Српски свет — разлика између измена

О листу из 1881.
(О листу из 1881.)
Посебно је велики успех код српских и хрватских читалаца с краја 19. века имала популарно-образовна књига ''Српски свет'' Петра М. Никетића у неколико издања: 1881, 1885, 1890...<ref>[http://istorijskenovine.unilib.rs/view/index.html#panel:pp|issue:GBNS_00001_18891201|page:11|query:%D1%81%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82 Позив на претплату трећег издања књиге ''Српски свет''], Женски свет, бр. 12, Београд, 1. 12. 1889, стр. 11-12</ref>
 
"У Новом Саду, о Ивању-дне 1881" јавност је позвана на претплату на ''Српски свет, лист за народно јавне, привредне, просветне и забавне ствари'', огласом са сликама српских посланика у Угарском сабору [[Светозар Милетић|Светозара Милетића]], [[Михаило Полит-Десанчић|Михаила Полит-Десанчића]] и [[Нико Максимовић|Нике Максимовића]] .<ref>[https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/25408780#full Позив на претплату на "Српски свет" илустровани лист за народ, за забаву и поуку / Штампарија Николе Димитријевића, издавалац листа "Српског света"], База НБС</ref>
У Бегораду је 1908. године изашло четири броја ''Српског света, илустровано-забавног листа'', чији је власник и одговорни уредник био [[Војислав Сандић]]. У Новом Саду је 1913–1914. године у 37. бројева излазио недељни лист са сликама ''Српски свет = Srbsky svet = Serbische welt'' чији је власник и одговорни уредник био [[Каменко Суботић]].<ref>[http://istorijskenovine.unilib.rs/view/index.html#panel:pp|issue:BMS_00001_19281103|article:DIVL90|query:%D1%81%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82 Библиографски преглед списа Каменка Суботића], ''Застава'', број 251, 3. 11. 1928, стр. 1. Године наведене [https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/25417740#full према бази Народне библиотеке Србије].</ref>
 
У Београду је 1908. године изашло четири броја ''Српског света, илустровано-забавног листа'', чији је власник и одговорни уредник био [[Војислав Сандић]].
 
У Бегораду је 1908. године изашло четири броја ''Српског света, илустровано-забавног листа'', чији је власник и одговорни уредник био [[Војислав Сандић]]. У Новом Саду је 1913–1914. године у 37. бројева излазио недељни лист са сликама ''Српски свет = Srbsky svet = Serbische welt'' чији је власник и одговорни уредник био [[Каменко Суботић]].<ref>[http://istorijskenovine.unilib.rs/view/index.html#panel:pp|issue:BMS_00001_19281103|article:DIVL90|query:%D1%81%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82 Библиографски преглед списа Каменка Суботића], ''Застава'', број 251, 3. 11. 1928, стр. 1. Године наведене [https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/25417740#full према бази Народне библиотеке Србије].</ref>
 
== Актуелна употреба ==