{Cite book | ref= harv|last= Стојановић|first= Љубомир|authorlink= Љубомир Стојановић|title= Стари српски родослови и летописи|year=1927|location= Сремски Карловци}}
* {{Cite book| ref=harv|last=Ћоровић|first=Владимир|authorlink=Владимир Ћоровић|title=Хисторија Босне|location=Београд|publisher=Српска краљевска академија|year=1940|url=https://books.google.com/books?id=AQWAQwAACAAJ}}
* {{Cite book | ref= harv|last=Ћоровић|first=Владимир|authorlink=Владимир Ћоровић|title=Историја српског народа|year=2001|publisher=Јанус |location= Београд |url= http://www.rastko.rs/rastko-bl/istorija/corovic/istorija/3_11.html}}
* {{Cite book | ref= harv|last= Ћоровић|first= Владимир|authorlink= Владимир Ћоровић|title= Краљ Твртко I Котроманић|year=1925|location= Београд|publisher=Српска краљевска академија|url=https://books.google.rs/books?id=QysbMwAACAAJ}}
* {{Cite book | ref= harv|last=Fine|first=John Van Antwerp|authorlink=Џон ван Антверп Фајн|title=The Late Medieval Balkans: A Critical Survey from the Late Twelfth Century to the Ottoman Conquest|url=https://books.google.com/books?id=LvVbRrH1QBgC|year=1994|publisher=University of Michigan Press|isbn=978-0-472-08260-5}}
* {{Cite book | ref= harv|last= Фарлати|first= Данијел|authorlink= Данијел Фарлати|title= Illyricum Sacrum IV|year=1769|location= Венеција}}
* {{Cite book | ref= harv|last= Феслер|first= Игнац Аурел|authorlink= Игнац Аурел Феслер|title= Geschichte von Ungarn II|year=1869|location= Лајпциг}}
* {{Cite journal | ref = harv | last= Шишић|first= Фердо|authorlink= Фердо Шишић|title= Студије из босанске хисторије|journal= Гласник Земаљског музеја у Босни и Херцеговини|year=1903|volume= 15}}
* {{Cite book| ref=harv|last=Антић|first=Чедомир|authorlink1=Чедомир Антић|last2=Кецмановић|first2=Ненад|authorlink2=Ненад Кецмановић|title=Историја Републике Српске|year=2016|location=Београд|publisher=Недељник}}
* {{Cite book| ref=harv|last=Мргић|first=Јелена|title=Доњи Краји: Крајина средњовековне Босне|year=2002|location=Београд|publisher=Филозофски факултет|url=https://books.google.com/books?id=wlUkAAAACAAJ}}
* {{Cite book| ref=harv|last=Мргић|first=Јелена|title=Северна Босна: 13-16. век|year=2008|location=Београд|publisher=Историјски институт|url=https://www.academia.edu/759818/Severna_Bosna_13-16._vek}}
* {{Cite book| ref =harv|last =Логос|first =Александар А.|title =Историја Срба I| location=Београд|year=2017|isbn = 978-86-85117-37-4 | url = https://www.academia.edu/35327198/ISTORIJA_SRBA_I_Beograd_2017.pdf}}
* {{Cite book|ref=harv|last=Соловјев|first=Александар В.|title=Одабрани споменици српског права (од XII до XV века)|location=Београд|year=1926| url = https://www.academia.edu/43161773/Соловјев_Одабрани_споменици_српског_права}}
* {{Cite book|ref=harv|last=Smičiklas|first=Tadija|title=Codex diplomaticus Regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae, IX||url=https://dizbi.hazu.hr/a/?pr=iiif.v.a&id=197005&tify={%22pages%22:[6],%22panX%22:0.677,%22panY%22:0.408,%22view%22:%22info%22,%22zoom%22:0.739}location=Zagreb|year=1911}}
* {{Cite book|ref=harv|last=Клаић|first=Вјекослав|title=Повјест Хрвата - од најстаријих времена до свршетка 19 стољећа, Свезак други: Дио први| location=Загреб|year=1900}}
{{refend}}
 
354

измене